Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tu Chân

Giới Thiệu Thể Loại Tu Chân

Cốt truyện tương tự như Tiên Hiệp, Cổ Tiên Hiệp.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tu Chân

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Mục Thần Ký

Còn tiếp...
2017

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Hành Giả Ký

Còn tiếp...
2018

Nguyên Giới Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tiên Hiệp

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Tà Thiếu

Dropped

Thiên Thần Quyết

Còn tiếp...

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Còn tiếp...
2018

Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Chưởng Khống Tinh Không.

Còn tiếp...
2018

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Bất Diệt Thiên Đế

Còn tiếp...
2018

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Còn tiếp...
2018

Cân Cả Thiên Hạ

Còn tiếp...
2018

Chủ thuê nhà thần thoại

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Chi Vạn Giới Bảo Tiêu Đàn

Dropped

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Còn tiếp...
2017

An Nam Tu Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Thế kỉ 21

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Thần Tọa

Còn tiếp...
2018

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Độc Tôn Tam Giới

FULL

Long Huyết Chiến Thần (Dịch)

Dropped
2015

Tu Nhân Ký Sự

Còn tiếp...
2018

Con Đường Xuyên Qua Của Người Bình Thường

Còn tiếp...
2018

Nhà Ta Có Siêu Cấp Đệ Khống

Còn tiếp...
2018

Bi Thảm Thiết Cuộc Sống Trả Thù

Còn tiếp...
2018

Ngạo Thiên

Còn tiếp...
2018

Con Đường Bá Đế

Còn tiếp...
2018

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Đừng Cản Ta Phi Thăng

Dropped

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Dropped

Ta Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Lão Bà2 18+

Dropped
2018

Vũ Đạo Đan Tôn

Dropped
2018