Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

30

Bình

199

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện có 1313 chương.
1
Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần
2
Hỏa Táo Phòng
3
Sáu câu chân ngôn
4
Luyện Linh
5
Vạn nhất ném đi mạng nhỏ thì thế nào
6
Linh khí thượng cấp
7
Quy văn nhận chủ
8
Ta với ngươi liều mạng!
9
Chương 9: Duyên Niên Ích Thọ Đan
10
Chương 10: Sư huynh chớ đi vội
11
Chương 11: Hầu tiểu muội
12
Chương 12: Trên bức tường rào
13
Chương 13: Ngươi cũng tới đi
14
Chương 14: Tam sư huynh? Tam sư tỷ?
15
Chương 15: Bất Tử Trường Sinh Công!
16
Chương 16: Thận trọng tỉ mỉ
17
Chương 17: Rùa đen nhỏ
18
Chương 18: Dẫn dắt bầu không khí!
19
Chương 19: Bạch Thử Lang truyền thuyết
20
Chương 20: Lông gà trên đất
21
Chương 21: Tiểu Thuần ca ca...
22
Chương 22: Sư tỷ yên tâm
23
Chương 23: Cuồng ma trộm gà
24
Chương 24: Ngươi là ai
25
Chương 25: Bất Tử Thiết Bì
26
Chương 26: Linh Vĩ Kê ăn có ngon không
27
Chương 27: Cái này...đây là cây Trúc!
28
Chương 28: Áp lực mới là động lực
29
Chương 29: Cử trọng nhược khinh
30
Chương 30: Đến đây đi!
31
Chương 31: Sỉ nhục a!
32
Chương 32: Vận khí nghịch thiên
33
Chương 33: Đả đảo Bạch Tiểu Thuần!
34
Chương 34: Thảo mộc nghiền ép
35
Chương 35: Lại thấy Hứa Bảo Tài
36
Chương 36: Tiểu Ô quy xưng bá!
37
Chương 37: Cử khinh nhược trọng
38
Chương 38: Tử Khí Hóa Đỉnh
39
Chương 39: Nghiền ép
40
Chương 40: Truy cầu cực hạn
41
Chương 41: Hiệu quả của luyện linh
42
Chương 42: Khảo hạch Tấn chức
43
Chương 43: Rất chậm... Rất chậm
44
Chương 44: Trời đã sáng rồi
45
Chương 45: Giết chết ngươi không khó!
46
Chương 46: Nhiệm vụ từ Chấp Pháp Đường
47
Chương 47: Tiểu Thuần ra tông môn
48
Chương 48: Thế giới bên ngoài
49
Chương 49: Lạc Trần gia tộc
50
Chương 50: Đình viện quỷ dị
51
Chương 51: Phùng sư huynh là người tốt a
52
Chương 52: Lạc Trần làm phản
53
Chương 53: Dũng khí
54
Chương 54: Đạo nghĩa trong lòng
55
Chương 55: Thiếu chủ Trần Hằng
56
Chương 56: Nương tựa lẫn nhau
57
Chương 57: Chúng ta đều phải sống sót!
58
Chương 58: Ngoan cố chống cự!
59
Chương 59: Ta sống ngươi chết
60
Chương 60: Sinh tử kịch chiến
61
Chương 61: Một kích tuyệt mệnh
62
Chương 62: Dao mổ trâu giết gà
63
Nghiền ép Lạc Trần
64
Tinh Thần và Tang Lễ
65
Người thủ mộ
66
Vì tông môn xông pha khói lửa
67
Sư huynh, sư phó ta đâu
68
Đám sư điệt, đừng chạy!
69
Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ bảo ngươi tới
70
Này, Lý sư huynh.
71
Hạt giống Quang vinh còn sống.
72
Sư môn có quy định
73
Là ai làm!
74
Thì ra là Bạch Tiểu Thuần
75
Ta oan uổng a!
76
Ngưng khí tầng tám
77
Đấu giá hội
78
Bọn họ đang nói ta sao
79
Tiểu Thuần, chúng ta tin tưởng!
80
Thiên phú của Trương Đại Bàn
81
Niệm Linh Cổ Pháp
82
Thiên kiêu bờ Nam
83
Mời Chu trưởng lão xuất mã
84
Bộc phát khó thể tin!
85
Hắn là. Đệ nhất!
86
Lại là cái kiểu này
87
Ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc
88
Bờ Bắc cường hãn
89
Ngươi nhận thua đi
90
Kẻ thù của bờ Bắc
91
Bờ Bắc điên cuồng
92
Công Tôn Uyển Nhi tuyệt vọng
93
Đan này đối với người cũng có tác dụng
94
Bạch sư thúc! Chúng ta là người một nhà!
95
Kiếm, không phải dùng như thế này!
96
Chiến Quỷ Nha
97
Ta chính là Trương Đại Bàn!
98
Long Tượng hóa hải kinh
99
Tìm tới tận cửa
100
Còn không hướng Bạch sư thúc của ngươi nhận lỗi.