Hình bìa

Lăng Thiên Chiến Tôn

Tác giả Phong Khinh Dương
Thể loại Huyền Huyễn Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Dị Năng
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 7,007,779
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 14+
100 1 phiếu
Cao độ YY
152 thích
71400 đọc
3 bài
C
Giới Thiệu Truyện

Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!

Tương Tự Truyện Lăng Thiên Chiến Tôn