Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Còn tiếp...
2019

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Còn tiếp...
2019

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)

Còn tiếp...
2018

[ Xuyên Không Naruto ] Huyền Thoại Chiba (Dịch)

Còn tiếp...
2019

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Còn tiếp...
2019

Truyền Kỳ Thiên Xuyên Giới

Còn tiếp...
2019

Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

Còn tiếp...
2019

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Trò Chơi Luân Hồi

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Tiểu Hoàng Thúc (Dịch)

Còn tiếp...

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Thiên Hồn Đại Lục

Còn tiếp...
2019

Tông Chủ Người Đâu

Còn tiếp...

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Còn tiếp...
2018

Tiếu Ngạo Dị Giới Đấu Phá Thương Khung

Còn tiếp...
2018

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn (Remake)

Còn tiếp...

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Khoa Kỹ Vụ Sư

Còn tiếp...
2018

Quẩy Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2019

Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới (up lại)

Còn tiếp...
2018

Tây Du Đại Giải Trí

Còn tiếp...
2018

Thần Huyền Đại Lục

Còn tiếp...
2007

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Còn tiếp...
2018

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Ta Là Mạnh Nhất Chưởng Môn

Còn tiếp...
2019

Siêu Cấp Thần Long

Còn tiếp...
2018

Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Phong Việt Dương

Còn tiếp...
2019

Tịnh Hỏa Hồng Liên

Còn tiếp...
2019

Vô Tận Cường Hóa

Còn tiếp...
2014

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Sinh tồn tại Hồng Hoang dị giới

Còn tiếp...
2018

Hi Vọng

Còn tiếp...
2019