Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Trò Chơi Luân Hồi

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Tây Du Đại Giải Trí

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Thần Long

Còn tiếp...
2018

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới (up lại)

Còn tiếp...
2018

Thái Cổ Thần Vương (Dịch)

Còn tiếp...

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Còn tiếp...
2018

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Cuồng Thần Tu Luyện

Còn tiếp...
2018

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Còn tiếp...
2018

Tiêu Dao Đại Lục

Còn tiếp...
2018

Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece

Còn tiếp...
2018

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2017

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Vô Thần

Còn tiếp...
2018

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Lang Công Tử

Còn tiếp...

Kiếm Phá Cửu Thiên

Còn tiếp...

Xuyên Qua - Liên Minh

Còn tiếp...
2018

Nguyện Ước Song Song

Còn tiếp...
2018

Bầu trời Elderland

Còn tiếp...
2017

Đầu Bếp Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2017

Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Hồng Nghiên Đại Lục

Còn tiếp...
2018

Lính Đặc Nhiệm Xuyên Không

Còn tiếp...
2018

Bá đạo đan sư

Còn tiếp...
2018

Lười Nghĩ Tên Truyện OK

Còn tiếp...

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Còn tiếp...
2018