Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên hiệp

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên

Còn tiếp...
2017

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

Còn tiếp...
2016

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Còn tiếp...
2017

Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Đại Việt Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Kiếm Phá Thương Khung

Còn tiếp...

Đệ Nhất Nhân Tộc

Còn tiếp...
2017

THẦN BÍ THƯƠNG NHÂN

Còn tiếp...
2017

Hi Du Hoa Tùng

HT

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Đào Vận Thần Giới

Còn tiếp...

Tối Tiên Du (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Thí Thần Chi Vương (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Còn tiếp...
2017

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Phi Kiếm Vấn Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Còn tiếp...
2017

Tiên Giới Luật Sư

Còn tiếp...

Cực Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Còn tiếp...
2017

Lạc Thiên Ký

Còn tiếp...

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Còn tiếp...

Ma Thần Thiên Quân

Còn tiếp...
2014

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Thương Khung Chi Thượng (convert)

Còn tiếp...

Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục

Còn tiếp...

Vũ Luyện Điên Phong

Còn tiếp...

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Đạo Quân

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Ta Là Tiên Phàm (convert)

Còn tiếp...

Thiên Đạo Thư Viện

Còn tiếp...

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Phong Lưu Chân Tiên

Còn tiếp...

Tối Cường Nam Tông Chủ

Còn tiếp...

Vô Cương

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh(Dịch)

Còn tiếp...