Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Ảo

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Ảo

Thể loại Huyền Ảo (còn được gọi là Huyền Huyễn) là những truyện có rất nhiều yếu tố kì ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới… , Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên...

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Ảo

Thương Khung Bảng

Còn tiếp...
2018

Đệ Nhất Nhân Tộc

Còn tiếp...
2018

Long Huyết Chiến Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2015

Tiên Võ Đế Tôn

Còn tiếp...
2016

Bách Luyện Thành Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Tối Cường Tu Tiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Ma Đế Quấn Thân: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Còn tiếp...

Đạo Giới Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Chư Thiên Tiên Võ

Còn tiếp...
2017

Đô Thị Cuồng Đế

Còn tiếp...
2017

Thôn Thiên Long Vương

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống

Còn tiếp...

Túng Thiên Thần Đế

Còn tiếp...

Ta Song Thể Đồng Tâm

Còn tiếp...

Thiên Tôn Tiêu Dao

Còn tiếp...
2018

Trò Chơi Luân Hồi

Còn tiếp...
2018

Cửu Thiên Thần Diệt

Còn tiếp...
2017

Giang Hồ Dị Giới

Còn tiếp...
2017

High School DxD

Còn tiếp...
2010

Tiên Giới Doanh Gia

Còn tiếp...
2017

Hồn Võ Hỗn Độn

Còn tiếp...
2017

Ca Là Một Con Cá

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Sát Thần

Còn tiếp...
2017

Đạo Quân

Còn tiếp...
2017

Bất Diệt Tinh Chủ

Còn tiếp...

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Còn tiếp...
2015

Cửu Chuyển Đạo Kinh

Còn tiếp...

Cuồng Võ Thần Đế

Còn tiếp...

Cửu U Thiên Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Triệu hoán thánh vực

Còn tiếp...

Huyết Thần Chiến Ma Vực

Còn tiếp...
2016

Toàn Năng Tu Luyện Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Thần Gien

Còn tiếp...
2017

Vạn Đạo Tổ Sư (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Còn tiếp...
2016

Võ Cực Thần Vương

Còn tiếp...

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Còn tiếp...
2016

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Còn tiếp...
2011

Ngịch Thiên

Còn tiếp...
2016

Khởi Đầu Và Kết Thúc

Còn tiếp...
2017