Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Ảo

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Ảo

Thể loại Huyền Ảo (còn được gọi là Huyền Huyễn) là những truyện có rất nhiều yếu tố kì ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới… , Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên...

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Ảo

Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Còn tiếp...
2019

Tiên Võ Đế Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thiên Hồn Đại Lục

Còn tiếp...
2019

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Tu La Ma Đế - Dịch

Còn tiếp...
2018

Phong Vân Quyển 4

Còn tiếp...
2018

Chư Thiên Đỉnh Phong (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Còn tiếp...
2018

1000 Năm Mộng Ảo

Còn tiếp...
2019

Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Long Kiếm Thiên Tôn

Còn tiếp...
2019

Đô Thị Thiên Đường Mị Ảnh

Còn tiếp...
2019

Cẩu Tiên

Còn tiếp...
2019

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Từ Vạn Giới Trở Về Làm Vú Em

Còn tiếp...
2019

Cửu Giới Tung Hoành

Còn tiếp...
2019

Siêu Pháp Sư Huyền Thoại ( dịch )

Còn tiếp...
2018

Sát Tiên Truyện

Còn tiếp...
2019

Kiếm Thần Vạn Cổ

Còn tiếp...
2019

Giang Hồ Dị Giới

Còn tiếp...
2017

Ma Thần Lôi Phong

Còn tiếp...
2019

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Ta Có Vô Số Thần Kiếm

Còn tiếp...
2019

Lấy Ra Thuộc Tính Cánh Tay phải

Còn tiếp...
2019

Tán Tu Độc Long

Còn tiếp...
2018

Cương thi vương

Còn tiếp...
2019

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Nghịch Thiên Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2019

Lãng khách vô danh

Còn tiếp...
2016

Cửu Long Thôn Thiên Quyết

Còn tiếp...

Thiên Tử Chi Mệnh Đích Hệ Thống - Quyển Một

Còn tiếp...
2019

Chàng Chiến Binh Ki A

Còn tiếp...
2019

Trọng Sinh Chi Vô Địch Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Ngân Hà Đế Đạo

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Phản Phái Kiếm Thần

Còn tiếp...
2019

Đan Điền Của Ta Là Địa Cầu

Dropped
2019