Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Truyện có 949 chương.
202
Thu Hết Thượng Cổ Bí Cảnh
203
Trung Châu Sứ Giả
204
Đến Từ Trung Châu Tôn Trọng
205
Thịnh Danh Chi Hạ Vô Hư Sĩ!
206
Thiếu Niên Tông Sư
207
Bảy Đại Đương Thời Kinh Điển
208
Cảm Ngộ Thiên Đạo
209
Chúng Nữ Tâm Tư
210
Tần Đế Quà Tặng
211
Gặp Lại Mộ Thanh Di
212
Ban Đầu Đến Trung Châu
213
Trung Châu Rung Động
214
Hắn Là Huyền Thiên Thánh Tử, Ngươi Thật Sao?
215
Lễ Ngộ
216
Nghĩ Đánh Thanh Vọng?
217
Không Cách Nào Tưởng Tượng Mạnh
218
Lập Uy
219
Ngọc Tiêu Thánh Tử
220
Đế Đô
221
Đảo Không Tệ, Ta Muốn
222
Tài Đại Khí Thô
223
Ta Muốn Một Lời Giải Thích
224
Thượng Nhạc Vi Kính Sợ
225
Con Mồi
226
Sát Cơ Ngầm Sinh
227
Vào Tròng
228
Mượn Sở Huynh Đầu Lâu Dùng Một Lát
229
Ma Quỷ
230
Đế Đô Chấn Động
231
Giận Chó Đánh Mèo
232
Họa Thủy Đông Dẫn
233
Dưới Đĩa Đèn Thì Tối
234
Thiên Phủ Đại Công Tử
235
Vương Gặp Vương
236
Chú Định Không Phải Bằng Hữu
237
Thịnh Hội Mở Ra
238
Tranh Tịch
239
Thí Luyện Cự Thú
240
Huyền Ngọc
241
Sâm La Ấn
242
Không Xứng
243
Trò Cười
244
Một Cục Đá Hạ Ba Con Chim
245
Đăng Thiên Thê
246
Lâm Lang Lão Tổ
247
Xông Tam Quan
248
Chính Diện Đối Cứng
249
Thần Giới Có Một Chỗ Của Ngươi
250
Tương Lai Thần Giới Cự Đầu
251
Thủ Tịch Chi Tranh
252
Dao Trì Mở Ra
253
Huyền Thiên Thánh Tử, Có Dám Cùng. .
254
Siêu Cấp Thiên Kiêu Chi Chiến
255
Tam Hùng Tranh Bá
256
Ngã Xuống Thần Đàn
257
Một Trận Chiến Phong Thần
258
Lâm Lang Tiên Cảnh
259
Thiên Ý Cổ Chung
260
Lâm Lang Thánh Nữ
261
Hư Không Bên Trong Bí Mật
262
Tu Thành Thần Cung
263
Gặp Nhau Hận Muộn
264
Chỉ Điểm
265
Nhường Khí Vận Chi Tử Làm Nô Bộc
266
Độc Kế
267
Bóng Mờ
268
Thiên Địa Báo Động Trước
269
Ân Nhân Cứu Mạng?
270
Dối Trá Đến Cực Điểm
271
Chúng Sinh Đều Là Quân Cờ
272
Mưa Gió Nổi Lên
273
Đối Chất Nhau
274
Lấy Cái Chết Tạ Tội?
275
Trấn Áp
276
Lão Tổ Xuất Thủ
277
Chúc Thị Chịu Thua
278
Lão Tổ Mưu Đồ
279
Cái Tin Tưởng Mình
280
Tu Vi Tiến Nhanh
281
Thánh Nữ Tới Chơi
282
Huyền Ngọc Đạo Tôn
283
Thiên Hạ Người Nào Không Biết
284
Thiên Đạo Mảnh Vỡ
285
Đàn Tranh Tương Hợp
286
Thiên Địa Chí Bảo
287
Giương Cung Bạt Kiếm
288
Người Không Biết Không Sợ
289
Chư Vị Tiền Bối, Các Ngươi Cũng. .
290
Một Chưởng Đánh Thành Trọng Thương!
291
Tứ Đại Hư Thần Chiến Tần Đình!
292
Nghiền Ép Hư Thần!
293
Thần Dược Phía Sau Bí Mật
294
Duy Chỉ Có Không Có Ôn Nhu
295
Thành Thần Bí Mật
296
Chế Tạo Một Cái Loạn Thế!
297
Nhỏ Yếu Chính Là Nguyên Tội
298
Ngọc Tiêu Thánh Tử Dã Vọng
299
Triệt Để Không Còn Cách Nào Khác
300
Mông Ngựa Chi Thần
301
Siêu Việt Thần Linh Thành Tựu