Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

16

Bình

381

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch) của tác giả Hám Động Tinh

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
111,200
2
30,000
3
15,000
4
15,000
5
4,200
6
3,400
7
1,544
8
1,336
9
1,330
10
1,100
11
1,093
12
1,000
13
1,000
14
620
15
600
16
500
17
500
18
500
19
500
20
500