Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2017

Diệt Thế Chi Long (Dịch)

Còn tiếp...
2019

Toàn Chức Pháp Sư (Dịch)

Còn tiếp...

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Tam Thốn Nhân Gian - Nhĩ Căn ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Yêu Nghiệt (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2018

Kho Sách Của Trời (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Ăn Hành Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Nguyên Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thế Giới Huyền Huyễn

Còn tiếp...
2019

Thái Sơ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Đế Mộng

Còn tiếp...
2019

Tiểu Thế Giới Vui Vô Cùng

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Tiểu Hoàng Thúc (Dịch)

Còn tiếp...

Ta Có Vô Tận Thọ Nguyên (Dịch)

Còn tiếp...
2019

Thai Rắn

Còn tiếp...

Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)

Còn tiếp...

Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh

Còn tiếp...
2019

Lôi Động Cửu Thiên

Còn tiếp...
2019

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Vô Thiên Đế

Còn tiếp...
2019

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Còn tiếp...
2019

Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vô Tình Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Đế Hoàng Tôn

Còn tiếp...
2018

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Thâu Hương Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Long Đế Truyền Kỳ

Còn tiếp...
2018

Huy Chương Quý Tộc (Dịch)

Còn tiếp...

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017