Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hệ Thống

Giới Thiệu Thể Loại Hệ Thống

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí... 

Truyện Mới Trong Thể Loại Hệ Thống

Siêu Cấp Thần Long

Còn tiếp...
2018

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Còn tiếp...
2018

Bá Đạo Dâm Hiệp

Còn tiếp...
2018

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Dẫn Chương Trình Tha Mạng (Đang Dịch)

Còn tiếp...

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Bá Đạo

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Còn tiếp...

Thần Cấp May Mắn (Dịch)

Còn tiếp...

Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Nguyện Ước Song Song

Còn tiếp...
2018

Thần Tiên Cũng Phải Sợ

Còn tiếp...
2018

Hắc Vũ Chi Lâm

Còn tiếp...
2018

Lính Đặc Nhiệm Xuyên Không

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Còn tiếp...
2018

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Còn tiếp...
2018

Sáng thần tu luyện hệ thống

Còn tiếp...
2017

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Còn tiếp...
2018

Hắc Điếm Thần Cấp

Còn tiếp...
2018

Vạn Yêu Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Chiến Tranh Vị Diện

Còn tiếp...
2018

[Xuyên nhanh] Nữ Phụ Phản Kích

Còn tiếp...
2018

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Trung Học Mỹ Nữ

Còn tiếp...
2018

Người Bệnh Này Ta Không Chữa!

Còn tiếp...
2018

Bá Đạo Dâm Uy

Còn tiếp...
2018

Long Chi Đế Tu

Còn tiếp...
2018

Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm

Còn tiếp...
2018

Ta Có Hệ Thống Tiến Hoá Kì Hoặc

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Chém Gió (TTTV - Tiên Môn)

Còn tiếp...
2018

Muội Muội Ta Là Zombie

Còn tiếp...
2018