Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Sắc hiệp

Truyện Mới Trong Thể Loại Sắc hiệp

Thâu Hương Cao Thủ

Còn tiếp...
2014

Hệ Thống Bug Toàn Game

Còn tiếp...
2018

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Còn tiếp...
2017

Y Thống Giang Sơn ( Dịch)

Còn tiếp...
2014

Phong Lưu Thiếu Gia

Còn tiếp...

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

Còn tiếp...
2016

Lôi Quyền

Còn tiếp...
2017

Thầy Giáo Lưu Manh

Còn tiếp...

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Còn tiếp...
2017

Giảo Hoạt Tiểu Tử

Còn tiếp...
2018

Đao Giả Bá Vương

Còn tiếp...
2018

Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư

Còn tiếp...

Đô Thị Đại Hậu Cung

Còn tiếp...
2017

Xuyên việt qua Đấu Phá Thương Khung

Dropped
2018

Lâm Phủ Phong Vân

HT

Dị Năng Giới Hệ Thống(Remake)

Còn tiếp...
2018

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Thần Điêu Du Hiệp (Dịch)

Còn tiếp...

Võ Giới Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Chàng Rể Ma Giới

HT

Quyến Rũ Sư Phụ

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Lưu Manh (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Bách Biến Tiêu Hồn (Full)

Còn tiếp...

Thập Nhị Tàng Thư

Dropped
2018

Tiên Liêu Vi Kính

Còn tiếp...
2017

Hoàng Dung Đọa Lạc

HT

Đế Quốc Mĩ Nữ Convert

Còn tiếp...

Vô Cực Liên Minh

Còn tiếp...
2018

Hợp Hoan Hệ Thống

Dropped
2017

Thiên Long Hóa Người

Còn tiếp...
2018

Tiên Linh Song Nguyệt

Còn tiếp...
2017

Tổng Tài! Xin Tự Trọng!

Còn tiếp...

Việt Nam Dị Giới Du

Còn tiếp...
2018

Vô Tận Hỏa Vực

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Thiên Long Bát Bộ

Dropped
2018

Tiêu Dao Ỷ Thiên Thần Điêu

HT

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Còn tiếp...
2018