Hình bìa

Sinh Tử Kiếp

Tác giả Mệnhvithiên (Loạn) Sáng tác
Thể loại Tiên Hiệp Dị Giới Tu Chân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 4,081
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
50 1 phiếu
Thấp độ YY
1 thích
362 đọc
1 bài
Giới Thiệu Truyện

Một hôm mưa bão, thiếu niên Hàn Lân muốn tu tiên để thay đổi mệnh của mình Cùng theo bước thiếu niên có tư chất trung bình tu tiên đổi mệnh

Tương Tự Truyện Sinh Tử Kiếp