Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tu Chân

Giới Thiệu Thể Loại Tu Chân

Cốt truyện tương tự như Tiên Hiệp, Cổ Tiên Hiệp.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tu Chân

Dâm Đế Phục Thù

Còn tiếp...
2018

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Đầu Bếp Của Toàn Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Vô Song Chi Chủ.

Còn tiếp...
2018

Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Tu Ma Phi Thăng Quyển.

Còn tiếp...
2018

Thố Vương Tiên Lộ

Còn tiếp...

Lục Giới Phong Thần (Dịch - Tiên Môn)

Còn tiếp...

Dị Truyện

Còn tiếp...
2018

Phi Thăng Tu Chân Quyển

Còn tiếp...
2018

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Còn tiếp...
2018

Chí Tôn Thần Hoàng (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tà Cốt Tiên Phong (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Mục Thần Ký

Còn tiếp...
2017

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Linh Vũ Thiên Hạ

FULL

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Trùng Sinh Tạo Hóa Trêu Người

Còn tiếp...
2018

Tiên Ma Giới

Còn tiếp...
2018

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Nhân sinh viên mãn

Còn tiếp...
2018

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Còn tiếp...
2018

Xảo Đế

Còn tiếp...
2018

Vạn Đạo Thành Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Xuyên Không Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Chưởng Khống Tinh Không.

Còn tiếp...
2018

Tu Tiên Chi Lộ

Còn tiếp...
2018

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Tuyệt Phẩm Quỷ Thiếu

Dropped
2018

Vô Địch Kiếm Vực

FULL
2014

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Đấng Toàn Năng

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tiên Hiệp

Còn tiếp...
2018

Vô Song Chi Chủ

Còn tiếp...
2018

Cực Đế Đại Lộ

Còn tiếp...
2018

Thiên Thần Quyết

Còn tiếp...

Trọng sinh chi tuyết sắc nhân

Còn tiếp...
2018

Nguyên Giới Đại Đế

Còn tiếp...
2018