Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Weachat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới (Dịch)

Còn tiếp...

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Nghịch Thiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2019

Thế Giới Huyền Huyễn

Còn tiếp...
2019

Nguyên Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cùng Trời Với Thú

Còn tiếp...

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thái Sơ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đế Hoàng Tôn

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Còn tiếp...
2018

Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Thế Niệm Thần

Còn tiếp...
2019

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Còn tiếp...
2019

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Linh Sĩ Vu Không

Còn tiếp...
2019

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Còn tiếp...
2019

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn ( Dịch )

Còn tiếp...
2019

Tu Chân Tứ Vạn Niên (Dịch)

Còn tiếp...

Kho Sách Của Trời (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Khoa Kỹ Luyện Khí Sư (Dịch )

Còn tiếp...
2018

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Niệm Tiên Quyết

Còn tiếp...
2019

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thần Quy Thuở Hồng Hoang ( Dịch )

Còn tiếp...
2019

Tu La Đế Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tiên Thiên Hữu Luân

Còn tiếp...
2018

Lôi Động Cửu Thiên

Còn tiếp...
2019

Dù là chó, ta cũng phải là con chó mạnh mẽ nhất

Còn tiếp...
2019

Thái Hạo Mộng Thiên Tà Quyết

Còn tiếp...
2018

Sư Phụ Sẽ Hắc Hóa Thôi

Còn tiếp...

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Phục Thiên Thị (Dịch - VKT)

Còn tiếp...

Hành Tinh Đen

Còn tiếp...
2019