Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện có 2315 chương.
2096
Đế Táng Thiên Băng
2097
Huấn Thế Côn
2098
Thiên Kiêu Như Mưa
2099
Hai Đại Hỗn Nguyên
2100
Một Chỉ Một Kiếm
2101
Tam Đại Đế Tộc
2102
Sinh Tử Cục
2103
Vẫn Tiên Tôn
2104
Thánh
2105
Sắp Chết Thánh Nhân
2106
Thánh Nhân Như Kiến
2107
Hai Pháp Ra
2108
Vô Địch Pháp
2109
Sát Thánh
2110
Ngươi Muốn Giết Ta?
2111
Sư Đồ
2112
Không Người Có Thể Cứu
2113
Trảm Đế Niệm
2114
Tan Rã Sắp Đến
2115
Lại Không Tần Phục Thiên
2116
Thất Ngôn
2117
Hai Chuyện
2118
Côn Bên Trong Thạch
2119
Đá Nứt Áo Trắng Ra
2120
Không Biết Sống Chết
2121
Vô Tình
2122
Giết
2123
Vô Tình Không Phải Vô Đạo
2124
Tiên Minh
2125
Thánh Phủ Mở
2126
Từng Đến Một Lần
2127
Hỏa Nguyên Thánh Đào
2128
Huyết Lộ (bốn Canh)
2129
Áo Trắng Như Ma
2130
Nam Vực Chấn Động
2131
Bảy Năm Chờ Đợi
2132
Thiên Hổ (bốn Canh)
2133
Táng Thánh Hồn Sen
2134
Đại La Bát Chuyển
2135
Đệ Tứ Cảnh Vô Địch
2136
Luyện Thánh Thiên Trì
2137
Sáu Tàng Thánh Nguyên
2138
Hồng Y Tung Tích
2139
Ăn Vụng
2140
Ngụy Biện
2141
Tần Hồng Y
2142
Đều Là Đáng Chém
2143
Tửu Lâu
2144
Đạo Đình Thánh Nhân
2145
Ba Chiêu Chi Ngôn
2146
Bất Diệt Pháp
2147
Đồ Cấm Thủ
2148
Đánh Đâu Thắng Đó
2149
Cá Lọt Lưới
2150
Mười Một Sinh Linh
2151
Chiến Khởi
2152
Chúng Niệm Xôn Xao
2153
Mượn Thiên Thời
2154
Kiếm Nuốt Thiên Địa
2155
Huyết
2156
Cười
2157
Động Đế Nhạc
2158
Thiện Ác, Ma Phật
2159
Quá Đạo Nhuốm Máu
2160
Coi Như Là Giun Dế
2161
Đạp Bắc Minh
2162
Dừng Lại Giết
2163
Bản Nguyên Bị Hao Tổn
2164
Không Thể Báo Đáp
2165
Thiên Thương Tiên Các
2166
Ba Năm Cỗ
2167
Thông Minh Cực
2168
Từ Sơ Thiên
2169
Như Trước
2170
Giống Bình Thường
2171
Phong Lôi Mối Hận
2172
Phong Ma Tại Tiên
2173
Không Thể Tiểu
2174
Thận Trọng Từng Bước
2175
Đăng Tiên Môn
2176
Đồ Phong Lôi
2177
Thân Tín Tổng Quản
2178
Có Tội Gì
2179
Nhập Thánh
2180
Nhập Minh
2181
Tìm Phách
2182
Lấy Tâm Trấn Niệm
2183
Hai Mươi Hai Tộc
2184
Song Hoàng Chiến Trường
2185
Bốn Phách Về
2186
Tất Cả Thuộc Về
2187
Dung Phách Đột Phá
2188
Mười Chuyển
2189
Hồng Y Khóc
2190
Mười Chuyển Chi Lực
2191
Toàn Bộ Triển Khai
2192
Không Phải Do Ngươi
2193
Ngồi Hạc Mà Đi
2194
U Minh Quỷ Vực
2195
Làm Sao Có Thể Địch