Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Chí Tôn Đặc Công

Còn tiếp...
2017

Song Trọng Sinh

Còn tiếp...
2018

Wechat Của Tôi Có Thể Kết Nối Tam Giới.

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Làm Giàu

Còn tiếp...
2018

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Hắc Điếm Thần Cấp

Còn tiếp...
2018

Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Còn tiếp...
2018

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Toàn Chức Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Siêu Phẩm Vu Sư

Còn tiếp...
2017

Tôi Là Thần

Còn tiếp...
2018

Loạn Thế Bá Chủ

Còn tiếp...

Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị

Còn tiếp...
2018

Trung Học Mỹ Nữ

Còn tiếp...
2018

Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Còn tiếp...
2018

Truyền Kì Đông Vân

Còn tiếp...
2018

Phúc Diễm Tiêu Dao (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Truy Thần Chi Đạo

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Dẫn Chương Trình Tha Mạng

Còn tiếp...

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Trùng Sinh

Còn tiếp...
2018

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Còn tiếp...

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Còn tiếp...

Ảnh Hậu Đối Mặt

Còn tiếp...
2018

Đại Sư Cứu Mạng

Còn tiếp...
2018

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Đô Thị Đào Hoa Vận full

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Còn tiếp...

Nhân Gian Băng Khí

Còn tiếp...

Lạc Thần

Còn tiếp...
2018

Cấm Kỵ Sư (Dịch)

Còn tiếp...
2018