Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện có 2315 chương.
1796
Xách Long Mà Đi
1797
Hắc Vân Tinh Quần
1798
Mấy Tiếng Cười Nói
1799
Thanh Long Ép Thiên
1800
Đệ Tử Trường Thanh
1801
Lòng Người Không Già
1802
Sư Đồ
1803
Biên Giới Bên Ngoài
1804
Quy Tông
1805
Nước Cạn Ra Long
1806
Hư Không Nứt
1807
Vạn Tông Triều Bái
1808
Chờ Ta
1809
Thiên Vân Độ Nạn
1810
Lại Vào Cấm Địa
1811
Trường Yên Trở Về
1812
Phong Ma Độ Kiếp
1813
Tam Tai Cửu Kiếp
1814
Tiến Thêm Một Bước
1815
Kiếm Ra
1816
Thành Tiên
1817
Tiên Phàm Khác Nhau
1818
Thiên Ngoại Hữu Thiên (bốn Canh Đại Chương)
1819
Thần Quốc Chi Chủ
1820
Tuyên Chiến
1821
Ngày Xưa Kiếp
1822
Thanh Hà Sợ Hãi
1823
Toàn Diện Khai Chiến
1824
Thắng Bại Đã Định
1825
Một Kiếm Trảm Trăm Vạn
1826
Ép Long
1827
Hối Hận Là Đã Chậm
1828
Tinh Không Dị Tượng
1829
Tranh Tiên Lôi
1830
Thanh Đế Con Cái
1831
Ăn Vào Vô Vị
1832
Cửa Vào Mở Ra
1833
Thiên, Biển, Ngọn Núi
1834
Cấm Kỵ
1835
Đột Phá, Xông Phá
1836
Từ Sơn . . . Tiên . . .
1837
Sau Có Tiên
1838
Bảy Mươi Năm
1839
Tiên Kiêu Ma Tôn
1840
Thì Ra Là Thế
1841
Đại Thế Xu Thế Ổn (canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu)
1842
Lời Đồn Nổi Lên Bốn Phía
1843
Thăm Dò
1844
Vạn Mưu Không Bằng Dốc Hết Sức
1845
Xa Xa Không Kịp
1846
Kiếp Ép Thanh Đế Điện
1847
Cửu Đại Tiên Mạch (cầu Nguyệt Phiếu)
1848
Mười Bốn
1849
Còn Không Chỉ
1850
Yêu Huyết
1851
Thanh Đế Ở Đâu
1852
Tần Hạo Trở Về
1853
Kiếm Khởi
1854
Áo Trắng Mang Theo Đồng (tám Càng Bổ 2 Cầu Nguyệt Phiếu)
1855
Bất Quá Quân Cờ
1856
Đời Vô Song
1857
Thiên Đế
1858
Người Nào Thắng
1859
Tốt!
1860
Thanh Đế (bốn Canh Cầu Nguyệt Phiếu)
1861
Không Thể Nghi Ngờ
1862
Nghịch Trăm Tức
1863
Thiên Kiếp Giáng Lâm
1864
Hoa Có Mở Lại Ngày
1865
Tiên Giới
1866
Thất Trọng Cảnh Giới
1867
Phải Khiêm Tốn
1868
Như Thế Ngu Xuẩn
1869
Quay Người
1870
Treo Bài
1871
Doanh Gia Chi Nộ
1872
Tiêu Gia Thiên Kim
1873
Ngươi Không Bằng Hắn
1874
Ninh Gia
1875
Gặp Lại Tần Lôi
1876
Không Bằng Cùng Một Chỗ
1877
Người Này Là Ai
1878
Toàn Bộ Chuyển Hóa
1879
Thái An Vân Lâu
1880
Hào Đấu
1881
Giao Lân Đấu
1882
Cũng Có Chủ
1883
Tề Vũ
1884
Mà Thôi
1885
Ninh Gia Cãi Lộn
1886
Ninh Gia Đại Địch
1887
Tiêu Ngưng Tuyết Bái Phỏng
1888
Chư Tộc Đến (canh Năm Cầu Nguyệt Phiếu)
1889
Thất Hồn Lạc Phách (sáu Chương Cầu Nguyệt Phiếu)
1890
Đại Địch Sắp Đến (chúc Mừng Năm Mới)
1891
Vác Đao Được
1892
Đao Ý Hoá Hình
1893
Chỉ Có Ngưỡng Vọng
1894
Thiện Duyên
1895
Tại Lão