Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Linh Dị

Giới Thiệu Thể Loại Linh Dị

Nội dung chủ yếu tập trung vào đề tài kinh dị, thần bí, ma quỷ...Nhân vật chính có thể có những khả năng đặc biệt.

Truyện Mới Trong Thể Loại Linh Dị

Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố

Còn tiếp...
2018

Quỷ Hô Bắt Quỷ (Nhóm TTTV)

Còn tiếp...
2013

Quốc Gia Ác Quỷ ( dịch )

Còn tiếp...
2019

Tử Tù Mã 06

Còn tiếp...
2018

Triệu Hoán Mộng Yểm

Còn tiếp...
2018

Cấm Kỵ Sư (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Còn tiếp...
2018

Phòng Đọc Sách Đêm Khuya

Còn tiếp...
2017

Lưỡi Hái

Còn tiếp...
2019

Mao Sơn Quỷ Vương

Còn tiếp...
2019

Pháp Sư Diệt Quỷ

Còn tiếp...
2019

Cấm Luật

Còn tiếp...
2019

Trò Trơi Kinh Hoàng (dịch)

Còn tiếp...
2019

Đụng Quỷ Liền Mạnh

Còn tiếp...
2018

Ác Linh Quốc Gia (Dịch)

Còn tiếp...

Biến Dị - Tận Thế Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Đan!

Còn tiếp...
2016

Khủng Bố Sống Lại

Còn tiếp...
2016

Đại Hiệp Cấp Qùy

Còn tiếp...
2016

Cương Ước: Tối Cường Tử Thần

FULL
2016

Vũ Nghịch Cửu Vực

Còn tiếp...
2016

Một Quẻ Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Vị Diện Bao Lì Xì

Còn tiếp...
2016

Cổ Tạo Đại Lục Kí Sự

Còn tiếp...
2016

Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm

Còn tiếp...
2018

Luận Một Vạn Phương Pháp Ăn Yêu Quái

Còn tiếp...
2018

Bạn Học 200 Triệu Tuổi (Dịch)

Còn tiếp...

Địa Sư Hậu Duệ

FULL
2016

Ta Có Hệ Thống Tốt Tu Chân

FULL
2016

Siêu Cấp Âm Sai

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Chủ Giác Lợi Khí

Còn tiếp...
2016

Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Còn tiếp...
2016

Kỳ Môn Tông Sư

Còn tiếp...
2016

Địa Ngục Nhà Trọ

Còn tiếp...
2016

Tiêu Dao Tiểu Cương Thi

Còn tiếp...
2016

Địa Phủ Truyền Thừa Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Đấu Cá Chi Tử Vong Phán Quan

Còn tiếp...
2016

Thượng Cổ Cường Thân Thuật

Còn tiếp...
2016

Sư Phụ Của Ta Là Tôn Ngộ Không

Còn tiếp...
2016