Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Sắc Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Sắc Hiệp

Nội dung tương tự Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,....nhưng có những tình tiết nhạy cảm về chuyện phòng the nam nữ. Nội dung chỉ dành cho người lớn (18+), hãy cân nhắc kỹ trước khi xem.

Truyện Mới Trong Thể Loại Sắc Hiệp

Minh Thần Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu ( DỊCH)

Còn tiếp...
2018

Huyết Long Công Tử

Còn tiếp...
2018

Thâu Hương Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Đao Giả Bá Vương

Còn tiếp...
2018

Cực Hạn Liên Quân

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Còn tiếp...

Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Hắc Long

Còn tiếp...
2018

Tồn Tại Tối Cao

Còn tiếp...
2018

Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện

Còn tiếp...
2018

Chân Đế

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tà Đạo

Còn tiếp...
2018

Truyền Kì Đông Vân

Còn tiếp...
2018

Hệ thống của tôi là nữ

Còn tiếp...
2018

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Còn tiếp...
2018

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Biên Bất Phụ

Còn tiếp...
2018

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Liệp Diễm

Còn tiếp...
2018

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2018

Ma Thần

Còn tiếp...
2018

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Còn tiếp...
2018

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Còn tiếp...
2018

Đại Kiếm Thần

Còn tiếp...
2017

Truy Mộng

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Còn tiếp...
2018

Sói săn mồi

Còn tiếp...

Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Cực Phẩm Gia Đinh

FULL

Sát Thủ Huyễn Giới

Còn tiếp...
2018

Linh Hồn Chúa Quỷ

Còn tiếp...
2018

Mộng Làm Vương

Còn tiếp...

Phong Lưu Thánh Vương

Còn tiếp...
2018

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Còn tiếp...
2017

Chư Giới Tận Thế Online

Còn tiếp...
2018