Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tu Chân

Giới Thiệu Thể Loại Tu Chân

Cốt truyện tương tự như Tiên Hiệp, Cổ Tiên Hiệp.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tu Chân

Vô Thiên Đế

Còn tiếp...
2019

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Còn tiếp...
2019

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Linh Sĩ Vu Không

Còn tiếp...
2019

Sư Huynh, Lần Này Sẽ Không Để Ngươi Chạy Thoát

Còn tiếp...
2018

Phụ Thể Đại Lục

Còn tiếp...
2019

Tây Du Thí Thiên Ký

Còn tiếp...
2018

Thông Thiên Cổ Lộ

Còn tiếp...
2019

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Long Mạch Võ Thần

Còn tiếp...

Tông Chủ Người Đâu (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Vô Song Chi Chủ.

Còn tiếp...
2018

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Còn tiếp...
2018

Tiên Thiên Hữu Luân

Còn tiếp...
2018

Cửu Kiếm Lăng Thiên Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Chi Xuyên: Siêu Việt Hệ Thống

Còn tiếp...
2019

Khổ Dược Sư (Re up do lỗi)

Còn tiếp...

Tu Ma Phi Thăng Quyển.

Còn tiếp...
2018

Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Còn tiếp...
2018

Tổ Đạo

Còn tiếp...
2019

Sáng Thế Chủ Thần

Còn tiếp...
2019

Đại Việt Sử Kỳ

Còn tiếp...
2019

Phong Thiên Yêu Tôn

Dropped
2019

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Ngàn Năm Chờ Người

Còn tiếp...
2019

Khóa Văn Hệ Thống, Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Còn tiếp...
2017

Hệ thống đa năng

Còn tiếp...
2019

Cẩu Tiên

Còn tiếp...
2019

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Còn tiếp...
2018

Tiên Ma Lục Ký

Còn tiếp...
2019

Hệ Thống Tiên Hiệp

Còn tiếp...
2018

Có hệ thống trò chơi, có thể đứng đầu thế giới

Còn tiếp...
2019

Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Dropped

Sát Phạt

Còn tiếp...
2019

Thiên Địa Kỳ Phạt

Còn tiếp...
2019

Cương thi vương

Còn tiếp...
2019

Bất Diệt Đế Quân

Còn tiếp...
2019