Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Vũ Đấu Tinh Không

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Vô Danh Giới

Còn tiếp...
2018

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thế Vũ Thần

Còn tiếp...
2018

Xưng Bá Thiên Hạ

Còn tiếp...
2018

Phi thăng tu chân quyển

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Chân Đế

Còn tiếp...
2018

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Còn tiếp...
2018

Phong Thần

Còn tiếp...
2018

Dâm đế phục thù

Còn tiếp...
2018

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Vô Song Chi Chủ.

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Võ Thần Chúa Tể (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Tối Thượng Đa Tình Giả

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Xảo Đế

Còn tiếp...
2018

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Hồng Hoang Nữ Đế

Còn tiếp...
2018

Anh Hùng

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hành Thiên Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Thiên Duyên Kiếp

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Đào Tạo Thần Nữ Siêu Cấp Bá Đạo

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Tu

Còn tiếp...
2016

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Kho Sách Của Trời (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Bách Việt Thánh Tôn

Còn tiếp...
2018

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Còn tiếp...
2018

Phục Thiên Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Dị thế Mặc Liên (Dịch)

Còn tiếp...
2018