Danh sách chương Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Chương mới lên trước
Truyện có 317 chương.
Cầu hôn Sở gia
1
Thời gian sẽ chứng minh tất cả
2
Ngàn năm chỉ tựa như một giấc mơ!
3
Luân Hồi Thiên Thư
4
Kẻ ác tới cửa
5
Công pháp vô danh
6
Chưởng pháp Bích Ba Cửu Điệp Lãng
7
Không phải oan gia không gặp
8
Bách Bảo Lâu
9
Tần Vũ Yên
10
Hỏa Linh Tán
11
Giao dịch
12
Phong Lôi Kiếm Quyết
13
Đại hội gia tộc
14
Hai vấn đề
15
Đệ nhất thiên tài
16
Trận chiến vượt cấp
17
Vô sỉ vu tội
18
Giết người
19
Tặng đan
20
Cỏ đầu tường
21
Cải tạo Võ Linh
22
Võ Linh lên cấp
23
Lại đến Bách Bảo Lâu
24
Tai bay vạ gió
25
Kế Hoạch của Sở Hành Vân
26
Độc Hồn Châm
27
Mạch khoáng Hỏa Linh Thạch
28
Viêm Tâm Quả
29
Diêm Độc
30
Ảm Nhiên Huyết Độc
31
Đảm Nhận Cùng Lúc
32
Tương Kế Tựu Kế
33
Thu phục Diêm Độc
34
Thu Hoạch
35
Muốn Sở Hành Vân chết
36
Không đủ tư cách liếc mắt nhìn
37
Thâu Tóm Gia Tộc
38
Tàng Long Sơn
39
Trảm Không Kiếm Tới Tay
40
Động Phủ Bí Mật
41
Trứng Linh Thú Huyền Diệu
42
Thủy Thiên Nguyệt kiêu căng
43
Ngọc Phiến Phong Ấn
44
Hàn Băng Vân Văn
45
Tiễn khách
46
Cửu Hàn Tuyệt Mạch
47
Tuyệt không mềm lòng
48
Không Dám Chống Lại
49
Tự Mình Canh Gác
50
Thủy gia ra tay
51
Hỗn Nguyên Thổ Nạp
52
Đánh cuộc
53
Chém Đứt Hai Tay
54
Chuyện năm xưa
55
Ai nhằm vào ai?
56
Suy nghĩ thấu đáo
57
Cửu Chuyển Tụ Linh
58
Ám tật
59
Áp súc linh hải
60
Tẩu hỏa nhập ma
61
Không cần
62
Hoàn thành cửu chuyển
63
Năm đại Vũ Phủ
64
Lâm Ly Băng xuất hiện
65
Hoàn Toàn Vô Lực
66
Nhất Định Phải Chờ Ta
67
Lôi Ưng Hoàng
68
Dương Viêm Táo Bạo
69
Tuyệt Đại Giai Nhân
70
Ngậm Máu Phun Người
71
Không Đáng Nhắc Tới
72
Chết Vì Sĩ Diện.
73
Nhất Tâm Nhị Dụng
74
Vận Dụng Bí Pháp
75
Thiên Địa Chi Thế
76
Một Kiếm Phá Vọng
77
Đệ Tử Nòng Cốt
78
Lòng Tự Trọng Đáng Cười
79
Hai Con Đường
80
Chân Hỏa Phượng Hoàng
81
Hồn Hồi Về Vạn Năm Trước
82
Phạt Sinh Thối Thể Quyết
83
Cô Gái Bí Ẩn
84
Thú Triều
85
Cảnh Tượng Thảm Khốc
86
Tình Thế Nguy Hiểm
87
Liều Mình Cứu Người
88
Kiếm Khí Phong Bạo
89
Tháo Bỏ Gông Xiềng
90
Thiếp Thân Nha Hoàn
91
Kế Hoạch Bị Đảo Loạn
92
Hoàng Thành Khổng Lồ
93
Lưu Vân Đệ Nhất Mỹ Nữ
94
Nhắm Vào Sở Hành Vân
95
Đồng Ý
96
Mê Vụ Sâm Lâm
97
Vây Giết
98
Người Điều Khiển Thú
99
Ba Người Thành Hổ
100