Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô thị

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô thị

Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Cực Phẩm Nữ Thôn Trưởng Của Ta

Còn tiếp...

Toàn Chức Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Thầy Giáo Lưu Manh

Còn tiếp...

Sát Thủ Luân Hồi

Còn tiếp...

Thần Cấp Cường Giả Tại Đô Thị

Còn tiếp...

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Vu Sư

Còn tiếp...
2017

Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Đào Vận Thần Giới

Còn tiếp...

Sủng Hôn Triền Miên: Chồng À, Chậm Một Chút!

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên (Dịch)

Còn tiếp...

Murim

Còn tiếp...
2017

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Đầu Điều Phi Văn

Còn tiếp...

Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Ta Song Thể Đồng Tâm

Còn tiếp...

Hào Môn Sủng Hôn: Lão Bà Thật Đáng Yêu!

Còn tiếp...
2018

Tiên Giới Luật Sư

Còn tiếp...

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Ỷ Lại Vào Ta

Còn tiếp...

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

Còn tiếp...
2017

Thấu Thị Tiểu Tà Y

Còn tiếp...

Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị

Còn tiếp...

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

Còn tiếp...

Đại Vương Tha Mạng

Còn tiếp...
2017

Siêu Việt Tài Chính

Còn tiếp...
2017

Đô Thị Tối Cường Chiến y

Còn tiếp...

Phong Lưu Chân Tiên

Còn tiếp...

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Còn tiếp...
2016

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Phần Mềm Bí Ẩn

Còn tiếp...
2017

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Còn tiếp...

Tinh Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Y Thánh

Còn tiếp...

Ma Tôn - Sói

Còn tiếp...
2017

Dòng Máu Đen

Còn tiếp...
2017

Long Hoàng Vũ Thần

Còn tiếp...
2012

Cực Bá Chi Công Tượng Đại Sư

Còn tiếp...
2018

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

Còn tiếp...
2017