Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tu Chân

Giới Thiệu Thể Loại Tu Chân

Cốt truyện tương tự như Tiên Hiệp, Cổ Tiên Hiệp.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tu Chân

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Còn tiếp...
2019

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Thông Thiên Cổ Lộ

Còn tiếp...
2019

Vô Song Chi Chủ.

Còn tiếp...
2018

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Còn tiếp...
2018

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Tu Tiên Ảo Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Vô Cực

Dropped
2018

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Tây Du Thí Thiên Ký

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Ta Tại Tây Du Mở Tiệm Net

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Hệ Thống Thần Tôn

Còn tiếp...
2019

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Còn tiếp...

Hệ Thống Tiên Hiệp

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Giới Thánh

Còn tiếp...
2018

Thương Thiên Tiên Đế

Còn tiếp...
2018

Long Chi Đế Tu

Còn tiếp...
2018

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Thố Vương Tiên Lộ

Còn tiếp...

Sally Pendragon (ngoại truyện: Nữ hoàng hồi sinh)

Còn tiếp...
2018

Huyền Huyễn Đại Chu Chi Quải Bức Thái Tử

Còn tiếp...
2018

Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Ngã Đích Thần Thánh Nhân Sinh

Còn tiếp...

Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Tự Thiên Truy Mỹ Đế

Còn tiếp...
2018

Tu Ma Phi Thăng Quyển.

Còn tiếp...
2018

Tiên Thiên Hữu Luân

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Còn tiếp...
2017

Tình Kiếm Huyền Nguyệt Quốc

Còn tiếp...
2018

Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Còn tiếp...
2018

Háo Sắc Kiếm Tu

FULL
2015

Đỉnh cấp Môn phái

Còn tiếp...
2018

[BH] Đại Sư Tỷ Một Chút Đều Không Vui

Còn tiếp...
2016

Dâm Đế Phục Thù

Còn tiếp...
2018

Dị Truyện

Còn tiếp...
2018

Phi Thăng Tu Chân Quyển

Còn tiếp...
2018

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Còn tiếp...
2018