Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô thị

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô thị

Đầu Điều Phi Văn

Còn tiếp...

Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Toàn Chức Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Thầy Giáo Lưu Manh

Còn tiếp...

Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh (dịch)

Còn tiếp...
2016

Cực Phẩm Vu Sư

Còn tiếp...
2017

Vô Cực Liên Minh

Còn tiếp...
2018

Đào Vận Thần Giới

Còn tiếp...

Nữ Giáo Tiểu Bảo An

Còn tiếp...

LMHT Vô Địch Rút Thưởng Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Kiếm Cái Hoa Khôi Làm Lão Bà

Còn tiếp...

Yêu Nghiệt Phương Nào

Còn tiếp...
2017

Tặc Đảm

HT

Hư Lộ

Còn tiếp...
2018

Murim

Còn tiếp...
2017

Ta Song Thể Đồng Tâm

Còn tiếp...

Cực Phẩm Nữ Thôn Trưởng Của Ta

Còn tiếp...

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

Còn tiếp...
2017

Phong Lưu Chân Tiên

Còn tiếp...

Đô Thị Tối Cường Chiến y

Còn tiếp...

Siêu Việt Tài Chính

Còn tiếp...
2017

Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Tiên Giới Luật Sư

Còn tiếp...

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên (Dịch)

Còn tiếp...

Thấu Thị Tiểu Tà Y

Còn tiếp...

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

Còn tiếp...

Đại Vương Tha Mạng

Còn tiếp...
2017

Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Siêu Phàm Thế Giới

Còn tiếp...

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Còn tiếp...

Sơn Oa Tiểu Phú Nông

HT

Hào Môn Sủng Hôn: Lão Bà Thật Đáng Yêu!

Còn tiếp...
2018

Sủng Vật Thiên Vương (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Sống Lại Làm Tiểu Người Chơi

HT

Sát Thủ Luân Hồi

Còn tiếp...

Tối Cường Y Thánh

Còn tiếp...

Red Rebels

HT

Cuồng Thám

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Ỷ Lại Vào Ta

Còn tiếp...