Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hệ Thống

Giới Thiệu Thể Loại Hệ Thống

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí... 

Truyện Mới Trong Thể Loại Hệ Thống

Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Còn tiếp...
2019

Truyền Kỳ Thiên Xuyên Giới

Còn tiếp...
2019

Bá Đạo Dâm Hiệp

Còn tiếp...
2018

Thần Cấp May Mắn (Dịch)

Còn tiếp...

Hắc Vũ Chi Lâm

Còn tiếp...
2018

Trò Chơi Luân Hồi

Còn tiếp...
2018

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Còn tiếp...
2018

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Vô Hạn Giả Thiết

Còn tiếp...
2018

Luân Hồi Nhạc Viên (Dịch)

Còn tiếp...

Pokemon Chi Ash Truyền Kỳ

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tà Ma Chi Chủ

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đại Việt Sử Kỳ

Còn tiếp...
2019

Trọng Sinh Chi Đấu La Đại Lục

Còn tiếp...
2019

Hệ Thống Đô Thị Siêu Cấp

Còn tiếp...

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên (Dịch)

Còn tiếp...

Weachat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới (Dịch)

Còn tiếp...

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Còn tiếp...
2019

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Còn tiếp...
2018

Ta Là Mạnh Nhất Chưởng Môn

Còn tiếp...
2019

Siêu Cấp Thần Long

Còn tiếp...
2018

1000 Năm Mộng Ảo

Còn tiếp...
2019

Phong Việt Dương

Còn tiếp...
2019

Vô Tận Cường Hóa

Còn tiếp...
2014

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Xuyên Không Level 999

Còn tiếp...
2018

Cẩu Tiên

Còn tiếp...
2019

Nhật Quang Nữ Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2019

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Còn tiếp...
2019

Phong Lưu Hệ Thống

Còn tiếp...
2019

Ăn Hành Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Xuyên Đấu La thả thính Hot Gril

Còn tiếp...
2019