Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hệ Thống

Giới Thiệu Thể Loại Hệ Thống

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí... 

Truyện Mới Trong Thể Loại Hệ Thống

Sắc Hiệp Mỹ Ký

Còn tiếp...
2018

Đại Thám Tử Kogoro Mori

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Đại Chủ Nợ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Còn tiếp...
2018

Đầu Bếp Của Toàn Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Chinh Phục Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Lính Đặc Nhiệm Xuyên Không

Còn tiếp...
2018

Thần Tiên Cũng Phải Sợ

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2015

Tối Cường Thao Tác Tao (Dịch)

Còn tiếp...

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Còn tiếp...

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

Còn tiếp...
2017

Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)

Còn tiếp...
2017

Nguyện ước song song

Còn tiếp...
2018

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...

Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm

Còn tiếp...
2018

Trung Học Mỹ Nữ

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cơ Giáp Buôn Bán Thương

FULL
2017

Hệ Thống Liệp Diễm

Còn tiếp...
2018

Bá Đạo Dâm Hiệp

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Vạn Năng

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Nữ Oa

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tiến Hóa Siêu Cường

Còn tiếp...
2018

Xuyên không siêu sao vô cực

Còn tiếp...
2018

Chiến Tranh Vũ Trụ

Còn tiếp...
2018

Ca Là Bức - Đạo Thánh

Còn tiếp...
2018

Dị Truyện

Còn tiếp...
2018

Vạn Yêu Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Vô Đối

Còn tiếp...
2018

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2015

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Còn tiếp...
2018

Chí Tôn Long Thần Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2017