Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện có 2305 chương.
1196
Thiên Nga Đan
1197
Quá Yếu
1198
Khổng Tước Chi Kiêu (ba Canh)
1199
Lộn Khổng Tước (bốn Canh)
1200
Một Kiện Không Lưu (canh Năm Cầu Phiếu)
1201
Kiêu Nữ
1202
Phân Lộ
1203
Tiên Mộ Sơn (ba Canh)
1204
Mười Bảy Tiên (bốn Canh)
1205
Trao Đổi
1206
Thiên Ma Liên Minh
1207
Nói Nhiều Cứu Mạng
1208
Vạn Ma Triều Bái
1209
Hỏa Phượng Thành (canh Năm)
1210
Các Đến Thứ Hai
1211
Phong Lôi Vạn Vật Tông
1212
Chín Mươi Bảy
1213
Thua Không Nghi Ngờ
1214
Một Chưởng Là Đủ (canh Năm)
1215
Phong Lôi Sắc Trời
1216
Rơi Bình Thường
1217
Ném Một Cái Vạn Tinh
1218
Đủ Sao?
1219
Đấu Phú (canh Năm)
1220
Khu Trục Ra Khỏi Thành
1221
Một Tháng
1222
Say Rượu
1223
Họa Bắt Đầu
1224
Muốn Chết, Thắng Thua (canh Năm)
1225
Chỉ Điểm
1226
Nhiều Hơn Mấy Phần
1227
Nhất Thời Nhân Niệm
1228
Bào Dưới Người Nào (đại Chương)
1229
Thông Bảo Ngoài Thành (canh Năm)
1230
Ra Khỏi Thành
1231
Sớm Hồi Phục
1232
Ngoài Thành Phong Ba
1233
Như Phất Trần Cát Bụi
1234
Gặp Lại Tố Tuyền
1235
Thánh Thiên Chân Liên
1236
Lại Đánh Một Trận
1237
Hài Đồng
1238
Dị Biến Nảy Sinh
1239
Khô Minh
1240
Hai Ngón Tay Phá
1241
Không Biết Ta Tần Trường Thanh
1242
Cửu Sồ Tinh Huyết
1243
10 Năm Năm Tháng
1244
Truyền Thừa
1245
Vận Khí
1246
Ly Hà
1247
Huyền Quang Khoe Oai
1248
Đạp Diệt
1249
Trường Thanh Lâu (đại Chương)
1250
Lại Nhìn Một Lần
1251
Năm Chiêu
1252
Không Nghĩ Khinh Ngươi
1253
Tề Tụ Thông Bảo
1254
Thông Dương
1255
Thông Dương Con Đường (đại Chương)
1256
Không Có Quy Tắc (đại Chương)
1257
Thiên Kiều
1258
Ngồi Xếp Bằng Đầu Cầu
1259
Hằng Dương Triều Tịch
1260
Cầu Gãy
1261
Hoàng Huyết Sơn (đại Chương)
1262
Há Cùng Phật Cùng (đại Chương)
1263
Đăng Phong
1264
Chúng Sinh Khó Hiểu
1265
Hoàng Huyết Nhập Thân
1266
Cuồng Vọng Vô Hạn
1267
Tù Hoàng Chung
1268
Nâng Chuông
1269
Đến Chuông
1270
Diệu Thanh Lâu
1271
Không Gì Làm Không Được
1272
Bàn Cờ
1273
Khãy Đàn
1274
Nghịch Lân
1275
Ngươi Không Nên Làm Nhục Nàng
1276
Thẳng Vào Cung Thành
1277
Phù Hộ Tiên Hoàng Vĩnh Sinh
1278
Quá Yếu
1279
Tiên Hoàng Thần Hoàng
1280
Nhập Thiên Trừng Phạt
1281
Hỗn Nguyên Chú Tiên Đan
1282
Sáu Cung Chín Viện (đại Chương)
1283
Hậu Tích Bạc Phát (*tích Lũy Lâu Dài Sử Dụng Một Lần*)
1284
Phát Giác
1285
Chí Cao
1286
Chất Biến
1287
10 Vạn Cầu Vồng
1288
Vạn Húc Chi Sợ (đại Chương)
1289
Hòa Nhau
1290
Thiên Hư Thanh Âm Bi Thương
1291
Tái Chiến Tiên Bảng
1292
Gấp Bội Mà Trả Lại
1293
Nghịch Huyền
1294
Gấp Bội Mà Trả Lại
1295
Bình Tông Chi Ngôn