TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới trên app.
OPEN

Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

15

Vấn Đề

Thêm

YY-Dịch

Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới

#VDCDLTTTG

Thể loại Sắc Hiệp Cạnh Kỹ
Trạng thái Còn tiếp...
Số chữ 136,312
Chương dịch 85%
Cập nhật
Năm xuất bản 2018

Giới Thiệu Truyện Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới

Hiện lên tất cả đại thần lời nói thế giới, các lộ Thần Thoại Thế Giới mỹ nữ, Nhiếp Tiểu Thiến? Bạch Xà? Tam Thánh Mẫu? Vương Mẫu? Hết thảy đạp đổ!
Khe nằm! Trong trò chơi lực lượng thế mà kéo dài đến hiện thực, nhân thể tiến hóa, Kim Thân Bất Hoại, ngạnh kháng đạn đạo, đánh đâu thắng đó.
Hiện thực linh khí khôi phục? Dị Giới sinh linh đột kích? Tới hết thảy đừng hòng chạy, vừa vặn ta trong nồi còn thiếu đồ ăn, tới tới tới, đầu này hoàng kim Giao Long vừa vặn phù hợp, pha chử muộn nổ, các loại xào lăn nhất định là vô thượng mỹ vị...
 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới!