Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Truyện có 1314 chương.
1201
Chúc Long Tâm Đầu Huyết Vs Chúc Long Chi Hỏa
1202
Cổ Hải Trở Về Vị Trí Cũ
1203
Sợ Mất Mật Hắc Vô Thường
1204
Quay Đầu Lại Liền Đi Chu Tước
1205
Không Cam Lòng Chu Ngũ Ngũ
1206
Chưởng Trung Hư Vô Giới
1207
Số Mệnh, Đệ Nhất Thiên Hạ
1208
Tâm An
1209
Lục Đạo Tiên Nhân Sư Tôn
1210
Cưỡng Ép Thiên Hạ Dân
1211
Lục Đạo Tiên Nhân Phẫn Nộ
1212
Nguyên Thủy Thiên Tôn Xuất Quan
1213
Nguyên Thủy Phong Thiên Sát Thiên Hạ
1214
Cướp Đoạt Muôn Dân Lực
1215
Nguyên Thủy Thiên Tôn Kiếm Đạo
1216
Đệ Nhất Thiên Hạ Kiếm Đạo Vs Thiên Hạ Đệ Nhất
1217
Đại Đạo Lực Lượng Vs Chúng Sinh Chi Lực
1218
Ngươi Thua Rồi
1219
Mười Ngày Tuổi Thọ
1220
Thiên Hạ Quy Tâm
1221
Ta Muốn Vì Các Ngươi, Lại Liều Một Lần!
1222
Huynh Đệ Tình Thâm
1223
Hàng Nhái
1224
Thương Thiên Ra, Lục Đạo Nộ!
1225
Đại Đạo Tranh Giành
1226
Bàn Giao Hậu Sự
1227
Tiểu Kẹo Sữa
1228
Bàn Cổ Phủ Ra Phá Thiên Nhãn
1229
Ý Chí Không Mất, Truyền Thừa Bất Diệt!
1230
Không Biết Từ Đâu Tới Ba Cỗ Áp Lực
1231
Thiên Địa Đại Hoan Phú
1232
Tam Thánh Điện
1233
Nguyên Thủy Thiên Tôn Truyền Thừa Mạnh Mẽ
1234
Đông Tàng Thọ - Quyển Cuối
1235
Cổ Hải Cùng Bạt
1236
Ám Lưu Mãnh Liệt
1237
Mai Phục Đông Tàng Thọ
1238
Tám Mạch Tập Hợp Đủ
1239
Phục Hi Bảy Phách
1240
Chuộc Tội
1241
Tám Mươi Vạn Năm Cục
1242
Vị Sinh Nhân = Phục Hi?
1243
Tạp Mục Đích
1244
Bạt Lửa Giận
1245
Cố Ý Phục Hi
1246
Ngươi Mất Tiết Tháo
1247
Chúc Long?
1248
Chúc Cửu Âm
1249
Cổ Hải Vs Minh
1250
Chưởng Trung Hư Vô Giới
1251
Năm Trăm Lần Hư Vô Chi Lực
1252
Cổ Hải Xuất Quan
1253
Trang Thiên Hồ Lô
1254
Long Chiến Quốc Trở Về
1255
Không Cam Lòng Tiên Nhân
1256
Long Chiến Quốc Ra Tay
1257
Càn Thánh Trở Về
1258
Chúc Long Tất Cả
1259
Thiên Đạo Và Chúng Sinh
1260
Quần Hùng Cộng Diệt Minh
1261
Chia Cắt Chúc Cửu Âm
1262
Ai Về Nhà Nấy
1263
Thiên Ma Thánh Địa, Xoá Tên!
1264
Thân Phận Của Tướng Thần
1265
Văn Tu Tam Thiên Trận
1266
Chơi Game Lão Đầu
1267
Lão Tử
1268
Tiên Nhân Thức Tỉnh
1269
Lục Đạo Tiên Nhân Vs Tướng Thần
1270
Tiên Nhân Phẩm Tính
1271
Bạch Tự Tại Chuyển Biến
1272
Lão Tử Vừa Ra, Ai Cùng So Tài
1273
Pháp Tắc Không Gian
1274
Tạp Cùng Lục Đạo
1275
Bạch Tự Tại Chuyển Biến
1276
Kiếm!
1277
Đệ Lục Tu, Kiếm Tu!
1278
Liền Thiếu Một Chút
1279
Bạt Phong Thái
1280
Bạt Lực Lượng
1281
Chư Thần Viên Mãn, Lấy Một Hóa Chín!
1282
Một Đôi Bàn Tay Bằng Thịt
1283
Vô Địch Cổ Hải
1284
Bạt Di Chúc
1285
Lục Đạo Tiên Nhân, Vẫn!
1286
Hối Hận
1287
Bắt Tạp Thần Niệm
1288
Thu Nạp Long Mạch
1289
Kiếm Đạo Truyền Thừa
1290
Tướng Thần Trao Đổi
1291
Cổ Hải Vs Tướng Thần
1292
Nhất Long Tam Đầu, Tạp!
1293
Thống Suất Hai Tiên Khung
1294
Tạp, Trở Về Rồi!
1295
Thổ Trứng Thành Long
1296
Tạp Phản Chế
1297
Toàn Diện Phản Công
1298
Cái Thứ Hai Thải Hồng Kiều!
1299
Thần Tu Cực Hạn
1300
Thiên Đạo Luân Hồi Bên Trong