Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện có 2315 chương.
1896
Thạch Kiếm Tiên Thành
1897
Lệ Kiếm Bia
1898
Tề Gia Đại La (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
1899
Nhị Trọng Thiên
1900
Nhanh Chân Đến Trước (canh Hai Cầu Nguyệt Phiếu)
1901
Thiên Kiếp Cốt Uy
1902
Trả Giá
1903
Không Sở Trường Kiếm Đạo
1904
Bạch Gia Lão Tổ
1905
Lại Đột Phá
1906
Bạch Gia Kiếp
1907
Kim Tiên Đến
1908
Đại La Chi Uy
1909
Mười Ba Quyền
1910
Danh Chấn Chư Thành
1911
Quy Thạch Kiếm
1912
Trảm Hung
1913
Phản Tổ Quy Tông
1914
Thái An Chi Biến
1915
Một Vòng Băng Hàn
1916
Bạch Tôn?
1917
Điện Hủy
1918
11 Tôn
1919
Bắc Vực Cô Độc Ảnh
1920
Tam Bảo Vào Tay
1921
Cơ Duyên
1922
Đại La Sắp Tới
1923
Ai Là Cuồng
1924
Thứ Tư Tôn Đại La
1925
Đom Đóm
1926
Chiến Kim Tiên
1927
Thái An Thành Bên Ngoài
1928
Một Tờ Quá Trăm Triệu (bảy Chương Cầu Nguyệt Phiếu)
1929
Chỉ Đường
1930
Càn Vũ Chi Cầu
1931
Thiên Cửu Thần Xa
1932
Lên Phía Bắc Thánh Quan
1933
Thánh Nhân Động
1934
Hỗn Nguyên Truyền Âm
1935
Mực Thương Kim Tiên
1936
Hai Chữ Một Từ
1937
Đại Hung
1938
La Cửu
1939
Giun Dế Lay Trời Không?
1940
Bỏ Lỡ
1941
Bắc Nhập Thánh Quan
1942
Lý Linh Ngọc
1943
Long Mạc
1944
Đại La Vạn Thú Tửu
1945
Vạn Trượng Cát
1946
Thôn Nhật Kim Hoàng
1947
Chém Hỗn Nguyên Không?
1948
Mượn Thánh
1949
Hai Sợi Thánh Lực
1950
Hỗn Nguyên Vô Địch
1951
Trong Cát Ngủ
1952
Mấy Người Đường
1953
Lạc Cô Nương
1954
Thập Trọng Thiên
1955
Hắn ....
1956
Hàng Vạn Con Kiến Nơi Chôn Xương
1957
10 Vạn Tiên Kiến
1958
Áo Trắng Ra
1959
Nhiều Kiến Thế Chúng (canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu)
1960
Không Nên Cứu
1961
Ai Có Thể Làm Khó Dễ Được Ta?
1962
Lạc Phú Tiên Chết
1963
Thiên Cổ Kỷ Nguyên Pháp
1964
Chết Không Có Gì Đáng Tiếc
1965
Luôn Luôn Như Thế
1966
Tầm Hỏa Chủng
1967
Long Ra
1968
Chết Trung Sinh
1969
Nghỉ Ngơi Lấy Lại Sức
1970
Có Thể Táng Ta Không
1971
Tranh Hỗn Nguyên Dược
1972
Dưới Sa Mạc Tính Toán
1973
Trong Sương Mù Áo Trắng
1974
Ai Ngờ Họa Phúc
1975
Thương Nghiệp Long
1976
Hỗn Nguyên Thực Long Tích
1977
Đại La Thất Chuyển
1978
Cùng Long Mưu Bảo
1979
Trảm Ngô
1980
Đại Mạc Táng Long
1981
Tự Mình Đòi Lại
1982
Ra Long Mạc
1983
Mười Ba Năm Gặp Lại
1984
Biển Hoa Chính Giữa
1985
Quỷ Hồn
1986
Tay Gãy
1987
Táng Đế Lăng Chỗ Sâu
1988
Thần Ma Quặng Mỏ
1989
Tiên Quáng Mị Ảnh
1990
Nước Rửa Chân
1991
Tranh
1992
Bách Tử
1993
Đưa Tử Địa Mà Hậu Sinh
1994
Thánh Tà
1995
Thánh Thi Truy Sát