Hình bìa

Trọng Sinh Vi Quan

Tác giả Tuý Tử Mộng Sinh
Thể loại Đô Thị Quân Sự Trọng Sinh
Trạng thái Dropped
Số Chữ 912,088
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
65 1 phiếu
Thấp độ YY
205 thích
7619 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Hứa Lập – một người hết lòng phục vụ nhân dân, hết lòng vì người thân nhưng lại bị hại, anh ta được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Hứa Lập sẽ chọn như thế nào? Anh ta làm như thế nào để báo thù, bù đắp lỗi lầm của mình với cha mẹ, cứu vợ con?

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Trọng Sinh Vi Quan