Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Khoa Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Khoa Huyễn

Khoa Huyễn là thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng.

Truyện Mới Trong Thể Loại Khoa Huyễn

Tử Tù Mã 06

Còn tiếp...
2018

Ta Không Phải Là Lão Nhị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)

Còn tiếp...
2017

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2017

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Thần Điêu Đại Bịp

FULL
2018

Ta Tại Tây Du Mở Tiệm Net

Còn tiếp...
2018

Du Hành Ký

Còn tiếp...
2018

Sinh tồn tại Hồng Hoang dị giới

Còn tiếp...
2018

Siêu Chiến Hạm

Còn tiếp...

Đại Thám Tử Kogoro Mori

Còn tiếp...
2018

Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Hiệu Cầm Đồ Hoàng Tuyền (Dịch)

Còn tiếp...

Vô Thượng Thần

Còn tiếp...
2018

Phản Nghịch Đại Ma Vương

Còn tiếp...
2018

Ta Truyền tiktok Đến Tây Du

Còn tiếp...
2018

Lục Tích Chi Mộng Vực Không Thành

FULL
2016

Ta là Đấng Không Toàn Năng!

Còn tiếp...
2018

Trụ Lâm

Còn tiếp...
2018

Sinh Tồn Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Ta Chỉ Là Có Thể Tước Đoạt Mọi Thứ

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Trải Nghiệm

Dropped
2016

Địa Cầu Tận Thế Trọng Sinh

Còn tiếp...
2016

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Konjiki No Moji Tsukai

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Mẫu Hạm

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Npc

Còn tiếp...
2016

Vu Sư Diễn Đàn

Còn tiếp...
2016

Tinh Hà Phách Huyết

Còn tiếp...
2016

Ta Ở Marvel Làm Boss

Còn tiếp...
2016

Long Châu Chi Siêu Cấp Tông Sư

FULL
2016

Cuối Cùng Một Cái Sứ Đồ

Còn tiếp...
2016

Vị Diện Phục Chế Đại Sư

Còn tiếp...
2016

Ethan Kỳ Huyễn Phiêu Lưu

Còn tiếp...
2016

Tiến Hóa Chi Nhãn

Còn tiếp...
2016

Hạn Chế Cấp Mạt Nhật Bệnh

Còn tiếp...
2016

Nhà Ta Quái Thú Tăng Trưởng Sớm

Còn tiếp...
2016

Võng Du Nhị Thứ Nguyên

Còn tiếp...
2016