Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Tu Chi Vô Địch Thiên Tôn

Truyện có 803 chương.
401
401:: Tỉnh Lại Kiếm Tâm
402
402:: Thỉnh Sư Phó Thu Ta Là Đồ
403
403:: Thế Tục Giới Nước Rất Sâu
404
404:: Thể Võ Giả
405
405:: Lâm Túy Ảnh Đột Phá
406
406:: Ta Mới Là Thể Võ Giả
407
407:: Đối Chiến Ba Hùng
408
408:: Khó Bề Phân Biệt
409
409:: Giả Vờ Ngây Ngốc
410
410:: Nghi Hoặc Trùng Điệp
411
411:: Nhiều Hai Cái
412
412:: Chó Ngáp Phải Ruồi
413
413:: Hình Rồng Quang Ảnh
414
414:: Trường Hận Vô Thiên
415
415:: Sờ Muốn Phụ Trách
416
416:: Thật Sự Thật Mềm
417
417:: Không Hiểu Chán Ghét
418
418:: Bóp Bùn Đất Người
419
419:: Thương Hải Long Hồn
420
420:: Lão Quái Đột Kích
421
421:: Kiếm Chém Ma Tộc
422
422:: Chín Cái Đẳng Cấp
423
423:: Ba Nữ Nhân
424
424:: Còn Trẻ Làm Hết Sức Lông Bông
425
425:: Hóa Kiếm Vì Tia
426
426:: Càn Khôn Tám Cửa
427
427:: Bát Môn Phiên Thiên Thuật
428
428:: Trân Châu Lệ Tích(giọt)
429
429:: Thiên Địa Bản Không Đạo
430
430:: Một Người Đắc Đạo Gà Chó Cũng Thăng Thiên
431
431:: Thời Gian Hình Ảnh
432
432:: Hành Động Trước Chuẩn Bị
433
433:: Tái Nhập Lòng Đất Mật Thất
434
434:: Nghe Không Được
435
435:: Ngoài Dự Đoán Mọi Người
436
436:: Vị Diện Thông Đạo
437
437:: Hai Đại Cảnh Giới
438
438:: Luân Hồi Thiên Mạch
439
439:: Đạo Chi Chân Lý
440
440:: Vung Đậu Thành Binh
441
441:: Sóng Âm Phản Xung
442
442:: Ra Ngoài Ý Định Thần Kỹ
443
443:: Phản Phác Quy Chân
444
444:: Có Thể Tiến Hóa Tiểu Thần Thông
445
445:: Đi Vào Giấc Mộng Tái Đạo (một)
446
446:: Tinh Thần Thánh Tôn
447
447:: Đi Vào Giấc Mộng Tái Đạo (hai)
448
448:: Đi Vào Giấc Mộng Tái Đạo (ba)
449
449:: Nho Môn Tu Sĩ
450
450:: Thông Thần Hình Chiếu
451
451:: Chúng Sinh Ngang Hàng Đại Đạo Trận
452
452:: Ban Đầu Quen Thần Ma Hai Tộc
453
453:: Song Song Tự Bạo
454
454:: Mười Vạn Năm Ước Hẹn
455
455:: Lâm Tinh Thần Tính Kế
456
456:: Một Búa Đã Định
457
457:: Dẫn Độ Thần Tiên Đại Kiếp Nạn
458
458:: Lớn Lối Bá Đạo
459
459:: Dị Biến Phát Sinh
460
460:: Thần Ma Cửu Biến
461
461:: Người Của Nam Tôn Tình
462
462:: Cuồng Linh Thần Dịch
463
463:: Rung Động Nhân Tâm Thực Lực
464
464:: Cửu Xích Trọng Kiếm
465
465:: Hắn Trở Lại
466
466:: Thân Phận Bại Lộ
467
467:: Tiên Đế Lục Thiên Giai Đều Có Thể Thí Thần ( Thượng)
468
468:: Tiên Đế Lục Thiên Giai Đều Có Thể Thí Thần (hạ)
469
469:: Cường Thế Thanh Xuyên
470
470:: Hủy Thiên Diệt Địa Phù
471
471:: Liệt Thiên Thần Kiếm
472
472:: Đặt Chân Tiên Giới
473
473:: Rung Động Tới Chúc Mừng
474
474:: Cửu Kiếp Gia Thân
475
475:: Thắp Sáng Năm Đạo Kiếp Ba
476
476:: Cự Tuyệt Kết Minh
477
477:: Vui Sướng Hướng Quang Vinh
478
478:: Nói Trở Mình Liền Trở Mình Tình Hữu Nghị Thuyền Nhỏ
479
479:: Thật Lớn Một Cái Bàn Tay Ấn
480
480:: Mới Vào U Minh Quỷ Giới
481
481:: Linh Hồn Chi Quang
482
482:: Nô Dịch Minh Tôn
483
483:: Sáu Chuyển Trung Kỳ
484
484:: Hoàn Chỉnh Truyền Thừa
485
485:: Chinh Phạt Đa Nhĩ
486
486:: Thanh U Vương Quốc
487
487:: Tấn Chức Điều Kiện
488
488:: Đồ Phá Hoại Bí Thuật
489
489:: Có Nữ Từ Nhu
490
490:: Tình Cảnh Xấu Hổ
491
491:: Diễm Trầm Đại Hoàng Tử
492
492:: Chỗ Rừng Sâu
493
493:: Rừng Sương Mù
494
494:: Thu Chủ Thần Thi Thể
495
495:: Thu Phục Thần Đế Niệm
496
496:: Quang Minh Chi Địa
497
497:: Trong Núi Cung Điện
498
498:: Vương Phẩm Thần Thương
499
499:: Bức Ra Thần Điện Khí Linh
500
500:: Nói Hưu Nói Vượn