Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Tu

Còn tiếp...
2016

Nghịch Thiên - Vô Thiên

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Bạn Gái Nhà Ta Có Hệ Thống

Còn tiếp...

Phu Nhân Của Thượng Tá

Còn tiếp...
2018

Chí Tôn Đặc Công

Còn tiếp...
2017

Toàn Chức Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Thiên Chủ

Còn tiếp...
2018

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thiểm hôn kiều thê: Ông xã cực sủng

Còn tiếp...
2018

Đại Vương Tha Mạng

Còn tiếp...
2017

Cuồng Thám

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Thấu Thị Tiểu Tà Y

Còn tiếp...

Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị

Còn tiếp...

Hệ Thống Chém Gió (TTTV)

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Truyền Kì Đông Vân

Còn tiếp...
2018

Hành Trình Trung Hoa

Còn tiếp...
2018

Đại Vương Tha Mạng (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Còn tiếp...
2018

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Tinh Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Tà Thiếu

Dropped

[Đô thị - Trinh thám] Cuồng Thám (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

FULL

Tối Cường Thao Tác Tao

Còn tiếp...

Thần Sủng Tiến Hóa

Còn tiếp...
2018

Thiên Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành

Còn tiếp...
2017

The Gamer Hệ Thống

Còn tiếp...

Đô Thị Thánh Y

Còn tiếp...
2017

Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống

Còn tiếp...

Chung Cực Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi 2006

Còn tiếp...

Dị Năng Tiểu Thần Nông

Còn tiếp...
2016

Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Toàn Năng Khí Thiếu ( Dịch )

Còn tiếp...
2018