Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân sự

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân sự

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ

Còn tiếp...

Cực phẩm trướng phòng (Dịch)

Còn tiếp...

Lẵng Lơ Tao Nhã

Còn tiếp...

Xuyên Triều Thánh Chiến

Còn tiếp...
2018

Thần Kiếm Sĩ

Còn tiếp...
2017

Quân Đoàn Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm

Còn tiếp...
2016

Tầm Tần Ký

HT

Đại Đường Y Thần

HT

Hãn Thích

Dropped
2013

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Dropped
2014

Tiên Giới Chiến

Dropped

Đại Tống Tối Cường Hoàn Khố Tử Đệ

Dropped

Mật Thám Phong Vân

Dropped
2015

Thiết Huyết Cường Quốc

Dropped

Tam Quốc Chi Giang Sơn Mỹ Nhân

Dropped

Thôn Phệ Vạn Vật

Còn tiếp...

Tam Quốc Ta Là Người Vô Danh

Dropped
2017

Phong Thần Chi Nghịch Thiên Thành Thánh

HT

Sống Sót (CrossFire)

Dropped
2016

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

HT
2011

Sống Lại Làm Tam Quốc Danh Tướng Phổ

HT

Tam Quốc Ta Là Hoàng Thái Tử

Dropped

Tam Quốc Triệu Hoán Vô Song

HT

Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Dropped

Nhất Phẩm Đường Hầu

Dropped

Tùy Mạt Âm Hùng

Dropped

Dong Binh Chiến Tranh

Dropped

Tam Quốc Trọng Sinh Mã Mạnh Khởi

Dropped

Anh Hùng Vô Địch Nguyệt Lộc Công Tước

HT

Tam Quốc Chi Ưu Hóa Hệ Thống

HT

Roma Total War Đế Quốc Quật Khởi

HT

Thần Xạ Nhà Thanh

Dropped
2014

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

HT
2016

Quốc Sắc Sinh Kiêu

HT
2014

Tam Quốc Bạo Quân Nhan Lương

HT
2016

Cực Phẩm Hôn Quân

HT
2016

Thanh Đế

HT
2013

Trí Tuệ Đại Tống

HT
2016