Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Thần Cấp May Mắn (Dịch)

Còn tiếp...

Đi Ra Mắt Đi Ba Ba

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Cấm Kỵ Sư (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Còn tiếp...
2019

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Lãng khách vô danh

Còn tiếp...
2016

Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Còn tiếp...
2019

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Trêu Chọc Ác Ma

Còn tiếp...
2018

Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Đợt Thực Tập Ở Nông Thôn (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2019

Đế Mộng

Còn tiếp...
2019

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Toàn Chức Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Gen Thương Thành Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Đại Vương Tha Mạng (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Ông Trùm Trở Lại

Còn tiếp...

Tu Chân Siêu Cường Tại Đô Thị

Còn tiếp...

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Chí Tôn Đặc Công

Còn tiếp...
2017

Ta Là Duy Nhất

Còn tiếp...
2019

Đại Sư Cứu Mạng

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Siêu Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...

Lạc Thần

Còn tiếp...
2018

Triệu Hoán Mộng Yểm

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Vô Cực

Dropped
2018

Trọng Sinh Chi Vô Địch Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Còn tiếp...

Đời không như mơ

Còn tiếp...
2019

Nữ Nhân Của Ta Ngươi Không Chọc Nổi (Dịch)

Còn tiếp...

Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Còn tiếp...
2018

Thần Điêu Đại Bịp

FULL
2018