Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

27

Bình

339

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Sở Hành Vân

Nhân Vật Chính · Nam

Đã từng tu luyện tới cảnh giới võ hoàng, tính tình trầm ổn lão luyện, trọng tình trọng nghĩa, thi...