Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tu Chân

Giới Thiệu Thể Loại Tu Chân

Cốt truyện tương tự như Tiên Hiệp, Cổ Tiên Hiệp.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tu Chân

Hỗn Thiên Giới

Còn tiếp...

Mộng Vũ Tinh Hà- Huyền vũ giới

Còn tiếp...
2018

Long Huyết Chiến Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2015

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Ta Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Lão bà2 18+

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Còn tiếp...
2017

Ngạo Thiên

Còn tiếp...
2018

Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Thánh Khư ( Dịch )

Còn tiếp...
2017

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Mục Thần Ký

Còn tiếp...
2017

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Còn tiếp...

Cửu U Thiên Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Dị Năng Giả Tu Tiên

Còn tiếp...
2018

Thượng Thế Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Tạo Hóa Thánh Thần

Còn tiếp...
2018

Thiên Thần Quyết

Còn tiếp...

Mộng Vũ

Còn tiếp...
2018

Khuynh Thành Độc Tiên (Edit Full)

Dropped
2016

Hệ Thống Tu Chân Thời Đại

Dropped
2018

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Ta Không Thành Tiên (Dịch)

Dropped

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

FULL
2016

Đại Đạo Triều Thiên (Dịch)

Còn tiếp...
2015

Bất Diệt Tinh Chủ

Còn tiếp...
2018

Thiên Địa Thần Vật

Còn tiếp...
2018

Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tiên Liêu Vi Kính

FULL
2017

Thái Cổ Thần Đế

Dropped
2018

Nhất Lộ Chi Tiếu

Còn tiếp...
2018

Giảo Hoạt Tiểu Tử

Còn tiếp...
2018

Trường Sinh Bất Tử

FULL
2015

Long Tà Ma Đế

Còn tiếp...
2018

Lạc Thiên Tiên Đế

Còn tiếp...
2018

Tế Thần

Còn tiếp...
2018

Thiên Đạo

Còn tiếp...
2017