Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Linh Dị

Giới Thiệu Thể Loại Linh Dị

Nội dung chủ yếu tập trung vào đề tài kinh dị, thần bí, ma quỷ...Nhân vật chính có thể có những khả năng đặc biệt.

Truyện Mới Trong Thể Loại Linh Dị

Thiên Thần vs Ác Quỷ

Còn tiếp...
2019

Đô Thị Khu Ma Sư

Còn tiếp...
2019

Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố

Còn tiếp...
2018

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Dropped
2016

Nơi Này Có Yêu Khí

Còn tiếp...
2018

Từ Ngục Kiếp Hoàng

Còn tiếp...
2019

Cấm Kỵ Sư (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Ta Từ Trên Thân Quỷ Xoát Thuộc Tính

Còn tiếp...
2019

Mao Sơn Quỷ Vương

Còn tiếp...
2019

Trừ Tà Nhân

Còn tiếp...

Tử Tù Mã 06

Còn tiếp...
2018

Đừng ăn con quỷ ấy

Còn tiếp...
2018

Phòng Đọc Sách Đêm Khuya

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Quỷ Thi

Còn tiếp...
2019

Quốc Gia Ác Quỷ ( dịch )

Còn tiếp...
2019

Lưỡi Hái

Còn tiếp...
2019

Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng

Còn tiếp...
2016

Quỷ Hô Bắt Quỷ (Nhóm TTTV)

Còn tiếp...
2013

Triệu Hoán Mộng Yểm

Còn tiếp...
2018

Vô Đạo - Phần 1: Hắc Đế

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Đồng Nhân

Còn tiếp...
2016

Pháp Sư Diệt Quỷ

Còn tiếp...
2019

Cấm Luật

Còn tiếp...
2019

Trò Trơi Kinh Hoàng (dịch)

Còn tiếp...
2019

Đụng Quỷ Liền Mạnh

Còn tiếp...
2018

Ác Linh Quốc Gia (Dịch)

Còn tiếp...

Biến Dị - Tận Thế Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Đan!

Còn tiếp...
2016

Khủng Bố Sống Lại

Còn tiếp...
2016

Đại Hiệp Cấp Qùy

Còn tiếp...
2016

Cương Ước: Tối Cường Tử Thần

FULL
2016

Vũ Nghịch Cửu Vực

Còn tiếp...
2016

Một Quẻ Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Vị Diện Bao Lì Xì

Còn tiếp...
2016

Cổ Tạo Đại Lục Kí Sự

Còn tiếp...
2016

Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm

Còn tiếp...
2018

Luận Một Vạn Phương Pháp Ăn Yêu Quái

Còn tiếp...
2018