Hình bìa

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Tác giả Nhâm Ngã Tiếu
Thể loại Huyền Huyễn Tiên Hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 3,285,447
Convert 98%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 16+
Cảm Xúc Người Đọc
18
11
2
1
1
1
83 5 phiếu
Thấp độ YY
6712 thích
1118061 đọc
29 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Xuyên việt thành vi bị biếm hoàng tử, sở hạnh lão thiên một hữu nhượng Tần Quân tuyệt vọng, kích hoạt Thần Thoại Hệ Thống!

Thần thoại trung nhất thiết giác sắc đô khả dĩ bị triệu hoán!

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhất Côn chấn sơn hà!

Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, Thấy rõ thế giới!

Như Lai Phật Tổ Chưởng Trung Phật Quốc, vô nhân năng đào!

Họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ, Tu Hoa bế nguyệt Hằng Nga Tiên Tử, hỏa bạo Thiết Phiến Công Chúa, Tam Thánh Mẫu...

Tại giá Thần Ma Thế Giới, thế yếu tố mạnh nhất Thần Hoàng!

Tương Tự Truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng