Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Tu Chi Vô Địch Thiên Tôn

Truyện có 803 chương.
701
701:: Đại Đạo Chúc Phúc
702
702:: Ngũ Thải Thần Ngưu
703
703:: Khởi Tử Hồi Sinh
704
704:: Đầu Cơ Trục Lợi
705
705:: Đại Ma Thiên Tôn
706
706:: Đều Có Tâm Tư
707
707:: Vội Vàng Không Kịp Chuẩn Bị Đánh Lén
708
708:: Quả Quyết
709
709:: Thánh Linh Châu
710
710:: Hủy Diệt Ý Niệm Chân Thân
711
711:: Đến Từ Tương Lai Chân Thân
712
712:: Thần Vũ Thiên Tôn
713
713:: Đoạn Ta Hiện Tại Chém Ngươi Tương Lai
714
714:: Đã Từng Xóa Bỏ Ký Ức
715
715:: Cực Kính Biến Hóa
716
716:: Giả Thật Sự
717
717:: Tiếp Cận Nhất Người Của Thiên Tôn
718
718:: Phóng Túng
719
719:: Một Người Cả Đời, Cô Độc Sống Quãng Đời Còn Lại
720
720:: Bóng Lưng
721
721:: Vào Luân Hồi Thông Đạo
722
722:: Địa Phủ
723
723:: Mạnh Mẽ Rót Mạnh Bà Thang
724
724:: Không Biết Làm Sao Trùng ( Thượng)
725
725:: Không Biết Làm Sao Trùng (hạ)
726
726:: Cầu Nại Hà Trên Tìm Không Biết Làm Sao
727
727:: Toàn Thân Là Huyết Mập Mạp
728
728:: Kẻ Đần Ca Ca
729
729:: Suy Đoán
730
730:: Trở Về Tiên Võ Học Viện
731
731:: Cởi Bỏ Đệ Nhất Trọng Phong Ấn
732
732:: Không Biết Làm Sao Trùng Dị Biến
733
733:: Liệp Sát Trò Chơi
734
734:: Diễn Trò Liền Muốn Diễn Nguyên Bộ
735
734:: Diễn Trò Liền Muốn Diễn Nguyên Bộ
736
734:: Diễn Trò Liền Muốn Diễn Nguyên Bộ
737
735:: Tìm Hiểu Phong Ấn
738
735:: Tìm Hiểu Phong Ấn
739
735:: Tìm Hiểu Phong Ấn
740
736:: Hóa Giải Thiên Kiếp
741
736:: Hóa Giải Thiên Kiếp
742
736:: Hóa Giải Thiên Kiếp
743
737:: Thiên Địa Chung Kết
744
737:: Thiên Địa Chung Kết
745
737:: Thiên Địa Chung Kết
746
738:: Cường Đại Thiên Môn
747
738:: Cường Đại Thiên Môn
748
738:: Cường Đại Thiên Môn
749
739:: Lại Phá Phong Ấn
750
739:: Lại Phá Phong Ấn
751
739:: Lại Phá Phong Ấn
752
740:: Linh Hồn Hệ Pháp Thần
753
740:: Linh Hồn Hệ Pháp Thần
754
740:: Linh Hồn Hệ Pháp Thần
755
741:: An Bài
756
741:: An Bài
757
741:: An Bài
758
742:: Vạn Yêu Chi Sâm Nam Bộ
759
742:: Vạn Yêu Chi Sâm Nam Bộ
760
742:: Vạn Yêu Chi Sâm Nam Bộ
761
743:: Củng Cố Căn Cơ
762
743:: Củng Cố Căn Cơ
763
743:: Củng Cố Căn Cơ
764
744:: Năm Năm
765
744:: Năm Năm
766
744:: Năm Năm
767
745:: Làm Gì Được Phân Thân
768
745:: Làm Gì Được Phân Thân
769
745:: Làm Gì Được Phân Thân
770
764:: Càn Khôn Tạo Hóa Quyết
771
764:: Càn Khôn Tạo Hóa Quyết
772
764:: Càn Khôn Tạo Hóa Quyết
773
747:: Tế Đàn
774
747:: Tế Đàn
775
747:: Tế Đàn
776
748:: Hậu Tích Bạc Phát
777
748:: Hậu Tích Bạc Phát
778
748:: Hậu Tích Bạc Phát
779
749:: Thanh Danh Vang Dội
780
749:: Thanh Danh Vang Dội
781
749:: Thanh Danh Vang Dội
782
750:: Vận Mệnh Chi Tử
783
750:: Vận Mệnh Chi Tử
784
750:: Vận Mệnh Chi Tử
785
751:: Đối Nhân Xử Thế Cần Gánh Chịu Trách Nhiệm
786
751:: Đối Nhân Xử Thế Cần Gánh Chịu Trách Nhiệm
787
751:: Đối Nhân Xử Thế Cần Gánh Chịu Trách Nhiệm
788
752:: Nắm Tay Mới Là Đạo Lý
789
752:: Nắm Tay Mới Là Đạo Lý
790
752:: Nắm Tay Mới Là Đạo Lý
791
753:: Phế Bỏ Trùng Tu
792
753:: Phế Bỏ Trùng Tu
793
753:: Phế Bỏ Trùng Tu
794
754:: Lấy Thân Là Trận
795
755:: Bảy Đại Cấm Khu (bên Trên)
796
756:: Bảy Đại Cấm Khu (dưới)
797
757:: Thí Thần Thương
798
758:: Như Phong Ấn Không Gian
799
759:: Chơi Hắn Một Phiếu
800
762:: Thí Thần Thương Mượn Lực