Nhân Vật Trong Truyện Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Sở Hành Vân

Nhân Vật Chính · Nam

Đã từng tu luyện tới cảnh giới võ hoàng, tính tình trầm ổn lão luyện, trọng tình trọng nghĩa, thi...