Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Linh Kiếm Tôn (Dịch)

uglyhoodlum

Mong đẩy nhanh tiến độ hết cỡ

30

AbonKawaii

Love Truyen <3

30

sake008

Truyện hay,main thông mình.Rất thích những truyện thế này.

20

HồHiếu

Ta đi đây bao giờ tổ chức event lại về giờ đi đọc truyện khác tìm lt kk

5