Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Ngã Đại Minh Tân Đế Quốc

Còn tiếp...
2018

Liên Quân truyện

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Phong Lưu

Còn tiếp...
2018

Nữ Quân Nhân Cũng Cày Game Nhập Vai

Còn tiếp...
2017

Truyền Nhân Số Chín

Còn tiếp...
2018

HOPE

Còn tiếp...
2018

Nhân Tộc Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ

Dropped

Genjitsushugi Yuusha no Oukokusaikenki

Dropped

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Còn tiếp...
2017

Siêu Thần Cơ Giới Sư - Dịch

Còn tiếp...
2017

Trần Triều Thiên Tử Quân

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Đế Vương

FULL
2016

Đấu Tôn Tử Pháp

Còn tiếp...
2018

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL
2016

Đao Bút Lại

FULL
2015

Vị diện chi triệu hoán đại quân

Dropped
2018

Tạo Hóa Thánh Thần

Còn tiếp...
2018

Tam Quốc Lục Ma

FULL
2018

Xuyên Qua Theo Sơn Tặc Bắt Đầu CV

FULL
2017

Vọng Tộc Phong Lưu

FULL
2016

Đế Quốc Bá Chủ

Dropped
2018

Đại Đường Trinh Quán Đệ Nhất Hoàn Khố

Dropped
2017

Tam Quốc Chi Dong Binh Thiên Hạ

Dropped
2017

Hắc Bạch Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Kiêu Hùng

FULL

Y Thống Giang Sơn ( Dịch)

Dropped
2014

Mạo Bài Đại Anh Hùng

FULL
2009

Đại Việt Dựng Quốc Truyện

Còn tiếp...
2018

Mang Theo Phần Mềm Hack Xông Pha Thiên Hạ

Dropped

Bình Thiên Sách (convert)

Dropped
2017

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Dropped

Nữ Đế Phát Sóng Trực Tiếp Công Lược

Dropped
2016

Giả Lập Anh Hùng Đại Lục

Dropped

Vô Hạn Phản Anh Hùng

Dropped
2016

Thập Tự Thánh Đoàn

Dropped
2018