Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Khoa Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Khoa Huyễn

Khoa Huyễn là thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng.

Truyện Mới Trong Thể Loại Khoa Huyễn

Hệ Thống Bug Toàn Game

Còn tiếp...
2018

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Ngự Lôi

Còn tiếp...

Trụ Lâm

Còn tiếp...
2018

Siêu Thần Cơ Giới Sư - Dịch

Còn tiếp...
2017

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Còn tiếp...

Những Người Canh Giữ

Còn tiếp...
2018

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Còn tiếp...
2017

Mạt Nhật Luân Bàn

Còn tiếp...
2016

Du Thế Tà Quân.

Còn tiếp...
2018

Mạt Thế Đại Trở Về

Còn tiếp...

Siêu Cấp Thần Gien

Còn tiếp...
2017

Trực Tử Vô Hạn (Dịch)

Còn tiếp...

Cực Phẩm Thiên Kiêu ( Dịch)

Còn tiếp...
2015

Hắc Ám Văn Minh

Còn tiếp...
2017

Binh Lâm Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Còn tiếp...

Trực Tử Vô Hạn

Còn tiếp...

Khởi Đầu Và Kết Thúc

Còn tiếp...
2017

Quái Vật Nhạc Viên

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Ma Quân

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Đại Ma Đầu

Còn tiếp...
2017

Vô Hạn Thế Giới Lữ Hành Giả

Dropped
2017

Hắc Bạch Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2018

Mộng Vũ

Còn tiếp...
2018

Con Đường Tu Luyện Của Ma Long

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Hệ Thống Nhân Sinh

Dropped

Thần Bám

Dropped
2017

Võ Hiệp Hệ Thống Mạt Thế CV

Dropped
2018

Xuyên Qua Ta Là Đại Phản Phái

Dropped
2017

Ta Chịu Hệ Thống Uỷ Thác Quản Lý

Dropped
2017

Ngã Đích Mạt Thế Cơ Địa Xa

Dropped
2017

Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō

Dropped
2017

Hoan Nghênh Lai Đáo Boss Đội

Dropped
2017

Vương Bài Tiến Hóa

Dropped
2017

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Dropped
2016

Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Dropped
2016

Long Châu Chiến Trường

Dropped
2017

Trùng Phản Tam Bách Niên

Dropped
2017

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống( Bản dịch)

Còn tiếp...