Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

VIỆT TINH KỲ TRUYỆN

Còn tiếp...
2017

Ma Thần Thiên Quân

Còn tiếp...
2014

Đệ Nhất Nhân Tộc

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Còn tiếp...
2015

Thánh Thiên Hệ Thống

Còn tiếp...

Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Còn tiếp...

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Còn tiếp...
2016

Dị Giới Mỹ Thực Gia

Còn tiếp...

Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Còn tiếp...
2015

Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Còn tiếp...
2017

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Long Huyết Vũ Đế

Còn tiếp...
2016

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

Còn tiếp...
2017

Đấu Chiến Cuồng Triều

Còn tiếp...
2016

Thần Bám

Còn tiếp...
2017

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Quốc vương vạn tuế (dịch)

Còn tiếp...

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Phi Thường Thợ Săn

Còn tiếp...

Thế Giới Mới

Còn tiếp...
2018

Đại Chúa Tể

HT
2014

Boss Là Nữ Phụ

Còn tiếp...

Phượng Nghịch Thiên Hạ

HT
2016

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Còn tiếp...
2017

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Phân Tích Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Vô Hạn Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Chàng Rể Ma Giới (Dịch)

Còn tiếp...

Hệ thống Hắc Hoa Kỹ Quán Net

Còn tiếp...
2017

Long Hoàng Vũ Thần

Còn tiếp...
2012

Võ Đạo Thiên Linh Giới

Còn tiếp...

Chí Tôn Vô Sỉ Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Thiên Đạo

Còn tiếp...
2017

Pháp Y Quỷ Tiên

Còn tiếp...
2017

Bá à, ka là truyền thuyết

Còn tiếp...
2018

Diệt Thế Đế Tôn

Còn tiếp...

Manh Trạch Thiên Cơ Biến Hóa

HT

Vô Sỉ Xuyên Việt Phản Phái Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Vô Tận Hỏa Vực

Còn tiếp...
2016