Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hệ Thống

Giới Thiệu Thể Loại Hệ Thống

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí... 

Truyện Mới Trong Thể Loại Hệ Thống

[Đô thị - Trinh thám] Cuồng Thám (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thanh Niên Óc Chó

Còn tiếp...
2018

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Liệp Diễm

Còn tiếp...
2018

Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Còn tiếp...
2018

Bất Tử Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2015

Hệ Thống Đại Chủ Nợ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Tà Đạo

Còn tiếp...
2018

Minh Thần Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Bạn Gái Nhà Ta Có Hệ Thống

Còn tiếp...

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...

Cuồng Thám

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Hệ Thống Tông Môn

Còn tiếp...
2018

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Chém Gió (TTTV)

Còn tiếp...
2018

Vật Hy Sinh Không Bi Thương

Còn tiếp...
2018

Hệ thống của tôi là nữ

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tiên Hiệp

Còn tiếp...
2018

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Kế hoạch thăng cấp của bia đỡ đạn

Còn tiếp...

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

The Gamer Hệ Thống

Còn tiếp...

Thời Không Chi Nhân

Còn tiếp...
2018

Vạn Yêu Đế Chủ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Nữ phụ không tham gia diễn

Còn tiếp...

Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Còn tiếp...
2014

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Còn tiếp...
2018

Sát Thủ Huyễn Giới

Còn tiếp...
2018

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Thần Cướp Đoạt

Còn tiếp...

Tái Lập Hệ Thống

Còn tiếp...
2018