Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Hồng Hoang Chi Muội Khống Phục Hy

Còn tiếp...
2017

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Đại Chủ Nợ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

Còn tiếp...
2017

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Còn tiếp...

Vĩnh Hằng Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Phi Kiếm Vấn Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tiên Vốn Thuần Lương

Còn tiếp...
2016

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Long Huyết Chiến Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2015

Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Thái Cổ Thần Vương

FULL

Đạo Tàng Mỹ Lợi Kiên

Còn tiếp...
2018

Đệ Nhất Nhân Tộc

Còn tiếp...
2018

Phục Thiên Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tối Thượng Đa Tình Giả

Còn tiếp...
2018

Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ

Còn tiếp...

Phong Lưu Chân Tiên

Còn tiếp...
2017

Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên

Còn tiếp...
2017

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Thương Khung Bảng

Còn tiếp...
2018

Thế Tử Nguyệt Tộc

Còn tiếp...
2018

Vũ đạo đan tôn

Còn tiếp...
2018

Đạo Pháp Hư Không

Còn tiếp...

Con Đường Cường Giả

Còn tiếp...
2018

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

Còn tiếp...
2017

Tiên Võ Đế Tôn

Còn tiếp...
2016

Ta Cùng Đại Thánh Là Huynh Đệ (convert)

Còn tiếp...

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Còn tiếp...
2017

Hoa Vũ

Còn tiếp...

Dương Thanh Ký

Còn tiếp...
2017

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2018

Mộng Vũ Tinh Hà- Huyền vũ giới

Còn tiếp...
2018

Trò Chơi Luân Hồi

Còn tiếp...
2018

Cửu Thiên Thần Diệt

Còn tiếp...
2017

Vô Địch Đăng Nhập Gói Quà Hệ Thống

Còn tiếp...
2013