Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Tu Chi Vô Địch Thiên Tôn

Truyện có 803 chương.
301
301:: Chơi Hộc Máu
302
302:: Ngả Bài ( Thượng)
303
303:: Ngả Bài (hạ)
304
304:: Say Thần Nhưỡng
305
305:: Về Thăm Nhà Một Chút
306
306:: Vực Cửa Truyền Tống
307
307:: Lã Chã Rơi Lệ
308
308:: Thần Tiên Đồng Tu
309
309:: Gắn Liền Với Thời Gian Còn Sớm
310
310:: Xích Tử Chi Tâm
311
311:: Nguy Cơ Hiện Ra
312
312:: Mưu Tính Phong Ma Tiên
313
313:: Vô Tận Sơn Mạch
314
314:: Thấy Một Thân, Báo Nó Danh
315
315:: Hắc Long Tôn Giả
316
316:: Biến Hóa Dị Thú
317
317:: Trêu Đùa Tây Tôn
318
318:: Nghẹn Khuất Lão Ngũ
319
319:: Cường Giả Đối Chiến
320
320:: Đạo Hữu, Lòng Của Ngươi Thật Lớn
321
321:: Lang Thập Tam
322
322:: Ngạc Nhiên Tốc Độ
323
323:: Ngao Văn Thỉnh Cầu
324
324:: Nhân Sinh Bao Nhiêu
325
325:: Huyết Mạch Tiến Hóa
326
326:: Chơi Xuất Cái Hoa Dạng Tới
327
327:: Tiên Long Hồn Phách
328
328:: Mới Vào Thủy Đạo Cảnh
329
329:: Thật Sự Còn Có Một Đống
330
330:: Ta Sẽ Nghĩ Lung Tung
331
331:: Trong Bảo Khố Thần Khí
332
332:: Luyện Chế Trung Phẩm Thần Khí
333
333:: Tử Vân Phiêu Đãng, Chấn Kinh Thất Giới
334
334:: Dung Hợp Công Pháp
335
335:: Ngưng Tụ Long Châu
336
336:: Đại Đạo Thần Thuật
337
337:: Ngốc Nảy Sinh Tiểu La Lỵ
338
338:: Thần Khí Lực Lượng Chuyển Lên
339
339:: Long Tôn Xuất Thủ
340
340:: Yêu Giới Thiên Đạo
341
341:: Đánh Nổ Yêu Giới Thiên Đạo
342
342:: Như Ngươi Thắp Đèn Lồng
343
343:: Kim Sí Đại Bằng
344
344:: Hắc Long Chiến Kim Bằng
345
345:: Nhẹ Nhõm Chiến Thắng
346
346:: Che Dấu Chiến Lực
347
347:: Thân Như Tay Chân
348
348:: Bàn Long Yêu Quả
349
349:: Bắn Chết Yêu Đế
350
350:: Ngũ Đế Đột Kích
351
351:: Ám Sát Yêu Đế
352
352:: Truy Hồn Yêu Đế
353
353:: Giẫm Trong Khe
354
354:: Khát Máu Cuồng Hóa
355
355:: Phân Thân Hóa Ảnh Thuật
356
356::
357
357:: Ba Cái Lựa Chọn
358
358:: Nhận Chủ Thành Công
359
359:: Thần Hồn Kim Đan
360
360:: Pháp Tắc Trụ Trời
361
361:: Nơi Đầu Sóng Ngọn Gió
362
362:: Đùi Gà Yêu Đế
363
363:: Vô Sỉ Lợn Rừng
364
364:: Chiến Lực Toàn Bộ Triển Khai
365
365:: Long Uy Như Ngục
366
366:: Thảm Trọng Giá Lớn
367
367:: Chiến Chi Pháp Tắc
368
368:: Thương Minh Cửu Biến
369
369:: Thiên Địa Dị Chủng
370
370:: Cỡ Nào Đau Lĩnh Ngộ
371
371:: Ý Chí Hiển Hóa
372
372:: Kịp Thời Tỉnh Lại
373
373:: Phá Giới Thần Vương
374
374:: Yêu Giới Tam Công Chúa
375
375:: Lưu Ly Cổ Kính
376
376:: Tạo Hóa Thời Không
377
377:: Giới Diện Thủ Hộ Giả
378
378:: Nguyệt Hoa Chi Lực
379
379:: Tiên Thiên Võ Giả
380
380:: Thiếu Niên Đường Trảm
381
381:: Thăm Dò Tâm Tính
382
382:: Long Ngư Bảo Bảo
383
383:: Đáy Hồ Thế Giới
384
384:: Gối Đầu Bên Cạnh Lễ Vật
385
385:: Quỳ Thủy Chi Tinh
386
386:: Thái Âm Thân Thể
387
387:: Hòm Quan Tài Đôn Truyền Thừa
388
388:: Ký Ức Tỉnh Lại
389
389:: Âm Dương Song Tử Đại Đế
390
390:: Phong Ấn Chi Địa
391
391:: Trời Giáng Huyết Vũ
392
392:: Tiểu Mộc Lược
393
393:: Xem Tướng Thầy Tướng Số
394
394:: Thiên Nếu Có Tình Thiên Cũng Lão
395
395:: Thần Vương Ấn Ký
396
396:: Tử Dương Chi Khí
397
397:: Phong Thủy Luân Chuyển
398
398:: Mưu Đồ Làm Loạn
399
399:: Cổ Xưa Trường Kiếm
400
400:: Ngũ Kiếp Tán Tiên