Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Năng

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Năng

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Nữ Giáo Tiểu Bảo An

Còn tiếp...

LMHT Vô Địch Rút Thưởng Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Đô Thị Tối Cường Chiến y

Còn tiếp...

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Trụ Lâm (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thấu Thị Tiểu Tà Y

Còn tiếp...

Đại Chúa Tể

HT
2014

Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Lăng Thiên Chiến Tôn

Còn tiếp...
2015

Sát Thủ Luân Hồi

Còn tiếp...

Đấu Chiến Cuồng Triều

Còn tiếp...
2016

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Còn tiếp...
2016

Ma Tôn - Sói

Còn tiếp...
2017

Long Hoàng Vũ Thần

Còn tiếp...
2012

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Tu Tiên

Còn tiếp...
2017

Điên Cuồng Thần Hào Chơi Khoa Kỹ

Còn tiếp...
2017

Cận Thân Bảo Tiêu

HT

Phong Thủy Sư

Còn tiếp...
2017

Thuần Cầm Ký Giả

HT

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm

Còn tiếp...
2016

Hóa Thân Nhị Thứ Nguyên Manh Muội

Còn tiếp...

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Còn tiếp...

Toàn Chức Pháp Sư

Còn tiếp...
2015

Đào Vận Thôn Y

Còn tiếp...
2017

Siêu Phẩm Thấu Thị

HT

Diễm Thú Đô Thị

HT

Kẻ Chế Tạo Vạn Vật

HT

Hệ Thống Không Gian

Còn tiếp...
2017

Pháp Sư Trừ Tà

Còn tiếp...
2017

Kiếm Động Cửu Thiên

HT

Thiên Mệnh

Còn tiếp...
2017

Du Y

HT

Đại Đường Y Thần

HT

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Còn tiếp...
2017

Đô Thị Chi Tối Ngưu Tu Tiên

HT