Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Vạn Năng

Còn tiếp...
2018

Sắc Hiệp Mỹ Ký

Còn tiếp...
2018

Chúa Tể Kỳ Bí

Còn tiếp...
2018

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2017

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Lính Đặc Nhiệm Xuyên Không

Còn tiếp...
2018

Huyết Hận Ma Vương

Còn tiếp...
2018

Tối Thượng Đa Tình Giả

Còn tiếp...
2018

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Vạn Yêu Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Đứa Con Của Tạo Hóa

Còn tiếp...
2018

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thôn Phệ Thiên Vực

Còn tiếp...

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Vú Nuôi Của Rồng

Còn tiếp...
2018

Vô Hạn Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Tu La Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Trò Chơi Luân Hồi

Còn tiếp...
2018

Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới (up lại)

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Hồng Nghiên Đại Lục

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Đại Chủ Nợ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2015

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Còn tiếp...
2018

Vô Danh Giới

Còn tiếp...
2018

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

Còn tiếp...
2017

Bá Đạo Dâm Uy

Còn tiếp...

Nguyện ước song song

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Vi Tín

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Liệp Diễm

Còn tiếp...
2018

Đại Ca Giang Hồ Chốn Loạn Giới

Còn tiếp...
2018