Hình bìa

Ngự Linh Chân Tiên

#NLCT

Tác giả Bất Vấn Thương Sinh Vấn Quỷ Thần
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,712,906
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
451 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đại đạo bản không thuật, ngự linh lấy mượn chi! Đây là một cái mạt pháp thời đại, cũng là một cái ngự linh chi đạo phồn vinh thời đại. Từ Thanh Nhãn Thương Lang, Bạch Vũ lôi ưng, xích lân trăn lửa, đến Quỷ Nhãn hổ yêu, hỏa vân báo xali, mắt xanh kim thiềm, lại tới Cửu Anh, tương liễu, Ứng Long, côn bằng... Các loại thần bí khó lường thiên địa chi linh, kinh thiên động địa tuyệt thế hoang linh, tà dị kỳ quỷ hung ma yêu linh, dồn dập hiện ra. Khắp nơi tu sĩ, mở ra ngự linh tu tiên

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ngự Linh Chân Tiên