Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

28

Bình

352

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Linh Kiếm Tôn (Dịch) của tác giả Vân Thiên Không

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
95,000
2
17,000
3
11,000
4
9,200
5
7,000
6
3,934
7
3,000
8
3,000
9
1,000
11
820
12
500
13
500
14
300
15
200
16
200
17
157
20
40