Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Tu Chi Vô Địch Thiên Tôn

Truyện có 803 chương.
601
601:: Chấm Dứt Hậu Hoạ
602
602:: Huyền Thiên Lão Nhân
603
603:: Danh Chấn Cổ Tiên Giới
604
604:: Tiên Thiên Đạo Thai
605
605:: La Thành Gia Gia?
606
606:: Thiên Đạo Thẩm Phán
607
607:: 200 Vạn Lần Uy Áp
608
608:: Thay Hình Đổi Vị
609
609:: Đã Chết Hơn Phân Nửa
610
610:: Tuyệt Thế Lôi Kiếp
611
611:: Ba Giọt Thần Huyết
612
612:: Thiên Cơ Giới
613
613:: Truy Bản Tố Nguyên (tìm Nguồn Gốc)
614
614:: Hồ Lô Tinh Cầu
615
615:: Xác Chết Trôi Trăm Vạn
616
616:: Tiếp Cận Viên Mãn Hư Giới
617
617:: Lấy Mộng Tới Truyền Đạt
618
618:: Tiến Nhập Hư Giới
619
619:: Thiên Đạo Nhận Chủ
620
620:: Màu Nâu Xám Pháp Lực
621
621:: Uốn Nắn Sai Lầm
622
622:: Chăm Chú Tu Luyện Một Lần
623
623:: Liên Tiếp Độ Kiếp
624
624:: Kiếp Trước Đã Qua Đời
625
625:: Chuẩn Bị Chiến
626
626:: Tà Thần Diễn Chính
627
627:: Tam Giai Á Thánh Thực Lực
628
628:: Nắm Chắc Thời Cơ
629
629:: Ai Dám Đánh Với Ta Một Trận
630
630:: Miêu Thanh Suy Đoán
631
Chiến Đấu Gây Ra
632
Dễ Như Trở Bàn Tay
633
Chân Thân Trở Về Vị Trí Cũ
634
Thông Suốt
635
Khôi Lỗi Thay Thế Thuật
636
Chính Ta Thiên Đạo Tông Danh Tiếng ( Thượng)
637
Dịch Thiên Long Thực Lực
638
Không Hề Có Giữ Lại
639
Hắc Sắc Cục Gạch
640
Quần Chiến Tiểu Cự Đầu
641
Đùa Giỡn Giờ Mới Bắt Đầu
642
Không Đủ Tư Cách
643
Khuất Phục
644
Bốn Cái Nhân Tố
645
Nhất Mạch Đối Với Nhận
646
Đau Dài Không Bằng Đau Ngắn
647
Mở Ra Thể Nội Thế Giới ( Thượng)
648
Mở Ra Thể Nội Thế Giới (trung)
649
Mở Ra Thể Nội Thế Giới (hạ)
650
Thế Giới Cấu Thành
651
Độc Lưu Lại Một Vực
652
Chế Tạo Thương Nghiệp Thiên Phố
653
Dưới Thành Thiết Lập Phủ
654
Không Mang Đầu Óc Đi Ra Ngoài
655
Thánh Đạo Thần Thông
656
Yếu Thế Học Trộm
657
Không Biết Mâu Quang
658
Kỹ Cao Một Bậc
659
Chiến Trường Mà Nói
660
Tà Thần Tâm Địa Gian Giảo
661
Lừa Gạt Cũng Cần Kỹ Thuật
662
Một Đường Sinh Cơ
663
Solo Mãng Thú Vương Quần
664
Bị Làm Bóng Da Đánh
665
Hảo Cảm Giác Quen Thuộc
666
Bát Quái Du Long Đỉnh ( Thượng)
667
Bát Quái Du Long Đỉnh (hạ)
668
Không Chừng Mực
669
Trong Nháy Mắt Đang Lúc Triển Lộ Thực Lực
670
Không Phải Do Ngươi
671
Đại Đạo Chi Âm
672
Thương Thiên Cảnh Báo
673
673:: Đại Lão Tụ Tập
674
674:: Thiên Cơ Lão Nhân
675
675:: Hoang Chủ
676
676:: Không Gian Trục Xuất
677
677:: Không Như Bình Thường Tới
678
678:: Thúc Đẩy Thất Giới Dung Hợp
679
679:: Đạo Ngã Phân Thân Xuất Thủ
680
680:: Tế Thiên Nghi Thức
681
681:: Tiên Hiền Truyền Thừa
682
682:: Thiên Địa Nhân Ba Bảng
683
683:: Thiên Địa Chí Tôn Đại Kiếp Nạn
684
684:: Kinh Người Cử Động
685
685:: Bổn Nguyên Chân Linh Quyết Định
686
686:: Lúc Tuổi Còn Trẻ Thiên Đế
687
687:: Thiên Địa Trầm Luân
688
688:: Túy Tiên Đại Đế
689
689:: Thiên Mệnh Không Gian
690
690:: Thật Lớn Một Cái Hố
691
691:: Cửu Tinh Người Thợ Săn
692
692:: Hai Tộc Đại Đế Kiêng Kị
693
693:: Thiên Đế Cùng Lạc Thủy Hành
694
694:: Đặc Biệt Thời Gian
695
695:: Bàn Cổ Đại Đế
696
696:: Nên Tới Cuối Cùng Sẽ Đến
697
697:: Đường Trảm Cơ Duyên
698
698:: Đoạt Đế Quan Chém Chí Tôn
699
699:: Tình Thương
700
700:: Cực Đạo Chi Cảnh