Hình bìa

Long Hoàng Vũ Thần

龙皇武神

Tác giả Bộ Chinh
Thể loại Đô thị Tiên hiệp Xuyên Không Dị Giới Dị Năng
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 4,252,321
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2012
Độ tuổi 15+
Cảm Xúc Người Đọc
5
1
375 thích
67650 đọc
1 bài
C
Giới Thiệu Truyện

Lăng Vân độ kiếp thất bại, xảy đến Địa Cầu mạt pháp thời đại, từ trong đô thị tu chân, từng bước một nghịch thiên quật khởi.

Đồng tu Phật Ma Đạo! Đan điền tích súc Chân Long! Có được Thái Cổ Long Thần huyết mạch, thu hoạch được Thượng Cổ Tam Hoàng truyền thừa! Lăng Vân chiến Thiên đấu Địa, trảm yêu trừ ma, một đường nghịch thiên tu hành!

Hắn từ tu chân thế giới mà đến, hắn đem Vũ Toái Hư Không mà đi! Hắn là Long Hoàng Vũ Thần!

Tương Tự Truyện Long Hoàng Vũ Thần