Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tu Chân Tiểu Thuyết

Truyện Mới Trong Thể Loại Tu Chân Tiểu Thuyết

Đại Đạo Triều Thiên (Dịch)

Còn tiếp...
2015

Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Mục Thần Ký

Còn tiếp...
2017

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Thiên Thần Quyết

Còn tiếp...

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Còn tiếp...

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Lạc Thiên Tiên Đế

Còn tiếp...
2018

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Còn tiếp...
2017

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Tế Thần

Còn tiếp...
2018

Thiên Đạo

Còn tiếp...
2017

Cửu Hồn Long Đế

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Tu Tiên

Còn tiếp...
2017

Nghịch Thiên Tu Tiên

Dropped
2015

Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư ( Quyển 1 – THIÊN HẢI MÔN)

HT
2017

Bất Hủ Phàm Nhân

HT
2016

Cực Phẩm Tà Thiếu

Dropped

Đại Việt Tu Chân

Dropped
2015

Siêu Cấp Ảo Tưởng

Còn tiếp...
2017

Sát Thần Diệt Thiên

Dropped
2017

Độc Tôn Tam Giới

HT

Đại Đạo Độc Hành

HT
2015

Cửu Thiên Tiên Duyên

Dropped
2015

Thế Giới Tiên Hiệp

HT
2015

Anh Hùng Mạt Lộ

HT
2014

Thần Thụ

HT
2015

Vạn Cổ Chí Tôn

HT

Linh Vũ Thiên Hạ

HT

Long Huyết Chiến Thần

HT
2015

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

HT

Thiên Đình Tiểu Ngục Tốt

Dropped
2016

Tiên Nghịch

HT
2012

Thiên Đình Tiểu Ngục Tốt (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Tà Tu

HT
2012

Phong Ấn Tiên Tôn

HT
2015

Vạn Yêu Chi Tổ

Dropped