Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

16

Bình

381

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)

Diệp Thần

Nhân Vật Chính · Nam

Diệp Thần: Chưởng Môn Ma Vân Môn

Thủy Linh Nhi

Nhân Vật Phụ · Nữ

Là Thánh nữ trong tiểu thế giới Huyết Nguyệt, có nhan sắc tuyệt trần động lòng người hơn Hàn Yên ...