Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Wechat Của Tôi Có Thể Kết Nối Tam Giới.

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hắc Vũ Chi Lâm

Còn tiếp...
2018

Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Dĩ Dục Chứng Đạo

Còn tiếp...
2018

Kiếm Phá Thương Khung

Còn tiếp...

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Dâm Nhất Đạo

Còn tiếp...

Anh Hùng

Còn tiếp...
2018

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Vô Danh Giới

Còn tiếp...
2018

Cực Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2017

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị

Còn tiếp...
2018

Đế Hoàng Tôn

Còn tiếp...
2018

Thánh Vũ Xưng Tôn (dịch)

Còn tiếp...
2018

Vô Song Chi Chủ.

Còn tiếp...
2018

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Ta 3000 năm luyện khí

Còn tiếp...
2018

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Chiến Tranh Vị Diện

Còn tiếp...
2018

Thương Thiên Tiên Đế

Còn tiếp...
2018

Tối Thượng Đa Tình Giả

Còn tiếp...
2018

Phi Kiếm Vấn Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Vô Thượng Thánh Hoàng

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Lãng Tịnh

Còn tiếp...
2018

Tham Tiền Tiên Khiếu

FULL
2017

Thần Lộ

Còn tiếp...
2018

Thánh Võ Thời Đại

Còn tiếp...
2017

Vạn Yêu Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Ngã Thành Liễu Minh Giới Thủ Phú

Còn tiếp...
2018

Kho Sách Của Trời (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018