Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Tu Chi Vô Địch Thiên Tôn

Truyện có 803 chương.
201
201:: Vô Cùng Thê Thảm
202
202:: Trèo Lên Đỉnh, Cải Tạo
203
203:: Rời Đi Bí Cảnh
204
204:: Thiên Phạt Hàng Lâm
205
205:: Uy Lực Không Ngừng Đề Thăng Kiếp Lôi
206
206:: Tiên Quân Cấp Bậc Sức Chiến Đấu
207
207:: Đối Mặt Tuyệt Cảnh
208
208:: Thời Gian Rút Lui
209
209:: Vĩnh Viễn Sánh Cùng Thiên Địa
210
210:: Thôn Phệ Thiên Phạt
211
211:: Phi Thăng Tiên Giới
212
212:: Phi Thăng Trì
213
213:: Gặp Lưu Tử Y
214
214:: Đứng Đền Thờ
215
215:: Cũ Kịch Tình
216
216:: Thiên Phong Đấu Giá Hội
217
217:: Giá Trên Trời Đấu Giá
218
218:: Tái Chiến Đại La Kim Tiên
219
219:: Lại Đến Phi Thăng Trì
220
220:: Lý Tuyết Đột Phá
221
221:: Ngũ Sắc Tường Vân
222
222:: Tiên Thuyền
223
223:: Lý Dục Không Chết
224
224:: Tái Chiến Lý Dục
225
225:: Bị Chấp Niệm Khống Chế Lý Dục
226
226:: Biến Mất
227
227:: Chiến Cửu Thiên Huyền Tiên
228
228:: Sắp Đột Phá
229
229:: Nuốt Thần Quả
230
230:: Điên Cuồng Công Kích
231
231:: Không Nói Gì Ăn Hoàng Liên
232
232:: Trong Cơ Thể Trận Pháp
233
233:: Thổ Phỉ Vương Thế Chấn
234
234:: Trong Đầu Hò Hét
235
235:: Nguy Cơ Hàng Lâm
236
236:: Phẫn Nộ Bừng Bừng
237
237:: Giới Tâm Tái Hiện
238
238:: Không Nhổ Ra Được
239
239:: Bát Quái Đồng Tiền Trận
240
240:: Rất Biết Nói Chuyện Oán Linh
241
241:: Trong Bình Ngọc Tinh Hoa
242
242:: Oán Linh Lột Xác
243
243:: Quỷ Thể Cùng Quỷ Thuật
244
244:: Cửu Tự Chân Ngôn
245
245:: Lần Nữa Thôn Phệ
246
246:: Chém Oán Mị Hàng Thần Vũ ( Thượng)
247
247:: Chém Oán Mị Hàng Thần Vũ (trung)
248
248:: Chém Oán Mị Hàng Thần Vũ (hạ)
249
249:: Công Đức Chi Lực
250
250:: Huynh Đệ Phản Bội ( Thượng)
251
251:: Huynh Đệ Phản Bội (hạ)
252
252:: Nghe Tin Bất Ngờ Thần Điện
253
253:: Chôn Giết Kế Hoạch
254
254:: Chôn Giết Tiên Đế ( Thượng)
255
255:: Chôn Giết Tiên Đế (trung)
256
256:: Chôn Giết Tiên Đế (hạ)
257
257:: Đi Đến Thần Điện
258
258:: Vương Thế Chấn Cơ Duyên
259
259:: Trí Tuệ Chi Cốt, Lý Dục Cuối Cùng Chết
260
260:: Hóa Giải Thiên Phạt
261
261:: Bá Đạo Đan Điền
262
262:: Bạn Sinh Thần Thú
263
263:: Không Rõ Cảm Giác Lệ
264
264:: Thao Thiết Xuất Thế
265
265:: Liên Tiếp Không Ngừng Đột Phá
266
266:: Lại Một Cái Bạn Sinh Thần Thú
267
267:: Thiên Địa Kỳ Thú
268
268:: Báo Cho Biết Tên Thật
269
269:: Xuất Vẫn Tiên Chi Địa
270
270:: Thiên Thu Tông Động Tác
271
271:: Phát Ra Cùng Một Lúc Thiên Đạo Lời Thề
272
272:: Thế Giới Dưới Lòng Đất
273
273:: Luân Hồi Đạo Quả
274
274:: Thu Phục Tiên Thú ( Thượng)
275
275:: Thu Phục Tiên Thú (trung)
276
276:: Thu Phục Tiên Thú (hạ)
277
277:: Đề Nghị Của Dịch Thiên Bình
278
278:: Chương Tắc Lâm Nương Nhờ, Khai Lò Luyện Đan
279
279:: Kỳ Dị Đốn Ngộ
280
280:: Lại Vải Bố Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận
281
281:: Tiên Giới Chấn Động
282
282:: Tuyệt Đại Kiếm Tiên
283
283:: Huynh Đệ Gặp Nhau
284
284:: Âm Thầm Viên Hầu
285
285:: Yêu Tôn Lý Thanh Bân
286
286:: Thời Gian Chênh Lệch
287
287:: Năm Đại Tiên Tôn
288
288:: Đám Người Cường Hãn Tề Tụ
289
289:: Đột Nhiên Xuất Hiện Đột Phá
290
290:: Lý Thanh Bân Tỉnh Lại
291
291:: Chủ Động Xuất Kích
292
292:: Thành Công Kinh Sợ
293
293:: Song Song Đột Phá
294
294:: Thanh Xuyên Chí Tôn
295
295:: Thần Quyết Khó Cầu
296
296:: Hoàn Thành Đột Phá
297
297:: Đủ Vào Trận Phương Pháp
298
298:: Vô Đề
299
299:: Mưu Đồ
300
300:: Không Bình Tĩnh