Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Võng Du

Giới Thiệu Thể Loại Võng Du

Võng Du là loại truyện chuyên viết về game, nhân vật chính gặp nhau trong game, có thể là nhất kiến chung tình, lâu ngày sinh tình, hoặc hoan hỉ oan gia...Võng Du chủ yếu có hai loại: một là chỉ tập trung viết về đề tài game trong suốt bộ truyện, hai là sẽ đan xen giữa thực tại và thế giới ảo.

Truyện Mới Trong Thể Loại Võng Du

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Còn tiếp...
2019

Ác Ma Doanh Địa (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thủy chiến

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)

Còn tiếp...
2016

1000 Năm Mộng Ảo

Còn tiếp...
2019

Vô Tận Cường Hóa

Còn tiếp...
2014

Xuyên Không Level 999

Còn tiếp...
2018

Võng Du Siêu Cấp Sát Thủ

Còn tiếp...
2019

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Còn tiếp...
2018

Võng Du Chi Cuồng Thú Nghịch Thiên

Còn tiếp...
2016

Thần Thoại Vĩnh Hằng

Còn tiếp...
2019

Võng Du Gấp 10 Lần Thưởng (Dịch)

Còn tiếp...

Trước giờ đăng nhập:tây du chiến kỉ

Còn tiếp...
2019

Toàn Chức Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Khai Quật Thuộc Tính Khí Vô Địch

Còn tiếp...
2019

Tỷ Tỷ Của Ta Là Chúa Bá Mỹ Nữ

Còn tiếp...

Liệp Võng (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Cận Chiến Pháp Sư (Dịch)

Còn tiếp...

Lãnh Chúa Tu Luyện Ở Kỵ Sĩ Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Vô Đạo - Phần 1: Hắc Đế

Còn tiếp...
2016

Mộng Giới Thần Chủ

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Bạch Đế Vô Song

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Thăng Cấp Thành Tiên

Còn tiếp...
2016

Xuyên Việt Chi Chủ Giác Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Tối Cường Thuẫn Chiến

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Thời Gian Dừng Lại 6h

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Tối Cao Giải Thưởng

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Thắng Thiên

Còn tiếp...
2016

Lưu Manh Cao Thủ Ii

Còn tiếp...
2016

Từ Con Kiến Đến Vực Sâu Ma Thần

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Đồng Nhân

Còn tiếp...
2016

Trước Giờ Đăng Nhập: Tây Du Chiến Kỷ

Còn tiếp...
2016

Chiến Đấu Bất Tận

Còn tiếp...
2019

Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần [Bản dịch - Sưu tầm]

Dropped

Trò Trơi Kinh Hoàng (dịch)

Còn tiếp...
2019

Thần Tiên Cũng Phải Sợ

FULL
2018

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

FULL

Vạn Giới Đăng Nhập Chi Ta Sợ Tê Liệt Toàn Bộ Phục Vụ Khí

Còn tiếp...
2018

Đăng Nhập Vạn Giới Chi Vô Song Bạo Quân

Còn tiếp...
2018