Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện có 2315 chương.
596
Tiệc Tối
597
William
598
Đợi Kiếp Sau
599
Không Cố Kỵ
600
Đây Cũng Là Ta
601
Nạp Đạn Lên Nòng (ba Canh! )
602
Xe Tăng Đột Kích (bốn Canh Đại Chương)
603
Ngươi Hãy Nhìn Kỹ
604
Muốn Chiến Quốc Uy
605
Chưa Bao Giờ Cầm Kiếm Trở Ra
606
Địch Quốc (ba Canh)
607
Trảm Chi (bốn Canh)
608
Thập Phương
609
Vạn Kiếm
610
Một Tia Sinh Cơ
611
Chấn Động Các Nơi (đại Chương)
612
Thể Hồ Quán Đỉnh (đại Chương)
613
Khó Có Thể Lý Giải Được (ba Canh)
614
Ép Quốc
615
Đánh Vỡ Cấm Kỵ
616
Shiela (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
617
Thiếp Mời (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu! )
618
Agvi
619
Lần Sau Không Thể Chiếu Theo Lệ Này Nữa (tết Nguyên Tiêu Khoái Hoạt)
620
Biya (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
621
Tìm Chết (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
622
Ứng Long Nghịch Xương
623
Tranh Xương (cầu Nguyệt Phiếu)
624
Mua Mạng (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
625
Đồ Núi (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
626
Chủ Thần
627
Xuống Núi
628
Gọi Ta (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu! )
629
Thanh Đế Chi Danh
630
Cũ Mới Chi Tranh
631
Chó Nhà Có Tang (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
632
Tử Mang Diệu Đêm
633
Kiếm Khởi Kiếm Rơi
634
Đều Là Viên Mãn (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
635
Rothschild (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
636
Xấu Khách Lâm Môn
637
Không Có Tạp Chất
638
Hoài Bích Có Tội (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
639
Buổi Lễ Long Trọng Khai Mạc (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
640
Một Người Cùng Nhất Tộc
641
Bất Lực
642
Giận (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
643
Nhất Niệm Tru Thần (đại Chương)
644
Luyện Hồn (đại Chương Cầu Nguyệt Phiếu)
645
Đại Lễ (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
646
Thiên Hồn
647
Huynh Muội
648
Cùng Ma Nói (đại Chương)
649
Đời Này Không Thay Đổi
650
Về Nước
651
Thanh Đế Lão Tử
652
Chưa Từng Cải Biến
653
Các Phương Động Tĩnh
654
Long Trì
655
Trong Núi Ngữ
656
Mấy Ngày Nhàn
657
Hai Đầu Gấu
658
Tiêu Vũ Chi Phật
659
Phượng Huyết Sa Tung Tích
660
Ma Thú Chi Tử
661
Phá Phong
662
Hoá Hình Đại Yêu (cầu Nguyệt Phiếu)
663
Thảm Trạng
664
Cửu Tỏa (cầu Nguyệt Phiếu)
665
Kéo Khóa Mà Đến (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
666
Bất Kính
667
Hạt Bụi Nhỏ Không Tự Biết (canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu)
668
Tự Cho Là
669
Giết Chết Lấy Sợ
670
Hồng Y Đạp Tuyết (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
671
Khủng Bố (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
672
Đánh Bại Hết (canh Năm Canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu! )
673
Tần Hiên Đến (sáu Chương Nhận Lời Cầu Nguyệt Phiếu)
674
Đại Chiến
675
Không Phải Là Nghịch Thiên (cầu Nguyệt Phiếu)
676
Tinh Băng (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
677
Không Cam Lòng (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
678
Kẻ Yếu Bất Công (canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu)
679
Đại Tế Ti
680
Thú Hồn Thức Tỉnh (cầu Nguyệt Phiếu)
681
Một Hạt Giống (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
682
Bế Quan Ba Năm (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu! )
683
Năm Tháng Nhược Thủy (canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu)
684
Giãy Dụa Khó Có Thể Bình An
685
Kiếm Thành (cầu Nguyệt Phiếu)
686
Ta Từ Hư Vô Đến (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
687
Cửu Tử (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
688
Chiến Tranh Oanh Tạc (canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu)
689
Mình Chống Thiên Quân
690
Giết Cái Thông Thấu
691
Quãng Đời Còn Lại Một Nguyện (ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
692
Cùng Thiên Thương (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
693
Thương Phát (canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu)
694
Khai Chiến
695
Diệt Thần