Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Còn tiếp...
2019

Trường Ninh Đế Quân (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Thủy chiến

Còn tiếp...
2018

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Tam Quốc Chí Bạo Quân Lý Giác

Còn tiếp...
2019

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Còn tiếp...
2018

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Ta Không Phải Lão Nhị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...

Trở thành Thần

Còn tiếp...
2019

Tiên Quốc Đại Đế

FULL

Lười Nghĩ Tên Truyện OK

Còn tiếp...

Xuyên Không Thành Thần Với Hệ thống Trò Chơi( Dịch )

Còn tiếp...
2019

Vô Đạo - Phần 1: Hắc Đế

Còn tiếp...
2016

Uy Chấn Cương Tộc

Còn tiếp...
2016

Cẩm Y Xuân Thu

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Cuồng Chiến Tướng

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Thiên Kiều Bách Mị

Còn tiếp...
2016

Buông Ra Em Phù Thủy Kia

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Giang Sơn Mỹ Nhân

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Đồng Nhân

Còn tiếp...
2016

Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Trường Học S.O.T

Còn tiếp...
2018

Thập Điện Thiên La Cung

Còn tiếp...
2018

Võng Du Chi Bá Huyết Tam Quốc

Còn tiếp...
2018

Thần Cấp WeChat Bạo Ngược Tam Quốc

Còn tiếp...
2018

Ta Chỉ Là Có Thể Tước Đoạt Mọi Thứ

Còn tiếp...
2018

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Hải Yêu

Còn tiếp...
2016

Thú Hàng Tam Quốc

Còn tiếp...
2016

Xuyên Việt Thế Kỷ Xviii Châu Âu Lục

Còn tiếp...
2016

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

Còn tiếp...
2016

Vợ Tà Là Đại Đô Đốc

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Đoái Hoán Tam Quốc

Còn tiếp...
2016

Trùm Vũ Khí Xuyên Qua Ở Đại Tần

Còn tiếp...
2016

Bắt Đầu Từ Số Không Tinh Cầu Khai Thác

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Đại Bá Chủ

Còn tiếp...
2016

Đế Chế Đại Việt

Còn tiếp...
2016