Hình bìa

Bí Mật Bảo Tiêu

Tác giả Sở Quốc Thái Phó
Thể loại Đô Thị Võng Du Linh Dị Dị Năng
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,399,649
Convert 100%
Cập nhật
2539 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Cái gì gọi là bí mật bảo tiêu? Đứng ở sau lưng mỹ nữ, có thể cùng mỹ nữ cùng ăn, cùng ở, cùng... Bảo tiêu liền kêu bí mật bảo tiêu. Làm sát thủ giới siêu cấp vương bài làm siêu cấp mỹ nữ bí mật bảo tiêu sau, truyền kỳ liền bắt đầu!

Tương Tự Truyện Bí Mật Bảo Tiêu