Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Tu Chi Vô Địch Thiên Tôn

Truyện có 803 chương.
101
101:: Tổ Long Sứ
102
102:: Tiên Phủ, Nhập Phượng Tộc
103
103:: Phiền Muộn Dịch Thiên Bình
104
104:: Được Phượng Huyết Thảo
105
105:: Treo Giải Thưởng Thiên Nhị Hoa
106
106:: Mất Hồn Tửu
107
107:: Náo Nhiệt Thanh Mộc Tinh
108
108:: Cứu Nam Minh, Giết Tán Ma
109
109:: Thu Đồ Đệ Thanh Diệp
110
110:: Luyện Chế Tiên Đan ( Thượng)
111
111:: Luyện Chế Tiên Đan (hạ)
112
112:: Đan Kiếp Tiến Đến
113
113:: Đan Thành, Thân Thể Đột Phá
114
114:: Khủng Bố Bạo Tạc
115
115:: Liên Tiếp Chém Giết ( Thượng)
116
116:: Liên Tiếp Chém Giết (hạ)
117
117:: Phượng Linh Nhi Niết Bàn
118
118:: Thiên Địa La Bàn Tầng Thứ Hai
119
119:: Tạ Cường Quy Phục
120
120:: Hồng Trần Luyện Tâm Đại Trận
121
121:: Thanh Diệp Phá Tâm Ma
122
122:: Chịu Kích Thích Vân Nhi
123
123:: Thủy Lam Tinh Biến Mất?
124
124:: Diệt Thiên Thu Tông Phân Bộ ( Thượng)
125
125:: Diệt Thiên Thu Tông Phân Bộ (hạ)
126
126:: Kia Nhất Thương Phong Tình
127
127:: Phong Phú Thu Hoạch
128
128:: Dị Thú
129
129:: Vạn Năm Chung Thạch Nhũ
130
130:: Thần Kỳ Phân Thần Thuật
131
131:: Đột Phá Cùng Gặp Mặt
132
132:: Trở Thành Truyền Thuyết
133
133:: Đói Bụng Cũng Coi Như Khảo Nghiệm
134
134:: Bắt Đầu Trúc Cơ
135
135:: Đệ Nhất Phân Thân — Thiện Niệm
136
136:: Cửu Chuyển Cầu Chân
137
137:: Ta Nghĩ Lẳng Lặng
138
138:: Sơ Bộ Xây Dựng
139
139:: Lại Luyện Phân Thân
140
140:: Lý Ngọc Dương
141
141:: Lại Thu Đệ Tử
142
142:: Giấu Tài
143
143:: Cướp Sạch Bảo Khố
144
144:: Luyện Chế Tiên Khí
145
145:: Mạc Danh Kỳ Diệu Công Kích
146
146:: Nhất Thương Phá Kiếp Vân
147
147:: Túy Vô Tình Đến Nơi
148
148:: Chiêu Dụ Cường Giả
149
149:: Lâm Minh Lĩnh Ngộ
150
150:: Chạy Tất Cả Thế Lực Lớn ( Thượng)
151
151:: Chạy Tất Cả Thế Lực Lớn (hạ)
152
152:: Chiến Thất Kiếp Kiếm Tiên ( Thượng)
153
153:: Chiến Thất Kiếp Kiếm Tiên (trung)
154
154:: Chiến Thất Kiếp Kiếm Tiên (hạ)
155
155:: Ngũ Hành Chiến Trận
156
156:: Ngũ Hành Hợp Thể
157
157:: Ảnh Đế Cấp Diễn Kỹ
158
158:: Giới Tâm Mất Liên
159
159:: Vạn Phật Tông
160
160:: Lý Tư Di Khác Thường
161
161:: Tiểu Má Lúm Đồng Tiền
162
162:: Quỷ Tu
163
163:: Trương Vô Kỵ?
164
164:: Thanh Xuyên Xuất Quan
165
165:: Độ Tiên Kiếp
166
166:: Thiên Phạt Chi Nhãn
167
167:: Thiên Đạo Chi Mê
168
168:: Thanh Xuyên Quay Về Tiên Giới
169
169:: Luyện Hóa Thiên Phạt Chi Nhãn
170
170:: Diệt Vân Hải Tông ( Thượng)
171
171:: Diệt Vân Hải Tông (hạ)
172
172:: Huyết Chiến Đại La Kim Tiên ( Thượng)
173
173:: Huyết Chiến Đại La Kim Tiên (trung)
174
174:: Huyết Chiến Đại La Kim Tiên (hạ)
175
175:: Lý Dục Đã Chết?
176
176:: Bản Tôn Mất Liên Lạc
177
177:: Mười Năm, Lên Núi Đánh Hổ
178
178:: Hầm Cách Thủy Hổ, Bức Linh Khí
179
179:: Thỏa Thích Ba Ba Ba
180
180:: Khêu Gợi Vương Tiểu Tuệ
181
181:: Dưới Ánh Trăng Thổ Lộ
182
182:: Đẩy Ngã, Song Tu
183
183:: Sư Phó, Cái Gì Là Ba Ba Ba
184
184:: Mười Năm Biến Hóa
185
185:: Túy Vô Tình Độ Kiếp
186
186:: Tâm Ma Kiếp
187
187:: Sau Khi Rời Đi Suy Đoán
188
188:: Oa, Thật Lớn
189
189:: Khó Được An Bình
190
190:: Diệt Thiên Thu Tông
191
191:: Luân Hồi Thông Đạo
192
192:: Phượng Tổ Tinh Huyết
193
193:: Tứ Tượng Bí Cảnh
194
194:: Tiến Nhập Bí Cảnh
195
195:: Vô Tận Hành Lang
196
196:: Qua Cửa
197
197:: Tiến Nhập Cửa Thứ Năm
198
198:: Lại Là Ba Vạn Năm Trước?
199
199:: Lên Trời Bậc Thang
200
200:: Tứ Chuyển Trung Kỳ