Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Vô Cực ( Dịch )

Còn tiếp...
2017

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Còn tiếp...
2018

Linh Kiếm Tôn

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Thiên Đạo Thư Viện (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vú nuôi của rồng

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2016

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2015

Tạo Hóa Tiên Đế (Bản Dịch)

Còn tiếp...

Hồng Hoang Đô Thị Chi Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tinh Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cửu Thiên Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Võ Mệnh Tinh Thần

Còn tiếp...

Bách Luyện Thành Thần (Dịch)

Còn tiếp...

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Tử Kinh Lệnh

Còn tiếp...

An Nam Tu Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Còn tiếp...

Hắc Ám Thần Đế

Còn tiếp...
2018

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Giấc Mơ Dài

Còn tiếp...

Vô Tận Đại Lục

Còn tiếp...

Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Còn tiếp...
2018

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Còn tiếp...
2017

Thần Đạo Đan Tôn

Còn tiếp...

Nguyên Tôn

Còn tiếp...
2017

Mục Thần Ký

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014