Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Nguyên Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Còn tiếp...
2017

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Còn tiếp...
2017

Tạo Hóa Thánh Thần

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Phục Thiên Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Còn tiếp...
2014

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Mạt Thế Hậu Cung

Còn tiếp...
2018

Đệ Nhất Nhân Tộc

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Phù Thiên Ký

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Thần Võ Chiến Vương

Còn tiếp...
2016

Nguyên Tôn

Còn tiếp...
2017

Thần Đạo Đan Tôn

Còn tiếp...

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Vũ Thần Thiên Hạ

Còn tiếp...

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2016

Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân

Còn tiếp...
2012

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Còn tiếp...
2018

Vĩnh Hằng Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Toàn Năng Tu Luyện Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Tạo Hóa Thần Đế

Còn tiếp...
2017

Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Chí Cao Thần Đế

Còn tiếp...
2017

Thiên Đạo Đồ Thư Quán (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Độc Bộ Tiêu Dao

Còn tiếp...
2017

Võ Thần Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Đại Đế

Còn tiếp...
2017

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Còn tiếp...

Đế Diệt Thương Khung

Còn tiếp...

Chí Tôn Kiếm Hoàng

Còn tiếp...
2016

Đấu Phá Thương Khung

FULL

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Nhất Niệm Phi Tiên

Còn tiếp...