Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Nhà Trọ Mỹ Nữ Của Ta

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Trung Học Mỹ Nữ

Còn tiếp...
2018

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Ngã Đích Nông Trường Năng Để Hiện

Còn tiếp...
2015

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh - Xandorayla

Còn tiếp...
2018

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Mau Xuyên: Mục Tiêu Công Lược Con Trai Nam chủ

Còn tiếp...

Bách Khoa Thư Viện

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thao Tác Tao (Dịch)

Còn tiếp...

Đại Thám Tử Kogoro Mori

Còn tiếp...
2018

Công Tử Khùng Điên

Còn tiếp...
2017

Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Còn tiếp...
2018

Chú Kim Trọng

Còn tiếp...
2018

Chí Tôn Đặc Công

Còn tiếp...
2017

Thế Giới Thứ Chín

Còn tiếp...

Dị Truyện

Còn tiếp...
2018

Cấm Kỵ Sư (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Toàn Chức Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Đôrêmon Thám Hiểm

Còn tiếp...
2018

Sắc Loạn Tiêu Dao

Còn tiếp...
2018

Diệt Thế Ma Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Siêu Phẩm Vu Sư

Còn tiếp...
2017

Đại Sư Cứu Mạng

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Tu

Còn tiếp...
2016

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Ta Chỉ Là Một Tiểu Bạch Kiểm Không Cần Phấn Đấu (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Công Tử Tiếu

Còn tiếp...
2018

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Còn tiếp...
2018

Phiêu Bạt Việt Nam

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Linh Năng Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Vạn Giới Lão Tài Xế ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Chủ Nhà Trọ Là Sát Thủ

Còn tiếp...
2018

Đào Vận Thôn Y

Còn tiếp...
2017

Thần Y Tiểu Nông

Còn tiếp...