Hình bìa

Xuyên Việt Đương Hoàng Đế

Tác giả Thiên Hoàng Thánh Tổ
Thể loại Dị Giới Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,883,675
Convert 100%
Cập nhật
85 1 phiếu
Thấp độ YY
57 thích
24209 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Dắt Tối Cường Long Đế hệ thống, xuyên qua làm hoàng đế.

Hậu cung mỹ nhân ba ngàn, thiên hạ quyền bính nắm chắc.

Cười nhìn chư thiên vạn giới, treo lên đánh các loại không phục.

Ngủ nữ nhân đẹp nhất, giết người đàn ông mạnh mẽ nhất.

Khai sáng sướng rên hoàng đế lưu, kính xin ngâm nga thưởng thức.

Tương Tự Truyện Xuyên Việt Đương Hoàng Đế