Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Vô Song Chi Chủ.

Còn tiếp...
2018

Mãn Cấp Thuộc Tính Vô Địch (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Nữ Nhân Của Ta Ngươi Không Chọc Nổi

Còn tiếp...
2017

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Tiểu Hoàng Thúc (Dịch)

Còn tiếp...

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thông Thiên Cổ Lộ

Còn tiếp...
2019

Huyết Trùng Tiên Khung (Dịch)

Còn tiếp...

Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Chí Tôn Long Thần Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Còn tiếp...
2018

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đế Hoàng Tôn

Còn tiếp...
2018

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Ta Có Vô Số Thần Kiếm

Còn tiếp...
2019

Ta Là Mạnh Nhất Chưởng Môn

Còn tiếp...
2019

Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)

Còn tiếp...

Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Còn tiếp...
2018

Lười Nghĩ Tên Truyện OK

Còn tiếp...

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Ta Có Hệ Thống Tiến Hoá Kì Hoặc

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Phản Diện Thôn

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Xuyên Không Thành Thần Với Hệ thống Trò Chơi

Còn tiếp...
2019

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Dị Thú Quyết

Còn tiếp...

Liên Minh Huyền Thoại-John

Còn tiếp...
2018

Khai Thiên Lục (Dịch)

Còn tiếp...
2018