Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Cực Phẩm Vu Sư

Còn tiếp...
2017

Phù Trấn Khung Thương

Còn tiếp...

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Nguyên Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thiên Đạo Thư Viện (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Đại Đạo Triều Thiên (Dịch)

Còn tiếp...
2015

Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thí Thần Chi Vương (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Đại Việt Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2016

Ma Thần Thiên Quân

Còn tiếp...
2014

Đế Diệt Thương Khung

Còn tiếp...

Chí Tôn Kiếm Hoàng

Còn tiếp...
2016

Vạn Cổ Đại Đế

Còn tiếp...
2017

Vạn Vực Linh Thần

Còn tiếp...

Vô Địch Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Đệ Nhất Nhân Tộc

Còn tiếp...
2017

Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Còn tiếp...
2015

Tối Tiên Du (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Long Vương Truyền Thuyết

Còn tiếp...
2016

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Còn tiếp...
2017

Quốc vương vạn tuế (dịch)

Còn tiếp...

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Còn tiếp...
2016

Thái Cổ Kiếm Tôn

Còn tiếp...
2016

Thánh Thiên Hệ Thống

Còn tiếp...

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Thần Đạo Đan Tôn

Còn tiếp...

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Mục Thần Ký

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Vạn Cổ Thần Đế

Còn tiếp...
2015

Thần Võ Chiến Vương

Còn tiếp...
2016

Nguyên Tôn

Còn tiếp...
2017

Chân Võ Thế Giới

Còn tiếp...
2015