Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Năng

Giới Thiệu Thể Loại Dị Năng

Nội dung thường lấy bối cảnh ở đô thị thời hiện đại, nhân vật chính xảy ra sự cố nào đó (hoặc bẩm sinh) có được năng lực khác người như: có thể phát ra điện, thể lực vượt trội....

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Năng

Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Siêu Cấp Gen Thương Thành Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Đi Ra Mắt Đi Ba Ba

Còn tiếp...
2018

Đại Vương Tha Mạng (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Quốc Gia Ác Quỷ ( dịch )

Còn tiếp...
2019

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Đô Thị Siêu Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...

Kẻ Vô Dụng

Còn tiếp...
2018

Mạt Thế Tiến Hóa

Còn tiếp...

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Còn tiếp...

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Còn tiếp...
2018

Thự Quang Kỷ Nguyên

Còn tiếp...
2018

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...

Hệ Thống Thăng Cấp Tối Thượng

Còn tiếp...
2019

Đô Thị Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Pháp Sư Diệt Quỷ

Còn tiếp...
2019

Phản Nghịch Đại Ma Vương

Còn tiếp...
2018

Giấc Mơ Dài

Còn tiếp...

Hệ Thống Hôm Nay Tâm Tình Tốt.

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Sau Khi Chết

Còn tiếp...
2017

Thánh Gióng - Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Nhất Niệm Thành Ma

Còn tiếp...
2018

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

FULL
2014

Chẳng Lẽ Ta là Thần (dịch)

Còn tiếp...
2018

Trụ Lâm

Còn tiếp...
2018

Lính Đặc Nhiệm Xuyên Không

Còn tiếp...
2018

Đi Tìm Hệ Thống Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Ngã Đích Thần Thánh Nhân Sinh

Còn tiếp...

Sắc Sắc Không Không

Còn tiếp...
2018

Đụng Quỷ Liền Mạnh

Còn tiếp...
2018

Biến Dị - Tận Thế Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Hồi sinh trong mạt thế

Còn tiếp...
2018

Chân Huyền Ảo

Còn tiếp...
2018

Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Sát Thần Ký

Còn tiếp...
2016

Tiến Công Đi Ca Ca

Còn tiếp...
2016