TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng trên app.
OPEN
Hình bìa

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

#NNVH

Tác giả Nhĩ Căn
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,096,080
Convert 70%
Cập nhật
Độ tuổi 15+
Cảm Xúc Người Đọc
52
30
8
5
3
3
92 24 phiếu
Thấp độ YY
16739 thích
2061539 đọc
165 bài
A
Giới Thiệu Truyện

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Tương Tự Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng