Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Khoa Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Khoa Huyễn

Khoa Huyễn là thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng.

Truyện Mới Trong Thể Loại Khoa Huyễn

Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)

Còn tiếp...
2017

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Thần

Còn tiếp...
2018

Ta là Đấng Không Toàn Năng!

Còn tiếp...
2018

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2017

Thiên Mệnh Khả Biến

Còn tiếp...
2018

Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Truyền Kì Liên Minh Huyền Thoại

Còn tiếp...
2017

Trụ Lâm

Còn tiếp...
2018

Cơ Giới Khách

Còn tiếp...
2017

Cổ Cồn Đỏ

Còn tiếp...
2014

Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)

Còn tiếp...
2018

Cơ Động Phong Bạo

FULL

Ảo Tưởng Thế Giới Đại Xuyên Việt

Còn tiếp...

Toàn Chức Pháp Sư (Dịch)

Còn tiếp...

Đại Thám Tử Kogoro Mori

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Ngôi Sao Băng

Còn tiếp...
2008

Mao Sơn Hậu Duệ

FULL
2015

Tối Cường Thao Tác Tao (Dịch)

Dropped

Chiến Loạn Sơn Hà

Còn tiếp...
2018

Ngã Đích Không Gian Môn

FULL
2016

Mạnh Nhất Phục Chế Bá Chủ

FULL
2016

Thấp Duy Trò Chơi

FULL
2016

Siêu Cấp Thư Tiên Hệ Thống

FULL
2016

Mạt Thế Dong Binh Hệ Thống

FULL
2016

Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần

FULL
2016

Thần Cấp Liệp Sát Giả

FULL
2016

Trùng Sinh Vị Lai Chi Siêu Cấp Hệ Thống

FULL
2016

Toàn Năng Trò Chơi Nhà Thiết Kế

FULL
2016

Hokage Ác Ma Pháp Tắc

FULL
2016

Thần Cấp Phản Phái

FULL
2016

Đồng Thuật Trong Thế Giới Marvel

FULL
2016

Hỏa Ảnh Chi Ta Là Đại Ma Đầu

FULL
2016

Cực Phẩm Cượp Đoạt Hệ Thống

FULL
2016

Siêu Cấp Sủng Thú Không Gian

FULL
2016

Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên

FULL
2016

Hokage Chi Cường Giả Siêu Cấp

FULL
2016

Cơ Giáp Buôn Bán Thương

FULL
2017

Sinh tồn

Còn tiếp...
2018

Ngạo Thế Đoạt Thiên Quyết

FULL
2016