Hình bìa

Thiên Châu Biến

Tác giả Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 505,236
Chương dịch 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
2
1
1
Thông Báo Từ Quản Trị Viên

Từ chương 1 – 245: Dịch
Từ chương 245 trở đi: Sưu tầm convert

2 thích
7411 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Mỗi người đều có bản mạng châu, sau khi thức tỉnh, hoặc là Ý Châu, hoặc là Thể Châu, tựa như một vòng xuyến xoay quanh hai cổ tay. Thiên Châu lại tựa như song bào thai vậy, khi Ý, Thể song châu cùng xuất hiện trên một người, đây là Thiên Châu.

Tu luyện Thể Châu giả gọi là Thể Châu Sư, tu luyện Ý Châu giả gọi là Ý Châu Sư, mà tu luyện Thiên Châu giả tất nhiên gọi là Thiên Châu Sư vậy. Thiên Châu Sư cảnh giới cao nhất là thập nhị song châu, vì thế mà quá trình tu luyện của nó cũng được gọi là Thiên Châu Thập Nhị Biến. Nhân vật chính của chúng ta chính là một vị tu luyện Thiên Châu Biến, hắn là một cung tiến thủ.

Tương Tự Truyện Thiên Châu Biến