Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Thanh Niên Óc Chó

Còn tiếp...
2018

Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Huyết Long Công Tử

Còn tiếp...
2018

Thần Sủng Tiến Hóa

Còn tiếp...
2018

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Liệp Diễm

Còn tiếp...
2018

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Tối Thượng Đa Tình Giả

Còn tiếp...
2018

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Tử Kinh Lệnh

Còn tiếp...

( Đấu La Đại Lục ) Bạch Sắc Nữ Thần

Còn tiếp...
2018

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2015

Hệ Thống Đại Chủ Nợ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tà Đạo

Còn tiếp...
2018

Chân Linh Cửu Biến ( không ảnh)

Còn tiếp...

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Còn tiếp...
2018

MOB-WORLD GAME

Còn tiếp...
2018

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Vú Nuôi Của Rồng

Còn tiếp...
2018

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Võ Mệnh Tinh Thần

Còn tiếp...

Hệ Thống Tông Môn

Còn tiếp...
2018

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Còn tiếp...
2018

Tồn Tại Tối Cao

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Song Thế Sủng Phi (Dịch)

Còn tiếp...

Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hệ thống của tôi là nữ

Còn tiếp...
2018

Ngạo Thị Thiên Địa

FULL

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Còn tiếp...
2018

Cuồng Huyết Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Chuyển Sinh Thành Ma Vương

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Còn tiếp...
2017

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2018

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Còn tiếp...
2018