Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

16

Bình

383

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)

Truyện có 588 chương.
1
Chuyển kiếp sống lại
2
Phản kích
3
Ta mang các ngươi đi giết người
4
Đi lên trên chín tầng trời kia
5
Xây dựng lại Ma Vân Môn
6
Hai môn tranh chấp, Diệp Thần được lợi
7
Cấp ba Khống Thú thuật
8
Diệp Phong
9
Bách Đạt thương hội
10
Thần Binh Luyện Thể thuật
11
Nhiệm vụ ẩn tàng máu chó
12
Kinh nghiệm cùng hưởng
13
Huyết chiến Tà Tộc
14
Trọng thương Vạn "Tiện" Tông
15
Thu hồi Ma Vân thành
16
Phúc lợi của Trưởng lão
17
Đề bạt Diệp Phong
18
Không cầu thủ thắng, chỉ cầu một trận chiến
19
Tà Tộc vây thành
20
Thu hoạch
21
Ma Sát Tông tới chơi
22
Phân phát vũ khí
23
Chém giết BOSS
24
Lễ khánh công ăn mừng
25
Khống Thú thuật cấp bốn
26
Ban thưởng đan dược
27
Tử Dực Thanh Điểu
28
Đá trúng thiết bản
29
Tà Tộc phản công
30
Đi săn
31
Đại chiến Khoa Nhĩ Dịch
32
Trảm Nguyệt Thần Kiếm Quyết
33
Cái hệ thống này lừa bố mày a
34
Tiêu Trảm Thiên
35
Hiên Viên Các
36
Bách Lý Ngọc Cảnh
37
Đấu giá hội
38
Cửu Chuyển Luyện Hồn thuật
39
Mua sắm bị ngăn trở
40
Tử Dương Chân Nhân
41
Đánh cược
42
Nhận thua
43
Thu đồ
44
Pháp thuật hệ không gian
45
Địa Thi trở về
46
Tiến về U Châu
47
Vạn Kiếm chân nhân
48
Dự định của Vạn Kiếm chân nhân
49
Cắn người không được còn phải đớp cứt
50
Dùng miệng giết người
51
Đánh lén
52
Giết chết nội gian
53
Quyền chỉ huy
54
Bán ra vật phẩm
55
Cố ý làm khó dễ
56
Tuyệt địa cầu sinh
57
Đáy vực Tuyệt Mệnh sơn mạch
58
Truyền thừa đến từ đồng hương
59
Giết ra một con đường
60
Muốn giết người của ta, ta tất phải giết
61
Tà Tộc, run rẩy đi
62
Thi triển thần thông
63
Hai trăm triệu điểm kinh nghiệm
64
Quái thai
65
Đến U Châu
66
Lôi Đình Hải
67
Lão ăn mày
68
Lạp Tháp chân nhân
69
Ba ngàn vạn
70
Thế chấp
71
Táng gia bại sản
72
Vương Thiên Hồng mời
73
Manh mối Hàn Yên Nhu
74
Vu Bạch Lạc
75
Xuất chiến
76
Giành được thắng lợi.. bị sỉ nhục
77
Khắp nơi nhằm vào
78
Giải vây
79
Tử Lôi bảng
80
Lần nữa ngăn cản
81
Diệp Thần ra tay
82
Thần thông Dung Hợp Kỹ
83
Đề nghị
84
Ba người đi
85
Đặc Á Ny học theo chiến thuật của Diệp Thần
86
Giết chết Đặc Á Ny
87
Một vạn tám ngàn điểm kỹ năng
88
Phá Giáp Trảm
89
Leo bậc thang lên núi
90
Gặp lại Hàn Yên Nhu
91
Tim đập thình thịch
92
Giằng co
93
Ta tin tưởng ngươi
94
Thần hồn Khu vật thuật
95
Thánh điện Tuyết Ngọc
96
Tử Sắc Tên Lửa Đạn Đạo
97
Cửu Sắc Liên Tử
98
Lôi Đình Hải bạo động
99
Độc Cô Lang Tà
100
Cục gạch của nữ bá vương