Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Còn tiếp...
2018

Kho Sách Của Trời (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Tây du chi cao tăng hệ thống

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Trùng Sinh

Còn tiếp...
2018

Đế Hoàng Tôn

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Sáng thần tu luyện hệ thống

Còn tiếp...
2017

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Anh Hùng

Còn tiếp...
2018

Thần Tiên Cũng Phải Sợ

Còn tiếp...
2018

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Bá Đạo Dâm Hiệp

Còn tiếp...
2018

Thánh Vũ Xưng Tôn (dịch)

Còn tiếp...
2018

Thương Thiên Tiên Đế

Còn tiếp...
2018

Sắc Hiệp Mỹ Ký

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Thần

Còn tiếp...
2018

Vú Nuôi Của Rồng

Còn tiếp...
2018

Chiến Tranh Vị Diện

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Thái Cổ Thần Vương (Dịch)

Còn tiếp...

Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Vô Danh Giới

Còn tiếp...
2018

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Háo Sắc Kiếm Tu

FULL
2015

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2017

Hồng Nghiên Đại Lục

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Hỏa Xích Đế Vương

Còn tiếp...
2018

Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm

Còn tiếp...
2018

Siêu Phẩm Vu Sư

Còn tiếp...
2017