Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

29

Bình

385

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Sở Hành Vân

Nhân Vật Chính · Nam

Đã từng tu luyện tới cảnh giới võ hoàng, tính tình trầm ổn lão luyện, trọng tình trọng nghĩa, thi...