Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Khoa Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Khoa Huyễn

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Còn tiếp...
2009

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Vô Cực Liên Minh

Còn tiếp...
2018

Thần Bám

Còn tiếp...
2017

Trụ Lâm (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Mạt Thế Đại Trở Về

Còn tiếp...

Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Còn tiếp...
2017

Phần Mềm Bí Ẩn

Còn tiếp...
2017

Tam Quốc Vương Giả

HT
2016

Giáp Xác Cuồng Triều

Còn tiếp...

Hệ thống Hắc Hoa Kỹ Quán Net

Còn tiếp...
2017

Mạt Nhật Luân Bàn

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Nhà Máy Zombie

Còn tiếp...
2018

Quái Vật Nhạc Viên

Còn tiếp...
2017

Cận Thân Bảo Tiêu

HT

Vô Hạn Tiến Giai

Còn tiếp...
2017

Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục

Còn tiếp...
2016

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm

Còn tiếp...
2016

Trực Tử Vô Hạn

Còn tiếp...

Vạn Cổ Ma Quân

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Đại Ma Đầu

Còn tiếp...
2017

Đất Chết Quật Khởi

Còn tiếp...

Cơ Chiến Vô Hạn

Còn tiếp...
2016

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Còn tiếp...

Vô Hạn Thụy Quang

Còn tiếp...
2016

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Còn tiếp...

Kẻ Chế Tạo Vạn Vật

HT

Siêu Cấp Tiến Giai Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Truyền Kì Liên Minh Huyền Thoại

Dropped
2017

Sát Võ Kiếm Đế

Dropped

Vị Diện Thành Thần Hư Không Giới

Dropped

Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc

Dropped

Tiên Giới Chiến

Dropped

Zombie Mạnh Nhất

Dropped

Vị Diện Thang Máy

Dropped

Tinh Hải Tranh Bá Chi Trùng Tộc Hoàng Đế

HT

Tiến Hóa Đích Tứ Thập Lục Ức Trọng Tấu

Dropped

Cực Phẩm Thiên Kiêu

Dropped
2015

Tiên Vũ Thế Giới Đại Phản Phái

HT