Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên hiệp

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên hiệp

Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

Còn tiếp...
2017

Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Còn tiếp...
2017

Đại Việt Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Đệ Nhất Nhân Tộc

Còn tiếp...
2017

Thông Thiên Đại Thánh

Còn tiếp...

Ngẫu ngộ thành tiên

Còn tiếp...
2018

Phi Kiếm Vấn Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Thí Thần Chi Vương (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Tu Tiên Chi Triệu Hoán Tam Giới

Còn tiếp...

Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên

Còn tiếp...
2017

Chí Tôn Thần Ma

Còn tiếp...

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Ma Thần Thiên Quân

Còn tiếp...
2014

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Thương Khung Chi Thượng (convert)

Còn tiếp...

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Thiên Đạo Thư Viện

Còn tiếp...

Tối Cường Nam Tông Chủ

Còn tiếp...

Vô Cương

Còn tiếp...
2017

Vũ Luyện Điên Phong

Còn tiếp...

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Còn tiếp...

Phi Kiếm Vấn Đạo

Còn tiếp...
2017

Phù Thiên Ký

Còn tiếp...
2017

Thiên Ảnh

Còn tiếp...
2016

Thiên Đạo Thư Viện (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Phong Lưu Chân Tiên

Còn tiếp...

Đồ Thần Chi Lộ (Đổ Thần Đường)

HT

Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2016

Đào Vận Thần Giới

Còn tiếp...

Cổ Chân Nhân

Còn tiếp...
2014

Ma Thiên Ký

Còn tiếp...

Tối Tiên Du (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Còn tiếp...
2017

Nhân Thánh Thần Tôn

Còn tiếp...
2018