Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hệ Thống

Truyện Mới Trong Thể Loại Hệ Thống

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Thánh Thiên Hệ Thống

Còn tiếp...

Của Ta Dị Giới Hành Trình

Còn tiếp...
2018

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

Còn tiếp...
2017

Cuồng Thám

Còn tiếp...
2017

Hạn Chế Cấp Cự Tinh

Còn tiếp...
2017

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

Còn tiếp...
2017

Quang Minh Thánh Thổ

Dropped

Chí Tôn Vô Sỉ Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Livestream Công Tượng Đại Sư (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vô Sỉ Xuyên Việt Phản Phái Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Điên Cuồng Thần Hào Chơi Khoa Kỹ

Còn tiếp...
2017

Vô Địch Tu Tiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

Còn tiếp...
2014

Hợp Hoan Hệ Thống

Dropped
2017

Quân Đoàn Chúa Tể

Dropped
2017

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Không Gian

Còn tiếp...
2017

Nam Thần Trừu Tưởng Hệ Thống

Dropped
2016

Cực Phẩm Phụ Trợ Hệ Thống

Dropped
2017

Mỹ Thực Cung Ứng Thương

Dropped
2016

Thời Gian Ta Tại Làng Chài Nhật Bản

Dropped
2017

Thây Ma Toàn Cầu Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Xuyên Không Anime

Dropped
2017

Thế Giới Sau Khi Chết

Còn tiếp...
2017

Sự Tiến Hóa Vô Hạn

Còn tiếp...
2017

Dị Năng Giới Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Đấu Phá Thương Khung Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Công Lược Mỹ Nữ Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Thế Giới Mỹ Mỹ

Còn tiếp...
2017

Dịch Giới Tối Cường Hệ Thống

HT

Tối Cường Thăng Cấp (Dịch)

Còn tiếp...

Tiên Kiếm Hệ Thống Tru Tiên (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Đồng Nhân ( New )

Còn tiếp...
2017