Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Ta Tại Tây Du Mở Tiệm Net

Còn tiếp...
2018

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đi Ra Mắt Đi Ba Ba

Còn tiếp...
2018

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tây Du Thí Thiên Ký

Còn tiếp...
2018

Thông Thiên

Còn tiếp...
2019

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tu La Ma Đế

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Thiên Tử Chi Mệnh Đích Hệ Thống - Quyển Một

Còn tiếp...
2019

Hệ Thống Thăng Cấp Tối Thượng

Còn tiếp...
2019

Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Ta Tại Dị Giới Bán Rượu Và Thuốc Lá

Còn tiếp...
2018

Hoàng Đình (Dịch - TTV, BNS)

FULL

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Hỗn Nguyên Thánh Tổ

Còn tiếp...
2018

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Còn tiếp...
2019

Lạc Thần

Còn tiếp...
2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn (Remake)

Còn tiếp...

Bé Mù Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Còn tiếp...
2019

Weachat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới (Dịch)

Còn tiếp...

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Hệ Thống Thần Tôn

Còn tiếp...
2019

Hắc Vũ Chi Lâm

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Siêu Cường Tại Đô Thị

Còn tiếp...

Bá Đạo Dâm Uy

Còn tiếp...
2018

Dã Lang Vương

Còn tiếp...
2018

Xuyên Nhân Thần Giới

Còn tiếp...
2019

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Đế Hoàng Tôn

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Chi Vô Địch Tu Thần

Còn tiếp...
2018

Tán Tu Độc Long

Còn tiếp...
2018