Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Ảo

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Ảo

Thể loại Huyền Ảo (còn được gọi là Huyền Huyễn) là những truyện có rất nhiều yếu tố kì ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới… , Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên...

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Ảo

Huyết Long Công Tử

Còn tiếp...
2018

Thần Sủng Tiến Hóa

Còn tiếp...
2018

Khảo Cổ Sư

Còn tiếp...
2018

Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Vũ Đấu Tinh Không

Còn tiếp...
2018

[Tiên hiệp - Huyền ảo] Tu La Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Võ Mệnh Tinh Thần

Còn tiếp...

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Thiên Chủ

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Kiếm Thần

Còn tiếp...

Vô Thượng Sát Thần

Còn tiếp...
2017

Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Cha

Còn tiếp...

Hệ Thống Tông Môn

Còn tiếp...
2018

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Còn tiếp...
2018

Hệ thống của tôi là nữ

Còn tiếp...
2018

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Còn tiếp...
2018

Chuyển Sinh Thành Ma Vương

Còn tiếp...
2018

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Còn tiếp...
2016

Tiên Giới Doanh Gia

Còn tiếp...
2017

Đạo Giới Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Thôn Thiên Long Vương

Còn tiếp...
2017

Chư Thiên Tiên Võ

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống

Còn tiếp...

Túng Thiên Thần Đế

Còn tiếp...

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Còn tiếp...
2011

Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Còn tiếp...
2018

Bách Luyện Thành Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Trọng Sinh Chi Suất Ma Nhập Phật

Còn tiếp...
2018

Vũ Thần Chúa Tể

Còn tiếp...
2018

Blade & Soul

Còn tiếp...

Cuồng Võ Thần Đế

Còn tiếp...

Cửu Chuyển Đạo Kinh

Còn tiếp...

Võ Cực Thần Vương

Còn tiếp...

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Còn tiếp...
2015

Con Đường Thành Thần

Còn tiếp...
2018

Nữ Chủ Tra Hóa Chi Lộ (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2015