Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vũ Tu Thành Thánh

Truyện có 755 chương.
1
Tiên Thiên Cảnh Giới
2
du lịch
3
thu đồ đệ bế quan
4
xuất quan
5
Thương Hải Tang Điền bên trên
6
Thương Hải Tang Điền hạ
7
mới quen Tu Chân giới bên trên
8
mới quen Tu Chân giới hạ
9
tiên phủ xuất thế
10
Mai Sơn lại hiện ra
11
trộm bảo
12
tu luyện ( tu )
13
bình tĩnh
14
dị năng
15
võ lâm bên trên
16
võ lâm hạ
17
Thiên Mã bên trên
18
Thiên Mã hạ
19
thu sủng
20
Tiểu Hôi
21
hắc ưng bên trên
22
hắc ưng hạ
23
hắc ưng hạ ( tục )
24
Thăng Long đỉnh bên trên
25
Thăng Long đỉnh hạ
26
tiến hóa
27
Đạo gia liên minh
28
Tôn Minh
29
kỳ trận bên trên
30
kỳ trận hạ
31
đấu Ma Tông bên trên
32
đấu Ma Tông trong
33
đấu Ma Tông hạ
34
diệt tông bên trên
35
diệt tông trong
36
diệt tông hạ
37
chìm đảo bên trên
38
chìm đảo hạ
39
nghiên cứu
40
khuyển dưỡng ngày mình
41
căn cứ bên trên
42
căn cứ hạ
43
trữ tương châu
44
suy tư
45
Côn Luân bên trên ( tu )
46
Côn Luân hạ
47
trả Công Pháp bên trên
48
trả Công Pháp hạ
49
tiến đến
50
gặp Tôn Minh
51
trước khi chiến đấu
52
chiến đấu một
53
chiến đấu hai
54
chiến đấu ba
55
chiến đấu bốn
56
chiến đấu năm
57
khủng hoảng
58
chiến hậu
59
đấu cuồng
60
sợ hãi
61
dư ba
62
Ninja
63
tăng lên
64
phát hiện
65
mời
66
lần đầu gặp bên trên
67
lần đầu gặp trong
68
lần đầu gặp hạ
69
Thiên Tùng Vân kiếm
70
đau nhức nằm bẹp dí
71
khảo vấn
72
giao phong bên trên
73
giao phong trong
74
giao phong hạ
75
bị thương
76
lại đấu
77
nát bấy
78
nổ lớn
79
bạo tạc sau
80
hiện thân
81
ngoài ý muốn
82
thiên quỳ thần sương mù
83
hiểu rõ
84
thoát thân bên trên
85
thoát thân trong
86
thoát thân hạ
87
toái kiếm
88
thoát đi bên trên
89
thoát đi trong
90
thoát đi hạ
91
xuất hiện
92
Long chi nhãn
93
Thái Hư Thiên đình
94
Bính linh công
95
thuấn di
96
đáy biển chữa thương
97
kỳ cướp bên trên
98
kỳ cướp trong
99
kỳ cướp hạ
100
kiếp trước