Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

27

Bình

340

Vấn Đề

Thêm

Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Linh Kiếm Tôn (Dịch)

AOSpaDes

hay trùm

2

AOSpaDes

dịch đều nhe nhóm :))))

5

vixduong

tiep tuc dich nhá ban

10

cogiakk54

nếu dịch tốt ngày 2-3 chương thì kim phiếu đầy ngay.

4

cogiakk54

Mong nhóm dịch lâu dài :3

10

riokyo

up đê

19

DragonFruit

:) cố lên

37

uglyhoodlum

Mong đẩy nhanh tiến độ hết cỡ

30

AbonKawaii

Love Truyen <3

30