Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

67

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Thái Bạch Kim Tinh

Nhân Vật Phụ · Nam

Spoiler
  • *Thần Thoại Triệu Hoán *: Lần 06
  • Hoàn Cảnh Triệu Hoán : Sát "Tần Dự" - "Đang tắm hắn mò ra, quả ...

Pháp Hải

Đại sư trụ trì chùa Kim Sơn
Nhân Vật Phụ · Nam

Spoiler
    • Triệu Hoán Thần Thoại: 04
    • Hoàn cảnh triệu hoán: Việt Vương tới Nam Trác Hoàng Triều thu phục ...

Quan Vũ

Quan Thánh đế
Nhân Vật Phụ · Nam

Spoiler

Triệu Hoán Lần 3 Hoàn cảnh triệu hoán : Lạc Nhai khách sạn - Mỗi tháng một lần Thần Ma triệu hoán...

Hạo Thiên Khuyển

Khiếu Thiên Khuyển
Nhân Vật Phụ · Chưa Biết

Spoiler

Triệu Hoán Thần Thoại : 03. Hoàn Cảnh Triệu Hoán : "Treo Hạ Hầu Ân lên đánh - đột phá một cái đạ...

Tô Đắt Kỷ

Họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ​
Nhân Vật Chính · Nữ

Spoiler

Triệu Hoàn Thần Thoại Lần 1 Hoàn Cảnh Triệu Hoán : Chương 1 - "Một thân áo tù giống như là một k...

Tần Quân

Tần Thánh Đế
Nhân Vật Chính · Nam

Tại đây Thần Ma Thế Giới ! Ta muốn làm Mạnh Nhất Thần Hoàng.