Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Trường Ninh Đế Quân (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Còn tiếp...
2018

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Sinh tồn

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Đỉnh Quân Sư

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Chi Tống Võ Đại Đế

Còn tiếp...

Thập Điện Thiên La Cung

Còn tiếp...
2018

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...

Đại Việt Ký

Còn tiếp...
2018

Tái sinh đến Runeterra ( LOL )

Còn tiếp...
2018

Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Thử Thách Của Đế Vương

Còn tiếp...
2018

Đế Vương Đạo

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tam Quốc Chinh Chiến Thế Giới

FULL
2016

Trong Tuyệt Cảnh Thứ Ba Đế Quốc

FULL
2016

Ta Muốn Làm Thủ Phụ

Còn tiếp...
2016

Xuyên Việt Trở Về

Còn tiếp...
2016

Hàn Môn Quật Khởi

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Đỉnh Phong Triệu Hoán

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Thế Vô Song

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Thợ Rèn

Còn tiếp...
2016

Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Tiểu Binh Chi Bá Đồ

Còn tiếp...
2016

Đại Đường Chi Thiên Cổ Đế Vương

Còn tiếp...
2016

Đại Ngụy Năng Thần

Còn tiếp...
2016

Đế Quốc Quật Khởi Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2016

Mang Theo App Làm Lĩnh Chủ

Còn tiếp...
2016

Ta Ở Tam Quốc Làm Hoàng Đế

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Trang Bức Thần Khí Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Lữ Bố Truyền Kỳ

Còn tiếp...
2016

Dục Huyết Binh Phong

Còn tiếp...
2016

Thừa Thiên

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Vô Lại Chiến Thần

Còn tiếp...
2016

Thần Thú Dưỡng Thực Tràng

Còn tiếp...
2016

Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Đỉnh cấp Môn phái

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Vạn Năng

Còn tiếp...
2018

Bất Hủ Đại Hoàng Đế

Còn tiếp...
2016