Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Trường Ninh Đế Quân (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Thủy chiến

Còn tiếp...
2018

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Còn tiếp...
2018

Sinh tồn

Còn tiếp...
2018

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Vạn Năng

Còn tiếp...
2018

THANH TRỪNG

Còn tiếp...
2018

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Đại Thế Zombies

Còn tiếp...
2018

Bình Thiên Sách

Còn tiếp...
2017

Tái sinh đến Runeterra ( LOL )

Còn tiếp...
2018

Diệt Thế Ma Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Xuyên Qua Chiến Quốc Làm Vương Tử

Còn tiếp...
2018

Liên Minh Huyền Thoại (LOL)

Dropped
2012

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Còn tiếp...
2017

Tiên Quốc Đại Đế

FULL

Huyền Thoại Liên Minh (LOL)

Dropped
2018

Ngã Đại Minh Tân Đế Quốc

Dropped
2018

Liên Quân truyện

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Phong Lưu

Còn tiếp...
2018

0

Còn tiếp...
2017

Truyền Nhân Số Chín

Còn tiếp...
2018

Nhân Tộc Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ

Dropped

Genjitsushugi Yuusha no Oukokusaikenki

Dropped

Siêu Thần Cơ Giới Sư - Dịch

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Đế Vương

FULL
2016

Đấu Tôn Tử Pháp

Còn tiếp...
2018

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL
2016

Đao Bút Lại

FULL
2015

Vị diện chi triệu hoán đại quân

Dropped
2018

Tạo Hóa Thánh Thần

Còn tiếp...
2018

Tam Quốc Lục Ma

FULL
2018

Xuyên Qua Theo Sơn Tặc Bắt Đầu CV

FULL
2017

Vọng Tộc Phong Lưu

FULL
2016

Đế Quốc Bá Chủ

Dropped
2018

Đại Đường Trinh Quán Đệ Nhất Hoàn Khố

Dropped
2017

Tam Quốc Chi Dong Binh Thiên Hạ

Dropped
2017