Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ

Còn tiếp...

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Đao Bút Lại

FULL
2015

Siêu Thần Cơ Giới Sư - Dịch

Còn tiếp...
2017

Vị diện chi triệu hoán đại quân

Còn tiếp...
2018

Tạo Hóa Thánh Thần

Còn tiếp...
2018

Binh Lâm Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Lục Ma

FULL
2018

Xuyên Qua Theo Sơn Tặc Bắt Đầu CV

FULL
2017

Vọng Tộc Phong Lưu

FULL
2016

Đế Quốc Bá Chủ

Dropped
2018

Đại Đường Trinh Quán Đệ Nhất Hoàn Khố

Dropped
2017

Tam Quốc Chi Dong Binh Thiên Hạ

Dropped
2017

Hắc Bạch Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Kiêu Hùng

FULL

Y Thống Giang Sơn ( Dịch)

Dropped
2014

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Còn tiếp...
2017

Mạo Bài Đại Anh Hùng

FULL
2009

Đại Việt Dựng Quốc Truyện

Còn tiếp...
2018

Mang Theo Phần Mềm Hack Xông Pha Thiên Hạ

Dropped

Bình Thiên Sách (convert)

Dropped
2017

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Dropped

Nữ Đế Phát Sóng Trực Tiếp Công Lược

Dropped
2016

Vô Hạn Phản Anh Hùng

Dropped
2016

Thập Tự Thánh Đoàn

Dropped
2018

Thập Nhị Tàng Thư

Dropped
2018

Chiến Thần Hồ Quốc

Còn tiếp...
2018

Mã Tiền Tốt

Dropped

Cực phẩm trướng phòng (Dịch)

Còn tiếp...

Lẵng Lơ Tao Nhã

Dropped

Xuyên Triều Thánh Chiến

Còn tiếp...
2018

Thần Kiếm Sĩ

Còn tiếp...
2017

Quân Đoàn Chúa Tể

Dropped
2017

Tầm Tần Ký

FULL

Đại Đường Y Thần

FULL

Hãn Thích

Dropped
2013

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Dropped
2014

Tiên Giới Chiến

Dropped

Đại Tống Tối Cường Hoàn Khố Tử Đệ

Dropped