Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Hệ Thống

Top Truyện Hệ Thống Trong Tháng Thêm

Truyện Hệ Thống Mới Cập Nhật

Ta Có Vô Tận Thọ Nguyên (Dịch)

Tiếu Nhiên

226 Chương

Hệ Thống Quán Net Công Nghệ Đen

Lá trôi ngược dòng

4 Chương

Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)

Giang Hồ Tái Kiến

235 Chương

Đô Thị Truy Mỹ Ký

Cá Khô

38 Chương

Ăn Hành Tại Dị Giới

Xàm Ngôn

69 Chương

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Shin1500

204 Chương

Thần Cấp Đại Ma Đầu (Bản Dịch)

Lạp Mỗ

60 Chương

Dị giới ? Ta có hệ thống

Hạn Bạt Huyết Phần

3 Chương

Tối Cường Cuồng Bạo Hoàng Đế Hệ Thống ( Dịch )

Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền

50 Chương

Vô Tận Hệ Thống

BựaNhânThiênCổ

26 Chương

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Dương gia Đại thiếu

35 Chương

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Phong Lưu Thư Ngốc

171 Chương

Nhà Máy Quái Thú Siêu Cấp ( Dịch )

Hạp Trung Tàng Kiếm

25 Chương

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Tathichthoi

56 Chương

Tony cùng binh đoàn sủng vật.

Samurai Đen

12 Chương

Hệ Thống Đô Thị Siêu Cấp

Độc Tôn Thiên Thánh

12 Chương

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

JunWei

202 Chương

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Lý Thiếu

22 Chương

Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống

Vi Túc

32 Chương

Tôi Là Pháp Sư

Santoso

5 Chương

Weachat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới (Dịch)

Lang Yên

664 Chương

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Lãnh Khuyết

20 Chương

Dị Giới Vô Địch Bảo Rương Hệ Thống ( Dịch)

Ngọa Sào

5 Chương

Tiên Vũ Trụ

Phát Tình Oa

11 Chương

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tạ Trường Thành

601 Chương

Tối Cường Hệ Thống Tại Mạt Thế

giang trường

1 Chương

Hệ Thống Nông Lâm Ngư

Dương gia Đại thiếu

4 Chương

Siêu Chiến Hạm

Vi Sinh Diệu Hải

186 Chương

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)

Thái Thượng Bố Y

1,534 Chương

Hệ Thống Toàn Năng Vô Tận

Đoan

21 Chương

Tối Cường Tu Chân Hệ Thống

Lâm Miêu Ngụy Đế

7 Chương

Thần Cấp May Mắn (Dịch)

Thiên Cơ Đường Hồng Đậu

156 Chương

Tu Luyện Từ Sơ Khai

Mirrofore

7 Chương

Ta Có Vô Số Thần Kiếm (Dịch)

Nhâm Ngã Tiếu

5 Chương

Trò Chơi Luân Hồi

Tiếu Diện Tà Thần

277 Chương

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Tả Đoạn Thủ

388 Chương

Tông Chủ Người Đâu (Dịch)

Mục Cổ Thần Chung

26 Chương

Hệ Thống Tiên Hiệp

Monster

46 Chương

Pokemon Chi Ash Truyền Kỳ

tứ cửu

783 Chương

Trọng Sinh Đến Ma Giới

Crimisis

7 Chương

Truyện Hệ Thống Là Gì?

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí...