Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Ảo

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Ảo

Thất Sát Thần Hoàng

Còn tiếp...

Sát Võ Kiếm Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đệ Nhất Nhân Tộc

Còn tiếp...
2017

Yêu Nghiệt Phương Nào

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Cung Ứng Thương

HT

Ta Song Thể Đồng Tâm

Còn tiếp...

Vô Thượng Sát Thần

Còn tiếp...
2017

Thần Mạch Chí Tôn

Còn tiếp...

Thế Giới Mới

Còn tiếp...
2018

Thiên Đạo Tàng Kinh Các

HT

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Còn tiếp...
2016

Tôi Và Pokemon Của Tôi

HT

Đạo Quân

Còn tiếp...
2017

Du Hí Lữ Đồ

HT
2016

Tu La Đan Hoàng

Còn tiếp...
2017

Chẳng Lẽ Ta Là Thần

Còn tiếp...
2017

Bá à, ka là truyền thuyết

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Tu Tiên

Còn tiếp...
2017

Hỗn Độn Thần Linh Quyết

HT

Thôn Thiên Long Vương

Còn tiếp...
2017

Hạt Giống Tiến Hóa

Còn tiếp...
2017

Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Tu Chân Yêu Nghiệt Cuồng Thiếu

Còn tiếp...
2017

Thôn Thiên Long Vương

Còn tiếp...
2017

Cửu Thiên Kiếm Tổ

Còn tiếp...
2018

Quái Vật Nhạc Viên

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Mạnh Nhất

HT

Hợp Hoan Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Thiên Hạ Đồng Tể

Còn tiếp...

Ngịch Thiên

Còn tiếp...
2016

Túng Thiên Thần Đế

Còn tiếp...

Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống

Còn tiếp...

Sát Phật Thánh Tổ

Còn tiếp...

Võ Cực Thần Vương

Còn tiếp...

Cửu Chuyển Đạo Kinh

Còn tiếp...

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Còn tiếp...

Huyền Vũ Chiến Tôn

Còn tiếp...

Tối Cường Cuồng Bạo Tu Tiên

Còn tiếp...

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Còn tiếp...
2015

Cuồng Võ Thần Đế

Còn tiếp...