Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hệ Thống

Giới Thiệu Thể Loại Hệ Thống

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí... 

Truyện Mới Trong Thể Loại Hệ Thống

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Tu Tiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Đại Chủ Nợ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Bug Toàn Game

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Còn tiếp...
2017

Cuồng Thám

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Thần Cấp Đặc Công Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Thần Chém Gió

Còn tiếp...
2017

Tà Ác Vương Giả Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ thống bá cháy(nvt2409030000)

Còn tiếp...
2018

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Thần Cướp Đoạt

Còn tiếp...

Chinh Phục Mỹ Nữ

Còn tiếp...
2018

Học Bá Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống(Dịch)

Dropped
2018

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Thiên Phú Thụ

Còn tiếp...
2017

Làm Biếng Đỉnh Chúa Tể

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Dropped

Mời Hệ Thống Xếp Hàng

Còn tiếp...

Hệ Thống Luyện Khí Sĩ

Còn tiếp...
2016

The Gamer Hệ Thống

Còn tiếp...

Hệ Thống Vô Thượng Thánh Hoàng

Còn tiếp...
2018

Xuyên Không Thành... Cục Đá

FULL
2018

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Dropped
2017

Trọng sinh chi quốc dân nam thần

Dropped

Hệ Thống Tu Chân Thời Đại

Dropped
2018

Siêu Cấp Hệ Thống Nhân Sinh

Dropped

Toàn Năng Chúa Tể Hệ Thống (Full)

Dropped

Kiếm Vũ

Còn tiếp...
2018

Mang Theo Phần Mềm Hack Xông Pha Thiên Hạ

Dropped

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

Dropped
2017

Hạn Chế Cấp Siêu Sao

Dropped
2017

Sáng Thế Hệ Thống-Hỗn Huyết Thần Long Ký

Còn tiếp...
2018

Vật Hy Sinh Không Bi Thương

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Siêu Cấp Hoàn Mỹ

Còn tiếp...
2018