Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

[Tiên hiệp - Huyền ảo] Tu La Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Liệp Diễm

Còn tiếp...
2018

Chân Linh Cửu Biến ( không ảnh)

Còn tiếp...

Hắc Long

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Tu

Còn tiếp...
2016

Nghịch Thiên - Vô Thiên

Còn tiếp...
2018

Tam Thiên Vị Diện

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tối Thượng Đa Tình Giả

Còn tiếp...
2018

Vũ Đấu Tinh Không

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Còn tiếp...
2017

Thiên Chủ

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Thần

Còn tiếp...
2018

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Thiên Đạo Thư Viện

Còn tiếp...

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Thương Khung Chi Thượng (convert)

Còn tiếp...

Vô Cương

Còn tiếp...
2017

Phi Kiếm Vấn Đạo

Còn tiếp...
2017

Kiếm Phá Thương Khung

Còn tiếp...

Hồng Hoang Đô Thị Chi Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Đệ Cửu

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2016

Hành Giả Ký

Còn tiếp...
2018

Tồn Tại Tối Cao

Còn tiếp...
2018

Thiên Đạo Thư Viện (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Chân Đế

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...