Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Trọng Sinh

Truyện Mới Trong Thể Loại Trọng Sinh

Thí Thần Chi Vương (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Đại Đế

Còn tiếp...
2017

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Võng Du Chi Toàn Cầu Online

Còn tiếp...

Thần Đạo Đan Tôn

Còn tiếp...

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Thiên Đạo Thư Viện

Còn tiếp...

Vạn Cổ Thần Đế

Còn tiếp...
2015

Siêu Việt Tài Chính

Còn tiếp...
2017

Sống Lại Làm One Punch Ngọc Hoàng Đại Đế

Còn tiếp...
2016

Thần Đạo Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...

Thí Thần Chi Vương

Còn tiếp...
2017

Cửu Hồn Long Đế(Dịch)

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Phân Tích Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

U Ám Chúa Tể

HT
2016

Trọng Sinh Thiên Long Bát Bộ

Còn tiếp...
2018

Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Còn tiếp...
2016

Cửu Hồn Long Đế

Còn tiếp...
2018

Biệt Thự Đen

Còn tiếp...
2018

Đế Thiếu Tâm sủng

Còn tiếp...

Vạn Cổ Ma Thần

Còn tiếp...
2017

Nhất Đao Phách Khai Sinh Tử Lộ

Còn tiếp...
2017

Nghịch Thiên Tà Thần

Còn tiếp...
2017

Phong Thủy Sư

Còn tiếp...
2017

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Cuồng Bạo Tu Tiên

Còn tiếp...

Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Còn tiếp...

Cuồng Võ Thần Đế

Còn tiếp...

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Còn tiếp...
2016

Cái Này Đại Thần Khai Ngoại Quải

Còn tiếp...
2016

Võ Thần Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Chí Tôn Thần Ma

Còn tiếp...

Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký

HT

Vạn Đạo Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Khí Tiên Thập Nhất Biến

Còn tiếp...
2017

Thế Giới Này Điên Rồi

HT

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

HT

Kiểm Bảo Vương

Dropped
2016

Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần

Dropped
2017

Thời Gian Ta Tại Làng Chài Nhật Bản

Dropped
2017