Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Sắc hiệp

Truyện Mới Trong Thể Loại Sắc hiệp

Cực Phẩm Lưu Manh(Dịch)

Còn tiếp...
2016

Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Còn tiếp...
2017

Thầy Giáo Lưu Manh

Còn tiếp...

Vô Cực Liên Minh

Còn tiếp...
2018

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Murim

Còn tiếp...
2017

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Thâu Hương Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Ỷ Lại Vào Ta

Còn tiếp...

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Yểm Dạ Truy Mỹ Ký

Còn tiếp...
2017

Tiên Linh Song Nguyệt

Còn tiếp...
2017

Chàng Rể Ma Giới (Dịch)

Còn tiếp...

Ma Tôn - Sói

Còn tiếp...
2017

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Còn tiếp...
2017

Trọng Sinh Thiên Long Bát Bộ

Còn tiếp...
2018

Lưu Manh Đào Hoa

Còn tiếp...
2017

phong lưu chi lộ

Còn tiếp...
2018

Phong lưu chi hoàn

Còn tiếp...
2018

Vô Sỉ Xuyên Việt Phản Phái Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Vô Tận Hỏa Vực

Còn tiếp...
2016

Thần Điêu Đỉnh Loan Đổ Phượng

Còn tiếp...
2013

Vô Địch Tu Tiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Hợp Hoan Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Còn tiếp...
2017

Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

HT

Đại Hiệp Hồn

HT

Diễm Thú Đô Thị

HT

Hoang Đường Đại Đế

HT

Long Sủng

HT

Tà Khí Full CV

HT

Tây Du Diễm Ký

HT

Thất Trinh Đô Thị

HT

Thiên Vận

Còn tiếp...
2018

Thiên Đường Chi Lộ

HT

Tiêu Dao Ỷ Thiên Thần Điêu

HT

Vương Bài Đặc Công Hành Trình

HT