Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Nguyên Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Dị Giới Siêu Cấp Mỹ Thực Gia

Còn tiếp...

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vú Nuôi Của Rồng

Còn tiếp...
2018

Kho Sách Của Trời (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cự Trùng Thi Vu

Còn tiếp...
2012

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2017

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Hôm Nay Tâm Tình Tốt.

Còn tiếp...
2018

Vô Danh Giới

Còn tiếp...
2018

Võ Thần Chúa Tể (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Nghịch Thiên - Vô Thiên

Còn tiếp...
2018

Sắc Hiệp Mỹ Ký

Còn tiếp...
2018

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2015

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Vô Song Chi Chủ.

Còn tiếp...
2018

Đấu Phá Thương Khung Chi Hỏa Ảnh Nhẫn Thuật Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Anh Hùng

Còn tiếp...
2018

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thế Vũ Thần

Còn tiếp...
2018

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Long

Còn tiếp...
2018

Phiêu Bạt Việt Nam

Còn tiếp...
2018

Sắc Loạn Tiêu Dao

Còn tiếp...
2018

Bầu trời Elderland

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Kiếm Anh

Còn tiếp...
2018

Siêu Phẩm Vu Sư

Còn tiếp...
2017

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Nô Lệ

Còn tiếp...
2018

Ma Môn Bại Hoại (Dịch)

Còn tiếp...
2017