Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Toàn Chức Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Ta Song Thể Đồng Tâm

Còn tiếp...

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Còn tiếp...

Nhất Nhật Hào Môn: Nụ Hôn Từ Biệt Chồng Trước Ác Ma

Còn tiếp...
2018

Cận Chiến Pháp Sư (Dịch)

Còn tiếp...

Đạo Tàng Mỹ Lợi Kiên

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Tu Tiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Còn tiếp...
2018

Phong Lưu Chân Tiên

Còn tiếp...
2017

Vô Thượng Liệt Diễm Dị Năng Giả

Còn tiếp...

Trần Thế Hậu Cung Du

Còn tiếp...

Chí Tôn Đặc Công

Còn tiếp...
2017

Hào Môn Sủng Hôn: Lão Bà Thật Đáng Yêu!

Còn tiếp...
2018

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Còn tiếp...

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng

Còn tiếp...
2012

Siêu Cấp Cổ Võ

Còn tiếp...
2017

Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn

Còn tiếp...
2017

Phu Nhân Của Thượng Tá

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Thiên Tài Tà Thiếu

Còn tiếp...
2013

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Ta Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Lão bà2 18+

Còn tiếp...
2018

Ta Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Lão Bà

Còn tiếp...
2017

Sủng Hôn Triền Miên: Chồng À, Chậm Một Chút!

Còn tiếp...
2017

Dị Năng Tiểu Thần Nông

Còn tiếp...
2016

Thánh Khư ( Dịch )

Còn tiếp...
2017

Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Cuồng Thám

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị

Còn tiếp...

Thấu Thị Tiểu Tà Y

Còn tiếp...

Đại Vương Tha Mạng

Còn tiếp...
2017

Cô Vợ Bướng Bỉnh: Ông Chú Phúc Hắc Sủng Tận Trời

Còn tiếp...
2018

Thấu Thị Cực Phẩm Thần Y

Còn tiếp...

Chuyên Chức Bảo Tiêu

Còn tiếp...

Siêu Cấp Binh Vương

Còn tiếp...
2015

Cận Thân Cuồng Binh

Còn tiếp...