Hình bìa

Vũ Tu Thành Thánh

Tác giả Vật Minh
Thể loại Huyền Huyễn Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,187,850
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2014
Độ tuổi 13+
7880 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Võ học phải chăng chỉ là tu đạo trụ cột?

Võ học cuối cùng nhất đường ra phải chăng chỉ là tu đạo thành tiên?

La Càn, là một cái không tin tà người,

Dựa vào đối với võ học nhiệt tình yêu tăng thêm cố gắng của mình,

Không ngừng khai phát nhân thể tiềm năng,

Sáng tạo ra, tạo ra một loại mới đích tu luyện hệ thống

Sáng tạo ra cùng Tiên Nhân đồng cấp Thánh Nhân!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vũ Tu Thành Thánh