Hình bìa Top 7

Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)

Hệ Thống Chưởng Môn

#HTCM

Tác giả Hám Động Tinh
Thể loại Tiên Hiệp Hệ Thống Tiểu Thuyết Khác
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 847,971
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
Phụ trách Vạn Yên Chi Sào
YY-Dịch
Truyện VIP VIP
Cảm Xúc Người Đọc
40
25
5
4
2
2
90 11 phiếu
Cao độ YY
6017 thích
95510 đọc
283 bài
A
Giới Thiệu Truyện

  * Truyện hót được dịch bởi Lăng Tiêu:

Đôi lời giới thiệu từ người dịch: Truyện khởi đầu đã hay, về sau càng hay hơn... không đọc thì phí a...Truyện tuy có hệ thống lên cảnh giới nhanh nhưng co đến một đại cảnh giới đỉnh phong thì phải làm nhiệm vụ mới tấn cấp được, đây là loại truyện có chút khác lạ, nói chung đáng để dịch bởi vì đáng để đọc...

 Tiểu thuyết Hệ Thống Chưởng Môn giới thiệu vắn tắt:

    Ta là chưởng môn ta sợ ai? Hệ thống ở trong tay ta, ta sợ ai? Luyện đan? Luyện khí? Khống thú? Trận pháp? Chế phù? Chút chuyện nhỏ, toàn diện lên tới max cấp! Đều nói tu chân vô cùng gian nan khó khăn, Diệp Thần lại không cho là như vậy, đánh con quái nhỏ, đập con BOSS lớn, làm một chút nhiệm vụ bị cưỡng ép, thăng cấp giống như đang cưỡi tên lửa!

- Một hành trình có được có mất, đi học hỏi cách làm chưởng môn, xây dựng môn phái lớn mạnh, nội dung đầy hấp dẫn...

- Cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Luyện Hư, Hóa Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa, Tử Phủ....

Tương Tự Truyện Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)